Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Sprawdź spójność jego opisu Review the consistency of its description, and accompanying photos.
  • Check if this product has been placed in the right category, or if the name of its class is well chosen.
  • Remember to communicate more about this product: push forward, launching a promotion on it, or an advertising campaign...
  • i zdjęcia mu towarzyszące.
  • Sprawdź czy produkt ten został umieszczony we właściwej kategorii, lub jeśli nazwa tej klasy jest dobrze dobrana.
  • Pamiętaj, aby więcej informować o tym produkcie więcej "pchać go do przodu" rozpoczynając promocje od niego i zaczynając kampanie reklamową z nim...

Jeśli te rozwizania nie działąją If these solutions do not work, it would perhaps be better to focus on products that work, and remove it from your shop.

...