Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Reklamowe rozprzestrzenianie się, gdzie klient nagradzany jest (podarunkami, zniżkami i punktami)  i gdy przyprowadza on nowego klienta do sklepu za pomocą rekomendacji wysłanej do jego znajomych.

...