Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Monitorowanie w czasie rzeczywistym nie jest tylko narzędziem, aby zaspokoić ciekawość kupcówsprzedawców, jest to szczególnie skuteczny sposób rozwiązania problemów związanych z klientem.

...

Czasami nie łatwo jest obsługiwać cały sklep. Aby uniknąć zapomnienia opisu o opise produktu, automatyczne powiadomienie zasugeruje kompletny opis przedmiotów, które nie posiadają jeszcze konta.

...

  • Sprawdź spójność jego opisu i zdjęcia mu towarzyszące.
  • Sprawdź czy produkt ten został umieszczony we właściwej kategorii, lub jeśli nazwa tej klasy jest dobrze dobrana.
  • Pamiętaj, aby więcej informować o tym produkcie więcej "pchać go do przodu" go promować,  rozpoczynając promocje od niego i zaczynając kampanie reklamową z nim...

...

Każdy produkt żyje swoim cyklem życia. Podzielony na cztery główne okresy, cykl życia ma szczególne cechy i różne wskaźniki wzrostu i celów marketingowych.

...

  • "Filmy tego samego reżysera"
  • "Ci którzy kupili ten produkt kupili również:"

Pakiety

Chodzi o to, aby połączyć głowny produkt  z akcesoriami po atrakcyjniejszej cenie niż gdyby klient kupił je oddzielnie, w celu sprzedaży produktu, który klient nie miał zamiaru kupić. Przykład: Opakowanie z telefonem komórkowym z niektórymi akcesoriami. .

...

Reklama jest formą komunikacji zaprojektowaną, aby zwrócić uwagę i skłonić konsumenta do zakupu produktu.
Więc trzeba znać swój produkt w celu uczynienia go rozpoznawalnym jeśli jest on nowy i zwiększenie sprzedaży zwiększyć sprzedaż istniejącego produktu lub lojalności klienta do sklepu.

...

Dane te umożliwiają sprzedawcy określenie jakie są ulubione rabaty klientów i jak ich używać

Jak dostosować te

...

rabaty?

Ustalelnie kwoty tego bonu kuponu nie jest jasne. To musi być delikatna równowaga pomiędzy zachęceniem klienta do zakupu i zwróceniem uwagi, a nie straceniem zbyt dużo pieniędzy z powodu zbyt dużego zainteresowania.

...

Można również usunąć kupony, które, są rzadko, bądź nigdy nie używane. You can also remove the vouchers that are seldom or never used.

Cel

Jakie powinny być cele

...