Child pages
  • Bootstrap, Sass i Compass w PrestaShop 1.6

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bootstrap, Sass

...

Compass

...

w PrestaShop 1.6

Starting with version Zaczynając od wersji 1.6, PrestaShop theme API heavily relies on the Bootstrap framework (version tematu, API w dużym stopniu opiera się na strukturze Bootstrap (wersja 3), together with razem z Sass and i Compass. Simply put, if you want to build a 1.6-compatible theme, you must use these technologiesKrótko mówiąc, jeśli chcesz zbudować 1,6 zgodnego z tematem, należy użyć tych technologii.

Children Display