Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Istnieją dwa sposoby aktualizowania PrestaShop:

Automatyczna aktualizacja wykorzystuje darmowy moduł 1-Click Upgrade.

...