Child pages
 • Rozwiązywanie problemów

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Przejdź do phpMyAdmin. Jeśli nie można uzyskac do niego dostępu, należy zwrócić się do swojego dostawcy hostingu aby wykonał tą czynność.
 2. Wybierz bazę danych swojego sklepu, i wybierz tabelę ps_lang.
 3. Kliknij przycisk "Wstaw" na górze, i utwórz nowy wpis z tych wartości:
  • id_lang -> 1
  • name ->
   Angielski
    english
  • active -> 1
  • iso_code -> en
  • language_code -> en
  • date_format_lite -> Y-m-d
  • date_format_full -> Y-m-d H:i:s
  • is_rtl -> 0
 4. Wykonaj kwerendę.

...