Child pages
  • FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oto odpowiedź po angileskui francusku.

...

Czy są jakieś ograniczenia licencyjne jeśli są w ogóle jeśli tak to jakie?

PrestaShop jest wydana na zasadach Open Software License (OSL) v. 3.0. Moduły są udostępniane  na  Academic Free License 3.0.

...

Zobacz dokumentacja strony "Lokalizacja" , and the one for the "Languages" page.

...