Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Zarządzanie dostawą

Wybór sposobu, w jaki dostarczysz swoje produkty jest kluczowym elementem zarządzania i sukcesu Twojego sklepu. Musisz uwzględnić wielką różnorodność dostępnych metod, które łączą przewoźników, podatki regionalne i międzynarodowe, ciężar przesyłek i cenę samego produktu. Na szczęście PrestaShop sprawia, że łatwo to wszystko obsługiwać przy pomocy zaledwie kilku ekranów.

Cenę wysyłki produktu oblicza się, stosując jedną z dwóch metod: całkowitą cenę zamówienia lub całkowitą wagę zamówienia. W ten sposób większość przewoźników oblicza opłaty za przesyłkę, dlatego też należy wypełnić ustawienia dotyczące wagi podczas wprowadzania produktu do katalogu. Z tego samego powodu trzeba obowiązkowo dla każdego przewoźnika określić koszty według wagi i według ceny, przechodząc do strony „Przewoźnicy”.

PrestaShop oblicza cenę wysyłki bądź według systemu przedziałów wagowych, bądź cenowych. Ten system może działać tylko w jednym lub drugim zakresie, nie w obu naraz.

Ustawienia wysyłki ściśle współpracują z lokalnymi ustawieniami wersji PrestaShop. Podczas gdy w PrestaShop 1.4 niektóre z tych ustawień można było znaleźć w menu „Wysyłka”, od wersji 1.5 ustawienia lokalne zostały przeniesione do menu „Lokalizacja”. To tam edytować można strefy geograficzne, państwa, waluty itd. Dlatego zapoznaj się uważnie z menu „Lokalizacja”, które zostanie objaśnione w kolejnym rozdziale niniejszego podręcznika, „Zrozumienie ustawień lokalnych”. Aby na przykład w sposób kompletny określić transport w PrestaShop, musisz mieć wcześniej jasno określone strefy geograficzne, co możesz zrobić na stronie „Strefy”, w menu „Lokalizacja”.

Sposób określania przewoźników został całkowicie zmieniony w wersji 1.5.5.0 PrestaShop: teraz określasz przewoźników przy pomocy kreatora.

Niniejszy rozdział zawiera następujące sekcje:

  • No labels