Child pages
 • Układanie Fundamentów Tematu

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Nazwa plikuDlaczego jest niezbędnyInne pliki szablonów używane przez ten szablon w domyślnym temacie
404.tplWyświetla się kiedy plik nie może być znaleziony 
address.tplUmożliwia kientowi stworzyć nowy adres.
 • errors.tpl
addresses.tplUmożliwia klientowi oglądanie aktualnych adresów 
authentication.tplUmożliwia klientowi zalogować się do jego konta.
 • order-steps.tpl
 • errors.tpl
best-sales.tpl

Wyświetla najlepiej sprzedające się produkty.

 • product-sort.tpl
 • nbr-product-page.tpl
 • product-compare.tpl
 • pagination.tpl
 • product-list.tpl
breadcrumb.tpl Wyświetla ścieżkę kategorii, do obecnego produktu/kategorii
 • breadcrumb.tpl
category-cms-tree-branch.tplBiegnie przez kategorie CMS w celu ich wyświetlania.
 • category-cms-tree-branch.tpl
category-count.tplDisplays the number of products in a category.Wyświetla liczbę produktów w kategorii 
category-tree-branch.tplRuns through the product categories in order to display themBiegnie przez kategorie produktów w celu ich wyświetlenia.
 • category-tree-branch.tpl
category.tplDisplays the content of a category: scene, image, text, product comparator, etcWyświetla zawartość kategorii: widoku, obrazu, tekstu, porównywarki produktów itd.
 • errors.tpl
 • scenes.tpl
 • category-count.tpl
 • product-sort.tpl
 • nbr-product-page.tpl
 • product-compare.tpl
 • pagination.tpl
 • product-list.tpl
 • product-compare.tpl
cms.tplDisplays the content of a CMS pageWyświetla zawartość strony CMS. 
contact-form.tplDisplays the customer contact formWyświetla formularz kontaktowy klienta.
 • errors.tpl
discount.tplDisplays the list of the customer's vouchers.Wyświetla listę kuponów klienta 
errors.tplDisplays the current error(s).Wyświetla aktualny błąd/błędy 
footer.tplDisplays the footer.Wyświetla stopkę
 • global.tpl
global.tplDefines several Definiuje kilka zmiennych Smarty variables, most notable JavaScript ones., i najbardziej znaczące z nich JavaScript 
guest-tracking.tplDisplays the tracking page for guest customers (visitors with no account).Wyświetla stronę śledzenia dla klientów gości (interesantów bez konta)
 • order-detail.tpl
header.tplDisplays the headerWyświetla nagłówek: HTML doctype, links to linki do plikó CSS files, etcitd.
 • breadcrumb.tpl
history.tplDisplays all her previous orders to the customer.Wyświetla wszystkie swoje poprzednie zamówienia dla klienta
 • errors.tpl
identity.tplDisplays and updates the customer's personal information.Wyświetla i aktualizuje dane osobowe klienta
 • errors.tpl
layout.tplCalls upon the main bricks of the theme: header, footer, columns, current template and Live EditUruchamia główne paczki tematu: Nagłówek, stopkę, kolumny, aktualny szablon i edycje na żywo.
 • header.tpl
 • footer.tpl
maintenance.tplDisplays a special page for when the store is in maintenance.Wyświetla specjalną stronę gdy sklep jest w konserwacji 
manufacturer-list.tplDisplays a list of all manufacturers.Wyświetla listę wszystkich producentów
 • errors.tpl
 • nbr-product-page.tpl
 • pagination.tpl
manufacturer.tplDisplay the products from a single manufacturerWyświetla produkty od tego samego producenta.
 • errors.tpl
 • product-sort.tpl
 • nbr-product-page.tpl
 • product-compare.tpl
 • pagination.tpl
 • product-list.tpl
my-account.tplDisplays the customer's account page.Wyświetla stronę konta klienta 
nbr-product-page.tplDisplays the number of products in the current page.Wyświetla liczbę produktów na bierzącej stronę 
new-products.tplDisplays a block with the new products.
 • product-sort.tpl
 • nbr-product-page.tpl
 • product-compare.tpl
 • pagination.tpl
 • product-compare.tpl
 • pagination.tpl
order-address-multishipping-products.tplDisplays the addresses to deliver a product to in a multishipping situation.Wyswietla adresy dostarczenia produktów w sytuacji multishippingu
 • order-address-product-line.tpl
order-address-multishipping.tpl 
 • order-steps.tpl
 • errors.tpl
 • order-address-multishipping-products.tpl
order-address-product-line.tpl  
order-address.tpl 
 • order-steps.tpl
 • errors.tpl
order-carrier.tpl 
 • order-steps.tpl
 • errors.tpl
order-confirmation.tpl 
 • errors.tpl
 • order-steps.tpl
order-detail.tpl  
order-follow.tpl  
order-opc-new-account.tpl  
order-opc.tpl 
 • shopping-cart.tpl
 • order-address.tpl
 • order-opc-new-account.tpl
 • order-carrier.tpl
 • order-payment.tpl
 • errors.tpl
order-payment.tpl 
 • errors.tpl
 • order-steps.tpl
 • shopping-cart-product-line.tpl
order-return.tpl 
 • errors.tpl
order-slip.tpl  
order-steps.tpl  
pagination.tpl  
password.tpl 
 • errors.tpl
prices-drop.tpl 
 • product-sort.tpl
 • nbr-product-page.tpl
 • product-compare.tpl
 • pagination.tpl
 • product-list.tpl
 • product-compare.tpl
 • pagination.tpl
product-compare.tpl  
product-list-colors.tpl  
product-list.tpl  
product-sort.tpl  
product.tpl 
 • errors.tpl
 • product-list.tpl
products-comparison.tpl  
restricted-country.tpl  
scenes.tpl  
search.tpl 
 • errors.tpl
 • product-sort.tpl
 • nbr-product-page.tpl
 • product-compare.tpl
 • pagination.tpl
 • product-list.tpl
shopping-cart-product-line.tpl  
shopping-cart.tpl 
 • order-steps.tpl
 • errors.tpl
 • shopping-cart-product-line.tpl
sitemap.tpl 
 • category-tree-branch.tpl
 • category-cms-tree-branch.tpl
stores.tpl  
store_infos.tpl  
supplier-list.tpl  
supplier.tplMakes it possible to display the list of products per supplier.Umożliwia wyświetlanie produktów za dostawcę
 • errors.tpl
 • product-sort.tpl
 • nbr-product-page.tpl
 • product-compare.tpl
 • pagination.tpl
 • product-list.tpl