Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jeśli masz problem z klientem, czy klient ma problem ze sklepem, Strona klienta PrestaShop pozwala się skupić na konkretnym kliencie i przeglądać jego specyficzną konfiguracje, ustawienia i historie zakupów.
Można również śledzić klienta podczas swojej nawigacji na swojej stronie internetowej, strona po stronie  page after pagestronie, tak, że można pomóc w sposób terminowy i efektywny.

Products analysis

Verifying the shop and its contents

These statistics show you an overview of products to ensure consistency in your shop.

It's not always easy to handle a whole shop. To avoid forgetting a product description, an automatic alert will suggest a complete description for items that do not have one yet.

Focusing on the type of product that sells!

Analiza produktów

Weryfikacja sklepu i jego kontentu

Te statystyki pokazują przegląd produktów w celu zapewnienia spójności w sklepie.

Czasami nie łatwo jest obsługiwać cały sklep. Aby uniknąć zapomnienia opisu produktu, automatyczne powiadomienie zasugeruje kompletny opis przedmiotów, które nie posiadają jeszcze konta.

Skup się na rodzajach produktów które się sprzedają!

Rankingi pokazują The rankings show you the greatest or lowest successes among your products.

...