Child pages
  • FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jak mogę zmodyfikować albo zbudować nowy motyw sklepu?

Zobacz  http://doc.prestashop.com/display/PS16/Przewodnik + projektanta

Jak zaimportować dane produktu z innej aplikacji?

How do I allow my server to generate friendly URLs?

In previous version of PrestaShop, you had to manually generate a new .htaccess file after having enabled friendly URLs. This is no longer the case since version 1.5: the .htaccess file is now silently managed by PrestaShop, and you do not have to worry about it.

You still have to enable Friendly URLs, though. This is done at the bottom of the "SEO & URLs" preferences page.

See the documentation on the "SEO & URLs" preferences page.

How do I translate PrestaShop into my language?

Jak sprawić aby mój serwer generował przyjazne adresy URL?

W poprzedniej wersji PrestaShop trzeba było ręcznie wygenerować nowy plik .htaccess po włączeniu przyjaznych adresów URL. To nie jest już ten przypadek w wersji 1.5: plik .htaccess jest teraz zarządzany przez PrestaShop a ty nie musisz się już o to martwić.

Nadal musisz włączyć przyjazne adresy URL, choć odbywa się to na dole strony w zakładce Prefereferencji "SEO & URLs".

See the http://doc.prestashop.com/pages/viewpage.action?pageId=29656581.

Jak przetłumaczyć na mój język PrestaShop?

Możesz przetłumaczyć PrestaShop na swój język uczestnicząc w You can help translate PrestaShop into your language by participating using the Crowdin tool! Thank you for your contribution!

...