Child pages
  • Moduły Fakturowania
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Europejski numer VAT

Ten moduł pozwala na wprowadzenie Twoim klientom dokładnego numeru VAT. Numer VAT może zostać pobrany z sieci w oparciu o Twój kraj.
Konfiguracja jest prosta:

  • Kraj klienta: Wybierz Twój kraj.
  • Włącz sprawdzanie numeru VAT z usługą internetową: Włącz, jeśli chcesz, żeby PrestaShop pobierał numery VAT dla Twojego kraju.

Pole na numer VAT pojawia się wyłącznie wtedy, gdy klient wpisze nazwę jego firmy w pole adresowe.

  • No labels