Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Prezentacja interfejsu zarządzania magazynem

Zarządzanie magazynem jest niezbędne począwszy od momentu, kiedy ilość produktów, które sprzedajesz stopniowo wyczerpuje się. Aby dowiedzieć się czy potrzebujesz zaawansowanego zarządzania magazynem zaproponowanym przez PrestaShop przeczytaj dział "Pojęcia ogólne” tego rozdziału : http://doc.prestashop.com/display/PS16/General+Concepts.

Jeśli chcesz korzystać z zaawansowanego zarządzania magazynem, musisz:

 • Połączyć produkty z hurtowniami.
 • Połączyć hutrownie z dostawcami.
 • Połączyć hurtownie z właściwymi sklepami.

Zarządzanie magazynem w PrestaShop odbywa się poprzez kilka ekranów i dzieli się na dwa różne poziomy.

Są to następujące poziomy:

 • Brak zarządzania stanem magazynowym: Nie zarządzasz jakąkolwiek ilością. PrestaShop zakłada, że ilość produktów jest nieskończona. Użyj tej opcji, jeśli sprzedajesz usługi lub produkty wirtualne (np. pliki).
 • Proste zarządzenie stanem magazynowym: Dla każdego sprzedawanego produktu, możesz wskazać aktualnie dostępną ilość (włącznie z kombinacjami produktów. Ta opcja jest rekomendowana, jeśli nie posiadasz zbyt wielu produktów lub masz niewielki magazyn.
 • Zaawansowane zarządzanie stanem magazynowym: Dla każdego sprzedawanego produktu (i jego kombinacji), możesz wskazać, gdzie znajduje się dostępna ilość (w nieograniczonej liczbie magazynów - z różnymi dostawcami i metodami wyceny). Możesz również zobaczyć ruchy Twojego magazynu, jego stan w danym momencie, jak i jego natychmistowe pokrycie oraz składanie zamówień u dostawców.

Są to następujące ekrany:

 • Preferencje -> Produkty -> “
 • Katalog -> Produkty -> strona produktu (informacja) -> dodane od jednej do dwóch zakładek do tworzenia/edycji strony produktu:
  •  Ilość:
   • W trybie prostym: możesz ręcznie ustawić ilość każdego produktu.
   • W trybie zaawansowanym: ilość jest zarządzana z menu “Magazyn” PrestaShop.
  • Magazyny: w trybie zaawansowanym, można wskazać lokalizację produktu lub jego kombinacji w magazynie.
 • Magazyny: w trybie zaawansowanym, możesz skorzystać z wszystkich stron zarządzania zapasami (tworzenie magazynów, ruch magazynowy, stany magzaynowe, pokrycie magazynu, dostawa zamówień).

Kolejne sekcje opisują kolejno każdy z ekranów.

Zarządzanie magazynem z poziomu karty produktu

Zarządzanie ilością

W PrestaShop 1.4 należało ręcznie ustawić liczbę produktów dostępnych do sprzedaży w sklepie.

W PrestaShop 1.5 i 1.6 istnieje możliwość ręcznego ustawienia ilości produktów dostępnych w sklepie. Jednakże jeśli uruchomiłeś zaawansowane zarządzanie zaspobami, masz również możliwość automatycznego sprecyzowania tej liczby w zależności od stanu Twojego fizycznego magazynu. Zauważ zatem, że jest możliwa globalna aktywacja funkcjonalności zaawansowanego zarządzania zasobami, ale używaj jej tylko wtedy kiedy masz tylko kilka produktów.

Po włączeniu opcji "Włącz zarządzanie magazynem" (na stronie "Preferencje > Produkty"), wszystkie produkty są widoczne jako dodane w nowej zakładce do ich strony administracyjnej o nazwie “Ilość”. Ten prosty, przejrzysty i unikalny interface pozwolala Ci na zarządzanie ilością dostępną do sprzedaży dla danego produktu i wszystkich jego ewentualnych kombinacji.

Przy użyciu tylko tej opcji możesz w każdym przypadku zarządzać ilością produktu (produkt po produkcie).

Jeżeli nie chcesz tego robić ręcznie (produkt po produktcie) i chcesz, aby każda ilość produktów była bezpośrednio zarządzana poprzez zaawansowanego managera zapasów PrestaShop, musisz aktywować inną opcję, która znajduje się na stronie "Preferencje > Produkty" : "Włącz zaawansowane zarządzanie magazynem".

Zakładka “Ilość” otwiera się wraz z sekcją wyjaśniającą, którą warto przeczytać w całości. Ta sekcja jest śledzona przez interface zarządzania ilością dostępną do sprzedaży i otwiera się ją za pomocą trzech opcji:

 • Chcę używać zaawansowanego zarządzania stanem magazynowym dla tego produktu.
 • Dostępne ilości bieżącego produktu i jego kombinacji bazują na stanie magazynowym w magazynie (przy użyciu systemu zaawansowanego zarządzania stanem magazynowym).
 • Chcę podać dostępne ilości ręcznie.

Domyślnie tylko trzecia opcja (“Chcę dostępne ilości ręcznie.”) jest aktywowana. Dopóki nie zaznaczysz pierwszej opcji (“Chcę używać zaawansowanego zarządzania stanem magazynowym dla tego produktu”) Ilość produktów będzie zarządzana w taki sam sposób jak odbywało się to w wersji 1.4, tzn. ręcznie. Tak więc musisz samodzielnie dodać dostępną ilość, a PrestaShop odejmie odpowiednią część po każdorazowej sprzedaży.

Jeżeli chcesz, aby ilość danego produktu była zsynchronizowana z zapasami magazynu (jednej lub kilku), musisz zmienić sposób zarządzania ilościami:

 1. Zaznacz okienko wyboru “Chcę używać zaawansowanego zarządzania zasobami dla tego produktu”, aby zmienić sposób zarządzania.
 2. Druga opcja, “Dostępna ilość dla tego produktu jest synchronizowana z magazynem fizycznym znajdującym się w hurtowni” jest zatem dostępna. Wybierz ją, aby zsynchronizować dostępną ilość konkretnego produktu z zapasami Twojej hurtowni.

Po wybraniu drugiej opcji kolumna “ILOŚĆ” w tabeli stanie się niemożliwa do modyfikacji. A zatem liczby (ilość) będą bezpośrednio pobierane z aktualnego magazynu wskazanego przez Twojego zaawansowanego managera zapasami, aniżeli z zakładki “Ilość” każdego produktu.

Przypadek zestawów jest dość szczególny. W istocie, wiedząc że na chwilę obecną nie ma możliwości dodania odmian konkretnego produktu do pakietu, deweloperzy PrestaShop zdecydowali (jeśli jest to konieczne) na oparciu się o domyśle odmiany, tak aby dekrementować magazyn fizyczny.

Ponadto komunikat wskazuje zalecaną maksymalną liczbę zestawów.

Pozostałe elementy tej strony zostały wyjaśnione w rozdziale "Zarządzanie katalogiem" tego przewodnika.

Zarządzanie dostawcami

Od tej pory istnieje możliwość zdefiniowania kilku dostawców jednego produktu. Dla każdego dostawcy przypisanego do danego produktu istnieje możliwość nadania identyfikatora dostawcy oraz cenny jednostkowej netto dla konkretnego produktu, jak również dla wszystkich jego kombinacji. Informacje te są wykorzystywane przy dokonywaniu zamówienia u dostawcy

Zarządzanie magazynami

Po aktywacji zaawansowanego zarządzania zasobami, zakładka “Magazyny” automatycznie doda się do karty produktu, aby określić w jakim lub jakich hurtowniach może znajdować się dany produkt (fizycznie) i każda z jego ewentualnych kombinacji. Istnieje również możliwość sprecyzowania miejsca występowania w hutrownii danego produktu i jego odmian.

Przed możliwością połączenia jakiegoś produktu i zdefiniowania miejsca występowania, wcześniej należy wskazać co najmniej jeden magazyn (zobacz poniżej). Ten etap jest niezbędny. Ważne jest także określenie, co najmniej jednej hurtowni, w której to określony produkt może się znajdować, gdyż będzie to miało istotny wpływ na przygotowanie zamówień w ramach multishipping.

Zarządzanie hurtowniami

Od tej pory używając zaawansowanego zarządzania magazynem masz możliwość stworzenia jednej lub wielu hurtowni. Aby to zrobić otwórz stronę “Hurtownie” z menu “Magazyn”.

Przy tworzeniu nowej hurtowni, musisz wypełnić następujące pola:

 • Numer referencyjny i Nazwa. Unikalny login hurtowni i jego nazwa. Upewnij się, że używasz nazwy rozpoznawalnej. Musisz byc w stanie z łatwością rozróżnić hurtownie pomiędzy sobą, które znajdują się na rozwijanej liście.
 • Adres, Kod pocztowy*, “Miasto” i “Kraj”. Adres fizyczny hurtowni. Ta informacja będzie używana przy zamówieniach dokonywanych przez waszych dostawców.
 • Kierownik. Osoba odpowiedzialna za hurtownię/magazyn, wybrana spośród jej pracowników zarejestrowanych w Twoim e-sklepie. Jeżeli konta pracowników nie zostały stworzone, musisz koniecznie to zrobić.
 • Przewoźnik. Licencjonowani przewoźnicy, którzy zajmą się przesyłkami pochodzącymi z e-sklepu. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij, aby wybrać więcej niż jednego dostawcę.
 • Sposób wyceny. Sposób, w który zarządzasz e-sklepem, w zależności od prawa podatkowego Twojego kraju. Przeczytaj dział "Zasady zarządzania magazynem", aby dowiedzieć się więcej. 
 • Waluta wyceny magazynu. Waluta wyceny dla hurtowni magazynu (spośród zarejestrowanych walut).

Nie ma możliwości zmiany sposobu i waluty wyceny określonej hurtowni po pierwszej inicjacji. W razie konieczności zmiany tego ustawienia musisz stworzyć nową hurtownię i usunąć tę niewłaściwą. Możesz również usunąć hurtownię, jeśli nie zawiera ona już żadnego produktu.

Uważaj przy wyborze dostawców, gdyż będzie to miało zasadniczy wpływ podczas przygotowywania zamówień w ramach mutlishopping.

W przypadku, gdy zarządzasz wieloma butikami, musisz również pamiętać aby połączyć każdy sklep z jedną lub kilkoma hurtowniami. Pozwala to na zdefiniowanie, z której hurtowni zamówienia Twoich klientów będą mogły być wysyłane do odpowiedniego sklepu.

Po utworzeniu magazynu, wszystkie jego dane są wyświetlane w sposób syntetyczny i zwięzły. Kliknij na ikonę “Wyświetl” po prawej, aby wyświetlić podgląd z informacjami dotyczącymi e-sklepu, w tym liczbę odniesień produktów znajdujących się w magazynie, sumy ilości, ogólną wycenę księgową, opis przechowywanych produktów oraz historię ruchów magazynu powiązanego z konkretną hurtownią.

Strona ze szczegółowymi informacjami na temat magazynu zawiera również dwa linki:

 • Zobacz szczegóły produktu. Przekieruje Cię na stronę "Bieżący stan magazynu" hurtowni.
 • Zobacz szczegóły aktywności tej hurtowni. Przekieruje Cię na stronę "Ruchy magazynu" hurtowni.

Zarządzanie magazynem

Następnie po stworzeniu przez Ciebie hurtowni należy zainicjować magazyn dla każdej z nich. Aby to zrobić przejdź do strony “Zarządzanie magazynem" z menu "Magazyn".

Wszystkie dostępne produkty w Twoim katalogu zostaną wylistowane  w tym interfeace. Dla ewentualnych odmian istnieje możliwość zarządzania nimi poprzez użycie operacji “Szczegóły".

W razie potrzeby ten interface umożliwia ręczną zmianę magazynu:

 • Dodać zapasy do magazynu. Dodaj zapas dla konkretnego produktu w określonym magazynie.
 • Usunąć zapasy z magazynu. Usuń zapas dla konkretnego produktu w określonym magazynie.
 • Transfer zapasów pomiędzy magazynami.  Przenoś zapasy z jednej hurtowni do drugiej.

Dwie ostatnie opcje wyświetlają się tylko wtedy, gdy istnieje już zapas produktu w jednej z hurtowni.
Opcja "Transfer zapasów pomiędzy magazynami" pojawia się tylko wtedy, gdy macie zapisane minimum dwie hurtownie

Dodawanie zapasów do hurtowni

Aby dodać zapasy konkretnego produktu lub jego odmian do magazynu użyj opcji “Dodaj do magazynu” (strzałka w górę). Otworzy się strona, na której zostaną wyświetlone istotne informacje umożliwiające rozpoznanie danego produktu (odniesienie, cod EAN-13 i UPC oraz nazwę). Informacja zawarte w tym formularzu nie mogą zostać zmienione dlatego też wyświetlają się na szaro.

Musisz zatem sprecyzować:

 • Ilość zapasów przeznaczona do dodania. Liczba ta musi być dodatnia. Nie możesz dodać zapasów przy użyciu ujemnej liczby.
 • Dostępne do sprzedaży?. Jeśli liczba zapasu jest przeznaczona do użycia w sklepie lub zwyczajnie przechowywana i zarezerwowana do późniejszego użycia.
 • Skład/przechowalnia/hutrowania. Miejsce, do którego dany produkt powinien zostać dodany. Formularz pozwala Ci na dodanie zapasów danego produktu tylko do jednej hurtowni. Jeśli musisz dodać zapasy produktu do więcej niż jednej hurtowni musisz ponowić cały proces dodawania dla każdej hurtowni.
 • Cena jednostkowa netto. Cena jednostkowa produktu w trakcie dodawania do zapasów (aby dokonać wyceny).
 • Waluta. Wartość odnosząca się do ceny jednostkowej. Jeśli jakaś waluta nie jest dostępna, możesz ją stworzyć na stronie “Waluty” w menu “Lokalizacja” lub importować ją ze strony “Lokalizacja” (z tego samego menu), importując pakiet lokalizacyjny kraju, który posługuje się walutą, którą chcesz użyć.
 • Etykieta. Wygenerowana etykieta dla ruchów magazynu, w celu przyszłych odniesień. Ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny.

Po rozwinięciu kursorem pól "Ilości do dodania" i "Cenna jednostkowa netto" domyślnie jako przypomnienie. Wyświetlą się wartości ustawione podczas ostatniego dodawania.

Usuwanie zapasów z hutrowni

Kiedy chcesz usunąć pewną wartość zapasów jakiegoś produktu, musisz użyć opcji “Supprimer du stock” (strzałka w dół dostępna wyłącznie wtedy, kiedy produkty są już  w magazynie). Następnie otworzy się nowa strona z formularzem, na której znajdują się najistotniejsze informacje, tak aby ułatwić Ci jego rozpoznanie (odniesienie, kod EAN-13 i UPC oraz jego nazwę). Ta informacja nie może zostać zmieniona w tym formularzu, tak więc jest nieaktywna.

Musisz zatem sprecyzować:

 • Ilość zapasów przeznaczona do usunięcia. Liczba ta musi być dodatnia. Nie możesz usunąć części zapasów przy użyciu liczby ujemnej.
 • Przeznaczone do sprzedaży. Jeżeli konkretna ilość ma być usunięta spośród spośród tych użytecznych w e-sklepie lub spośród całości zapasów. (zawierające się w niej zarezerwowane ilości).
 • Przechowalnia/skład. Tutaj ustalisz z jakiego magazynu wycofać daną ilość. Formularz pozwala Ci na wycofanie zapasów produktu z jednego składu, jednej przechowalni/hurtowni. Jeżeli musisz wycofać zapasy produktu z więcej niż jednego składu, musisz ponowić proces wycofywania dla każdego składu.
 • Etykieta. Wygenerowana etykieta dla ruchów magazynu, w celu przyszłych odniesień. Ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny.

Transfer zapasów z jednego składu do innego

Transfer magazynu umożliwia transfer zasobów z jednego magazynu do drugiego lub z jednego statusu do innego (nadające się do sklepu / zarezerwowane) w obrębie jednego magazynu. Kliknij na przycisk "Transfer magazynu" (strzałka w bok, dostępna tylko wtedy, gdy istnieją już produkty w magazynie). Otworzy się nowa strona zawierająca formularz, w którym zawarte zostały najważniejsze informacje służące identyfikacji produktu (odniesienia, EAN13 i kod UPC oraz nazwa). Te informacje, które nie mogą zostać zmienione zostały zaznaczone na szaro.

Musisz zatem sprecyzować:

 • Ilość do przeniesienia. Liczba musi być dodatnia.
 • Pierwotny magazyn. Magazyn “źródłowy”, z którego chcesz przenieść produkty lub w którym chcesz zmienić stan niektórych zapasów.
 • Czy ten produkt jest w sprzedaży w magazynie źródłowym/pierwotnym?. Jeśli ilość przeznaczona do wycofania z pierwotnego magazynu. Liczba ta musi znajdować się pomiędzy liczbą używaną w sklepie a tą zarezerwowaną.
 • Magazyn odbiorczy. Magazyn “docelowy” do którego chcesz przenieść produkty. Jeśli chcesz po prostu zmienić stan niektórych zasobów w magazynie “źródłowym”, zadbaj o to aby dobrze wybrać ten sam skład jako “źródłowy” jak i “docelowy”.
 • Czy ten produkt jest użyteczny do sprzedaży w magazynie docelowym?. Jeśli ilość przeznaczona do dodania do magazynu “docelowego” jest używana w sklepie lub zarezerwowana. Możesz użyć tej opcji, kiedy chcesz tylko zmodyfikować stan części zapasów w magazynie “źródłowym”:
  • Jeśli nie chcesz zmienić stanu w chwili transferu pomiędzy dwoma składami: Upewnij się oba ustawienia "Dostępne do sprzedaży?" są identyczne.
  • Jeśli chcesz zmienić stan w ramach jednego magazynu lub w chwili transferu pomiędzy dwoma magazynami. Upewnij się oba ustawienia "Dostępne do sprzedaży?" są różne.

To co wiąże się z wyceną jest zarządzane automatycznie według trybu zarządzania wybranego dla każdej hurtowni. Tak samo została rozwiązana konwersja walut.

Ruchy magazynowe

Ten interface pozwala na przeglądanie historii ruchów magazynowych. Można wyświetlić wszystkie ruchy magazynowe, jak i tylko te związane z jednym składem/hurtownią. Aby zawęzić wyszukiwanie zastosuj filtry.

Kiedy sekcja "Filtruj ruchy poprzez hurtownie" jest ustawiona na hurtowni, istnieje możliwość wyeksportowania otrzymanej listy do pliku CSV.

Natychmiastowy stan magazynu

Ten interface pozwala na otrzymanie w sposób globalny sprecyzowanego widoku magazynu lub poprzez konkrety skład/hurtownie. Wyświetlone liczby są aktualne już w momencie wyświetlania się na stronie.

Dla każdego produktu lub jego kombinacji dostępne są następujące wskaźniki:

 • Cena jednostkowa (netto).
 • Szacowanie produktu pod względem dostępności (fizycznej) w magazynie.
 • Ilość dostępna w magazynie.
 • Zapasy dostępne do sprzedaży.
 • Realna ilość (zostało to już wcześniej wyjaśnione).

Pod względem wybranego sposobu wyceny, rozkład cen jednostkowych i powiązana wycena są dostępne po kliknięciu na opcję “Szczegóły" (znak "+").

Dodatkowo, istnieją dwa sposoby wyeksportowania wyświetlonej listy dla konkretnego składu/hurtowni do pliku CSV:

 • Eksportuj wskaźniki związane z ilością.
 • Eksportuj wskaźniki związane w wyceną (cena).

Pokrycie magazynu

Ten interfejs pozwala na sprawdzenie pokrycia magazynu. Wskazuje on liczbę dni sprzedaży, którą magazyn jest w stanie pokryć. Jest to bardzo pomocna informacja, aby przewidzieć z góry konieczne uzupełnienia. Jest ona obliczana na podstawie wcześniej zapisanych ruchów magazynowych.

You can get the stock coverage for all the warehouses, or for a single warehouse.
You can also set the time period (one week, two weeks, three weeks, one month, six months, a year) of registered stock movement which is to be taken into account when calculating the coverage.
Finally, you can highlight the stock coverage which is below a given number of days. This will highlight the relevant products, helping you identify them quicker.

In order to view the stock coverage of product combinations, you have to click the "Details" action of the product.

It is possible to receive notifications of the stock coverage for a product. The e-mail notification module (mail alerts) can take product stock coverage into account. It is thus possible to set a number of coverage days below which you will receive a notification. See the configuration for this module.

Supply orders

One of the major features of the stock manager is the ability to place orders to suppliers so as to better manage your restocking.
This interface enables you to manage all your supplier orders, as well as reusable order templates.

The order template creation process is the same as the order creation process (except for the "Expected delivery date" field). We will therefore only explain the order creation process.

Creating a new order

The creation of an order for a supplier can be broken down in two steps: creating the order, then adding products to it.

So, the first step is to define the order's headers:

 • Set the unique reference number. This is an administrative number; do not put any seemingly unique number.
 • Select the supplier. If the supplier you want is not in the drop-down list, you must create it in the "Suppliers" page, under the "Catalog" menu.
 • Select the warehouse which will take delivery of the order. You must have created at least one warehouse.
 • Select the currency in which the order will be formalized. If needed, you can create or import a currency using, respectively, the "Currencies" or "Localization" page under the "Localization" menu.
 • Select the language in which the order will be formalized. If needed, you can create or import a language using, respectively, the "Languages" or "Localization" page under the "Localization" menu.
 • If needed, set the global discount on the order (in percentage). You can just leave it at "0" if you do not have a discount on this order.
 • If needed, set the physical quantity of a product below which all the products have to be restocked, and are therefore to be added to the order automatically. Each pre-added product will be ordered with a quantity equal to the entered quantity, minus the already available quantity.
 • Set the expected delivery date.

The second step consists of adding actual products to the order. To make that second step, you can either:

 • Click on the "Save order and stay" button.
 • Click on the "Save order" button. You are taken back to the list of supply orders: click on the "Edit" action for the order you just created.

The interface of the order creation form has been updated with a second form below the previously-filled fields. You must use that second form to add products to your order, using the integrated search engine. The products that you add appear in a new list.

For each product, you must set or update the unit purchase price (tax excluded), the quantity to order, any applicable tax rate, and any product-specific discount.

Once the order is created, it appears in the list with the "Creation in progress" status. This status enables you to view and edit the information that were previously entered as well as add products to the order. You will not be able to change the order once you change its status to "Order validated".

You can never delete a supply order: you can only cancel it.

You need to follow through for the whole order process, always indicating its status change in PrestaShop's interface. This is what the first action button of the list ("Change state") is for: click on it to reach the status changing form. See the "Changing the status of a supplier order" section below for more information on the available statuses, and see the "Registering the reception of products" to understand how to follow through on a supply order.

The "+" icon in the supply order list displays the order's history, which enables you to see who did what and when.

Order template creation

The whole point of creating a template is to serve as a basis for new orders.

The supply order template creation process is the same as the one for a real order, except that:

 • You do not have to set a planned delivery date.
 • The "Automatically load products" value will be the quantity to order for the loaded products, not the stock/typed value difference.

Moreover, contrary to an ordinary supply order:

 • A template does not have a status.
 • A template can be deleted.
 • A template has no edit history.

Once you have created your template, you only need to use the "Use this template to create a supply order" action from the template list (the "two windows" icon) to start creating an order.

Changing the status of a supply order

Each order has many available actions (in the "Actions" column of the order list). One of them enables you to edit the status: the "Change state" one. There are six possible default statuses, but you can add your own (see the "Configuration" section of this chapter).

An order's status helps you understand your stock movements at a glance thanks to their color code. Here is the significance of the six default statuses:

 1. Creation in progress. This is when you are in the first step of the creation step, where you can edit everything.
 2. Order validated. This status validates the order and freezes the information it contains (purchase prices, quantities, etc.). At this step, a new action appears in the "Actions" column, which enables you to edit the invoice that is sent to the supplier in PDF format.
 3. Pending receipt. As soon as the supplier has received and validated your invoice, you have to change the supply order's status to "Pending receipt".
 4. Order received in part. As soon as a delivery is made, you must switch the order to this status. There can be multiple deliveries, and a delivery history is logged for each product. The restocking is made with each delivery.
 5. Order received completely. Once an order is completely delivered, or partially because of a partial cancellation, it should be switched to this status. Stocks are unaffected in this case, and it is possible to perform actions on the order.
 6. Order canceled. This status is to be given to canceled orders, whatever the reason. Stocks are unaffected in this case, and it is not possible to perform actions on the order.

With each status change, the status drop-down selector evolves in order to present only the possible status changes, in regard to the current status. The unavailable statuses are grayed out.

Details of a supplier order

Clicking the "View" icon from the list of supply orders enables you to get a synthetic view of your order.
You can also download the invoice generated as a PDF file (provided the order is validated by you) from the list of orders or from the status change page.

The "Details" action enables you to display the status change history for the current order.

Registering the reception of products

You must change the status of your supply order within PrestaShop as soon as actions are taken in the real world. This is done using the "Change state" action in the "Actions" column from the list of orders. The form in this page always preselects the next logical status, but you are free to choose any of the other statuses available.

While you are preparing the supply order, keep its status to "Creation in progress". Once you are done preparing the order, switch it to "Order validated", then print the invoice PDF and send it to your supplier. As soon as your supplier confirms the reception of the invoice, change the status to "Pending receipt".

During the "Pending receipt" and "Order received in part" statuses, a new action is available in the "Actions" column. Using the "truck" icon, the "Update ongoing receipt of products" action enables you to register the reception of products for a given order during the current day.
The form that opens after clicking that "truck" action enables you to see how many items were expected, and to indicate the quantity of product delivered for each product that day. Click the "Update selected" button to mark the selected products as received with the number of items you indicated in the "Quantity received today?" field. The checkbox on the left of each row must be checked for PrestaShop to take that line into account.

This step can be done as many times as necessary, and it is possible to receive and incorporate more stock than planned.

If you receive less stock than expected, PrestaShop automatically changes the order's status to "Order received in part".

For each product, a reception history is available ("+" action), as well as an indication of the received quantity, the expected quantity, and the remaining quantity. If the "received quantity" is equal to the "expected quantity", the corresponding row is highlighted in green. If you received more than expected, it is in red.

When all the products from the order have been received, you must manually change the supply order's status to "Order received completely". This ends the supply order process, and a new "Export" action appears, which you can use to download a CSV file of all the information pertaining to that order.

CSV export

Using the supply orders interface, you can filter the list of orders or the details of these orders so that you may export it, according to the current filters (reference, supplier, etc.).
Moreover, you can choose not to display the orders that are completed or canceled, using the appropriate checkbox.

Configuration

The configuration page enables you to customize the way certain parts of the advanced stock manager work:

 • The available statuses for a supply order.
 • The labels for the stock movements.
 • The default statuses for some stock movements which are used throughout the solution.

Adding a new default order status

You can add custom statuses corresponding to your business line. You cannot delete a default status.

The list on the main page enables you to get a better perspective of the available statuses, and how they can impact an order.

Click the "Add new" button to reach the creation form.

A status has a label, a color, and enables you to define whether:

 • The order can be edited. As long as the order is editable, it cannot be sent to the supplier.
 • The order delivery note can be generated.
 • Product reception is ongoing, meaning that you have not yet received all the ordered products.
 • Product delivery is still pending, meaning that you are still waiting for any product to arrive.

Adding a stock movement label

It is possible to add more labels to stock movements. Click the "Add new" button from the "Stock movement labels" section to access the creation form.

You simply have to set a name for the label, and indicate whether it pertains to stock increase or decrease. Those labels can be used when adding/removing/transferring stock manually (as explained earlier).

Changing default supply order labels

It is possible to choose the default stock movement labels in the following standard cases:

 • Increasing stock (manually).
 • Decreasing stock (manually).
 • Decreasing stock following the shipment of a client order.
 • Increasing stock following the delivery of products from a supplier's order.

Domyślnie tylko trzecia opcja (“Chcę dostępne ilości ręcznie.”) jest aktywowana. Dopóki nie zaznaczysz pierwszej opcji (“Chcę używać zaawansowanego zarządzania stanem magazynowym dla tego produktu”) Ilość produktów będzie zarządzana w taki sam sposób jak odbywało się to w wersji 1.4, tzn. ręcznie. Tak więc musisz samodzielnie dodać dostępną ilość, a PrestaShop odejmie odpowiednią część po każdorazowej sprzedaży.

 • No labels