Child pages
  • Profile Pracowników
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Profile Pracowników

PrestaShop pozwala Ci na przypisanie pewnych obowiązków i praw każdemu pracownikowi, który pomaga przy prowadzeniu sklepu. Na przykład, administrator posiada dostęp do całego sklepu bez ograniczeń, podczas gdy pracownik może mieć dostęp do katalogu i zamówień.

Domyślnie Prestashop posiada 4 gotowe profile:

  • SuperAdmin. Najwyższe uprawnienia. Posiada prawa i dostępy do wszystkiego w PrestaShopie.
  • Logistician. Czyli osoba odpowiedzialna za pakowanie i wysyłanie zamówień. Ma dostęp wyłącznie do zamówień, wysyłki, oraz Magazynu i częściowe uprawnienia do Katalogu oraz kont klientów.
  • Translator. Czyli osoby za przetłumaczenie zawartości Twojego sklepu. Mają dostęp do produktów i kategorii, stron CMS oraz strony "Tłumaczenia".
  • Salesman. Sprzedawcy, oprócz tych samych praw co tłumacze, mają także dostęp do kont klientów, modułów, API i niektórych statystyk.

Możesz zobaczyć szczegóły uprawnień przeglądając każdy profil na stronie "Uprawnienia".

Profil SuperAdmin, nie może być usunięty, tylko jego nazwa może się zmienić.

Powinien być co najmniej jeden pracownik o profilu SuperAdmina.

Dodawanie nowego profilu.

Możesz dodać tyle profili, ile potrzebujesz.

Dodanie profilu jest proste, naciśnij "Dodaj nowy", wprowadź unikalną nazwę profilu i zachowaj.

Bardziej skomplikowana część, czyli nadawanie uprawnień, znajdziesz w kolejnym podrozdziale "Uprawnienia".

 

  • No labels