Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jeśli Twój dostawca hostnigu z jakichś przyczyn nie chce zaktualizować konfiguracji Twojego serwera, oznacza to, że może warto pomyśleć nad zmianą dostawcy. Prosimy NIE dokonywać żadnych aktualizacji, dopóki nie masz pewności, że Twój serwer spełnia minimalne wymagania techniczne.

...

Informacja dla osób chcących aktualizować sklep w wersji niższej niż 1.4.

...

Older versions of PrestaShop might not make it as easy to upgrade to the latest version: the code base is quite different, many files have been moved around, many have been created, and others have been deleted. Therefore, the risk is high, when skipping from a very old version to the latest one, to see errors and mistakes aplenty.

You are also limited to the manual upgrade process: the 1-Click Upgrade module can only work with PrestaShop 1.4 and later versions.

...

Starsze wersje PrestaShop mogą nie dawać aktualizować się tak łatwo jak wersje nowsze: ich kod jest zupełnie inny, lokalizacja wielu plików w międzyczasie zmieniła się, powstały nowe pliki, podczas kiedy inne zniknęły. Z tego względu ryzyko napotkania wielu błędów podczas aktualizacji ze starszych wersji do najnowszej jest niestety dość znaczne.

Mając starszy sklep jest się również ograniczonym do stosowania wyłącznie aktualizacji  w trybie ręcznym: moduł 1-Click Upgrade działa wyłącznie w PrestaShop w wersji 1.4 i nowszych. 

Należy zatem zachować szczególną ostrożność. Im starszą wersję PrestaShop aktualizujesz, tym więcej uwagi powinieneś poświęcić kopii zapasowej, plikach, które w toku prac deweloperskich zostały zmienione na wyłączny użytek w Twoim sklepie, czy unikalnemu szablonowi.