Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Można to osiągnąć na kilka sposobów:

Punctual actions

Vendor rewards (targeted promotions and personalized gifts - either product or service), non-vendor rewards (priority review of an order or product), monetary rewards (vouchers, discount, refund).

Lasting actions

Działania sporadyczne

Nagrody w postaci rzeczowej (ukierunkowane promocje i spersonalizowane prezenty - zarówno produkty jaki usługi), nagrody nierzeczowe (priorytetowa obsługa zamówienia lub produktu), nagrody pieniężne (vouchery, obniżki, kompensaty).

Długotrwałe działania

Karty i punkty lojalnościowe, które nie tylko Loyalty card and loyalty points, which not only promote merchant-customer communication, but also offer benefits to customers (private offers, discounts).
These operations not only encourage the customer to buy, but also to regularly return to your shop.

...