Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ukierunkowanie klientów

Aby każda z twoich wiadomości wiadomośc miała odzew, musisz wiedzieć do jakiego rodzaju klientów jest ona adresowana.

...

Skup się na rodzajach produktów które się sprzedają!

Rankingi pokazują The rankings show you the greatest or lowest successes among your products.

Acting on a product's success

If a product is popular, it would be wise to broaden the range of products tied to it. For instance, if a fountain pen is selling very well, you can offer other products related to this type of pen, such as a pen-holder, a pencil case... This is called cross-selling.

If a product is not sufficiently consulted or bought, here are some tips:

największe sukcesy lub największe porażki wśród twoich produktów.

Działając na sukces danego produktu

Jeśli produkt jest popularny, to byłoby rozsądne, aby rozszerzyć game produktów powiązanych z nim. Na przykład, jeśli pióro sprzedaje się bardzo dobrze, można zaoferować inne produkty związane z tym typem produktu, takie jak stojak na długopis, piórnik... To nazywa się cross-selling.

Jeśli dany produkt nie jest wystarczająco konsultowany, lub kupowany o to kilka wskazówek:

  • Sprawdź spójność jego opisu Review the consistency of its description, and accompanying photos.
  • Check if this product has been placed in the right category, or if the name of its class is well chosen.
  • Remember to communicate more about this product: push forward, launching a promotion on it, or an advertising campaign...

...