Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ręczna aktualizacja nie jest już wspierana, ale jej dokumentację zachowujemy dla celów archiwizacyjnych - oraz dla tych osób, które z jakichś względów nie mogą przeprowadzić aktualizacji automatycznej.

Warning
titleUwaga

The update process will affect all files and folders included in the main PrestaShop installation. This includes all the core files used to run PrestaShop, all default modules and the default theme. If you have made any modifications to those files, your changes will be lostProces aktualizacji może wpłynąć na wszystkie pliki i foldery, również te znajdujące sie w katalogu głównym sklepu. W tym zbiorze znajdują się także wszystkie kluczowe pliki niezbędne do działania sklepu, wszystkie domyślne moduły i domyślny szablon. Jeśli te pliki w Twoim sklepie zostały zmodyfikowane, po aktualizacji wszystkie te zmiany zostaną utracone.

Done well, the whole update process described within these pages should not take more than half an hour. Do not try to skip a step in order to be done with it faster, as all steps are crucial.

...