Child pages
  • FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jak zainstalować PrestaShop?

Zobacz http://doc.prestashop.com/display/PS16/Instalacja+PrestaShop

Which are the data from my shop that the PrestaShop company has access to?

Here is the answer in English and in FrenchPoczątek PrestaShop 1.6

Do jakich danych mojego sklepu PrestaShop ma dostęp?

Oto odpowiedź po angileskui francusku.

Do jakich danych mojego sklepu PrestaShop ma dostęp?

PrestaShop jest wydana na zasadach Open Software License (OSL) v. 3.0. Moduły są udostępniane  na  Academic Free License 3.0.

...

Nadal musisz włączyć przyjazne adresy URL, choć odbywa się to na dole strony w zakładce Prefereferencji "SEO & URLs".

See the http://doc.prestashop.com/pages/viewpage.action?pageId=29656581. dokumentacja strony preferencji SEO&URL.

Jak przetłumaczyć na mój język PrestaShop?

Możesz przetłumaczyć PrestaShop na swój język uczestnicząc w You can help translate PrestaShop into your language by participating using the użyj narzędzia Crowdin tool! Thank you for your contribution!

How do I add a language to the back office or for my customers?

This is the same thing, and it is done in two steps:

  • In the "Localization" page of the "Localization" menu, select the country for the language you need, and import the localization package.
  • in the "Languages" page of the "Localization" menu, make sure that the new language is enabled. You can disable a language at any time.

Make sure that your products various text fields (name, description, tags, URL, etc.) are translated in every languages that are displayed to the customer.

...

Jak dodać język do panelu administracyjnego albo dla użytkowników?

To jest ten samo, i odbywa się w dwóch etapach:

  • Na stronie "Lokalizacja" w menu "Lokalizacja" " wybierz kraj dla języka który potrzebujesz, i zaimportuj pakiet lokalizacyjny.
  • Na stronie "Języki" w menu "Lokalizacja", upewnij się, że nowa język jest włączony. Możesz włączyć język w każdej chwili.

Upewnij się, że twoje produkty mają różne pola tekstowe (nazwa, opis, tagi, URL, itd.) są tłumaczone w każdym języku który jest udostępniany klientom.

Zobacz dokumentacja strony "Lokalizacja" , and the one for the "Languages" page.

...