Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dashboard Activity

Dodaje blok do Pulpitu Back office w PrestaShop, który daje podgląd aktywności Twojego sklepu.

Dashboard Goals

Dodaje blok do Pulpitu Back office w PrestaShop, który prezentuje cele Twojego sklepu.

Dashboard Products

Dodaje blok do Pulpitu Back office w PrestaShop, który przedstawia tabelkę ostatnich zamówień oraz ranking produktów.

Dashboard Trends

Dodaje blok do Pulpitu Back office w PrestaShop, który pokazuje obecne trendy dotyczące sprzedaży, zamówień, wizyt etc w Twoim sklepie

Europejski numer VAT

Pozwala wprowadzić wewnątrzwspólnotowy numer VAT podczas tworzenia konta. Musisz wypełnić pole firma, aby możliwe było wprowadzenie numeru VAT.

  • No labels