Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po lewej stronie znajduje się lista wszystkich kategorii modułów wraz z liczbą dostępnych modułów w nich modułówdostępnych. Wybierz kategorię, aby zobaczyć moduły należące przynależne wyłącznie do niej.
Jedna z kategorii nazywa się "Ulubione" i jest pusta. Pozwoli Ci ona na gromadzenie i szybki dostęp do zebranie modułów, z których często korzystasz najczęściej i szybki do nich dostęp. Za pomocą polecenia "Oznacz jako ulubiony" (dostępnego pod trójkątem przy poleceniu "Instaluj"), możesz dodać wybrany moduł do ulubionych.

...

  • Niezainstalowany.
  • Zainstalowany, ale nieaktywny.
  • Zainstalowany i aktywny.
  • Zainstalowany i aktywny, ale z uwagamiostrzeżeniami.

Niektóre moduły posiadają znaczek "Popularne". Te moduły pochodzą Pochodzą one ze strony Addons i są płatne. Przycisk "Instaluj" został w ich przypadku zastąpiony znaczkiem z koszykiem zakupowym oraz ceną modułu. Jego naciśnięcie przenosi na stronę, na której można kupić moduł.

Info
titleRóżnica pomiędzy wyłączeniem a odinstalowaniem

Kiedy nie musisz dłużej używać jakiegoś modułu, możesz go albo odinstalować, albo wyłączyć. Efekty obu czynności są niemal takie same, : moduł nie jest dostępny, jego opcje nie będą już widoczne w panelu administracyjnym i jakikolwiek element, który dodawał on na stronie sklepu, zniknie.

Różnica polega na tym, że ustawienia modułu w przypadku jego wyłączenia zostaną zachowane na wypadek jego ponownego włączenia, podczas gdy odinstalowanie usuwa wszelkie dane powiązane z tym modułem.

Dlatego też powinno się odinstalowywać moduły wyłącznie w przypadku, gdy nie interesują Cię informacje z nimi powiązane i ich nie potrzebujesz. Jeśli jesteś pewien, że na pewno nie potrzebujesz tego modułu, możesz nawet nacisnąć przycisk "Usuń".

...