Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dyskusja na żywo może doprowadzić nawet do wprowadzenia nowych usług (takich jak pomoc czy wsparcie online). 

...

Ukierunkowanie klientów

Aby każda z twoich wiadomości miała odzew, musisz wiedzieć do jakiego rodzaju klientów jest ona adresowana.

Wiedza o swoich odbiorcach jest niezbędna aby wybrać odpowiednie narzędzia i przekonać każdą grupą docelową.
Ograniczenie zakresu swojej komunikacji do grupy klientów jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chcesz mieć odpowiednie oferty.
Personalne informacje o klientach pozwalają lepiej określić profil typowego klienta i lepiej skroić promocje na swojej stronie według różnych kryteriów.

Once customers are properly targeted

Using this information in order to act on a target audience can increase sales.

...


Gdy klienci są właściwie ukierunkowani

Korzystając z tych informacji w celu podjęcia działań na grupie docelowej może zwiększyć sprzedaż.

 

  • Rozpoczynając kampanie reklamową przeznaczoneLaunching an advertising campaign solely designed for a group of clients who may be interested in a particular offer, and having it sent at specific times or to specific locations.
  • Contact by email / newsletter from a group of clients.

...