Child pages
  • Powiadomienia o zamówieniu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Powiadomienia o zamówieniu

Kiedy wysyłasz wiadomość do klienta, korzystając z PrestaShop (ze strony zamówienia), możesz ją zapisać, aby móc ją wysłać ponownie do innego klienta, którego dotyczą podobne problemy, komentarze etc.

Aby to zrobić, przejdź na stronę "Treść powiadomień o zamówieniu" w menu "Zamówienia". Jedna domyślna wiadomość o nazwie "Opóźnienie" (ang. Delay) została już zachowana.

Tworzenie nowej wiadomości

Aby dodać nową wiadomość, naciśnij "Dodaj nową wiadomość zamówienia". Możesz również edytować wiadomość domyślną.

Formularz sprowadza się do podstawowych informacji:

  • Nazwa. Nadaj swojej wiadomości opisową nazwę, aby łatwo ją później odszukać.
  • Wiadomość. Napisz treść wiadomości, którą chcesz wysłać klientowi.

Gdy skończysz, naciśnij "Zapisz"

Możesz utworzyć tyle wiadomości, ile potrzeba.

Wysyłanie wiadomości do klienta

Gdy już stworzysz predefiniowane wiadomości, możesz je wysłać bezpośrednio ze strony zamówienia klienta:

  1. Zaznacz predefiniowaną wiadomość.
  2. Zmień ją, jeśli potrzeba, aby dostosować ją do danego zamówienia.
  3. Zaznacz opcję "Wyświetlić klienta?".
  4. Naciśnij "Wyślij wiadomość".

Twój klient otrzyma wiadomość na adres e-mail przypisany do konta. Aby śledzić przebieg konwersacji, idź na stronę "Obsługa klienta" w menu "Klienci".

  • No labels