Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Jeśli pozwolisz, by sklep żył własnym życiem, nie zmieniając niczego, liczba subskrybentów powinna być stała, ewentualnie odrobinę malejąca. 
Znaczny wzrost lub radykalny spadek są sygnałami zmiany w Twoim sklepie. 

Istnieje wiele There are a number of possible impacting changes:

 • An advertising campaign can attract many visitors.
 • All promotions, sales and contests attract a lot of attention and curiosity from visitors; it not only creates a healthy animation around your shop, but it also increases its traffic.
 • Aesthetics: a change of theme can put off visitors. Spelling and clarity are also to be looked after.

Impulse purchase or planned decision?

A buyer is called "spontaneous" (or "impulsive") when making a purchase unpremeditated at the mere sight of a product, or its conditions of sale (current promotion, description, photo, price ... ).

A purchase is called "planned" when the buyer takes the time:

 • To study each piece of information about a product,
 • To compare this product to existing competitors on the market,
 • To reflect its purchase and the consequences thereof.

Considering the buyer's profile

You must therefore take into account the importance of different sources and contexts of information, for both types of buyers.

For example:

 • A promotion may convince a spontaneous buyer.
 • In order to entice a planning buyer, you should first study the various offers on the market in order to price your products correctly. Pay attention to your descriptions, photos and presentations, offer a wide choice of carriers with fast delivery... Indeed, every detail counts.

...

Wiele czynników może wywoływać tego typu zmiany:

 • Kampania reklamowa przyciągająca nowych odwiedzających.
 • Wszelkiego rodzaju promocje, wyprzedaże i konkursy przyciągające uwagę i ciekawość odwiedzających; prowadzi to nie tylko do ożywienia w Twoim sklepie, ale również zwiększa ruch. 
 • Estetyka: zmiana szablonu graficznego może zniechęcić odwiedzających, podobnie jak niepoprawna ortografia i niezrozumiały tekst.

Impuls zakupowy czy zaplanowana decyzja?

Kupujący określany jest jako "spontaniczny" (lub "impulsywny"), gdy dokonuje nieplanowanego wcześniej zakupu, na sam widok produktu lub jego warunków zakupu (aktualna promocja, opis, zdjęcie, cena...).

Zakupy nazywane są zaplanowanymi wtedy, gdy konsument poświęca czas na:

 • przestudiowanie wszystkich informacji o produkcie,
 • porównanie danego produktu z konkurencyjnymi na rynku,
 • przemyślenie zakupu i jego konsekwencji.

Uwzględnianie profilu kupującego

Należy zatem brać pod uwagę znaczenie informacji prezentowanych każdemu z typów konsumentów.

Przykładowo:

 • Promocja może być przekonująca dla spontanicznego konsumenta.
 • Aby skusić konsumenta, który robi zakupy w sposób zaplanowany, trzeba najpierw przejrzeć oferty dostępne na rynku, a potem właściwie wycenić produkt. Zwracaj uwagę na opisy, zdjęcia i prezentacje, oferuj szeroką gamę przewoźników z opcją szybkiej dostawy... Tak naprawdę liczy się każdy drobiazg. 

Lojalność klientów

Sending a birthday gift to a client is one way to gain loyalty.

...