Child pages
 • Twoi klienci

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Lista ta pozwala na globalny podgląd wszystkich klientów, z uwzględnieniem szczegółów, które przydadzą Ci się przy sortowaniu lub wyszukiwaniu kont użytkowników:

 • Zwrot grzecznościowy. Klient może Klienci mogą wskazać swój zwrot grzecznościowy (z uwzględnieniem rodzaju gramatycznego oraz liczby) . Pomoże Ci to i przez to pomóc Ci lepiej spersonalizować użytkowanie przez nich Twojego sklepu przez  klientów. Domyślnie istnieją dwa zwroty grzecznościowe “Pan” i “Pani”"Pan" i "Pani", ale możesz tworzyć własne w zakładce "Tytuły” Tytuły" z menu "Klienci".
 • Wiek. Możesz kontrolować średni Kontrolując wiek klientów , by możesz lepiej poznać ich potrzeby. Dzięki tej informacji będziesz mógł zaproponować produkty odpowiadające określonemu przedziałowi wiekowemu.
 • Aktywne konta. Wskazuje czy konto jest aktywne czy też nie. Możesz wyłączyć konto klikając na “Tak” "Tak" w zielonym kolorze.
 • Newsletter. Wskazuje czy klient zapisał się do Newslettera. Możecie Twojego Newsletter'a. Możesz go usunąć z listy Newslettera Newsletter'a klikając na “Tak” "Tak" w zielonym kolorze.
 • Zgody. wskazuje Wskazują czy klient wyraża zgodę na otrzymywanie oferty handlowej od waszych Twoich partnerów.   Możesz go usunąć z listy Newslettera mailingowej klikając na “Tak” "Tak" w zielonym kolorze. Nie zapisuj klientów do Newslettera list ofertowych bez ich zgody, gdyż wiadomości te mogą zostać uznane za spam.
 • Data rejestracji i ostatniej wizyty może być użyteczna ostatniego logowania do konta mogą być przydatne podczas sortowania kont użytkowników.
 • Działania. Możesz edytować konto użytkownika, w prosty i przejrzysty sposób zobaczyć jego dane (w tym wiadomości, zamówienia, adres, kupony zniżkowerabatowe, itp.) lub  lub usunąć je bezpowrotnie.
Info

W chwili pierwszej instalacji z przykładowymi danymi, PrestaShop tworzy domyślnego użytkownika o nazwie John Doe.

Możesz go używać, w celu sprawdzenia różnych funkcjonalności Twojego sklepu. Dzięki niemu zobaczysz również swój sklep oczami zwykłego użytkownika.

Aby zalogować się do sklepu jako John Doe użyj następujących danych:

Przed otwarciem sklepu usuń udostępnieniem Twojego sklepu prawdziwym klientom, upewnij się, że usunąłeś domyślnego klienta (John Doe), lub przynajmniej  zmień jego login i hasło. W istocie ! Jeżeli tego nie zrobisz, złośliwi użytkownicy mogliby się nimi posłużyć w celu składania fałszywych zamówień lub zrobienia czegoś gorszego.

Pod listą klientów znajduje się przycisk "Ustaw pola wymagane w tej sekcji". Otwiera on formularz, który możesz użyć do wskazania, które pola bazy danych są obowiązkowe (lub też nie zaznaczając właściwe okienko), tak więc pola newsletter i optin możesz zdefiniować , w ten sposób możesz zdefiniować pola "newsletter" i "optin" jako obowiązkowe już podczas rejestracji użytkownika w Twoim sklepie.

Możesz eksportować listę klientów za pomocą przycisku “Eksportuj” "Eksportuj" znajdującego się na górze.
Możesz również zaimportować klientów używając przycisku “Importuj”"Importuj". Będziesz wtedy potrzebował pliku CSV o następującym formacie:

Code Block
ID;Title;Last name;First Name;Email address;Age;Enabled;News.;Opt.;Registration;Last visit;
2;1;Gorred;Francis;[email protected];-;1;0;0;2013-07-04 15:20:02;2013-07-04 15:18:50;
1;1;DOE;John;[email protected];43;1;1;1;2013-07-02 17:36:07;2013-07-03 16:04:15;

Więcej istotnych opcji informacji znajdziesz na stronie “Import CSV” z menu “Zaawansowane”.

...

Aby samemu stworzyć nowego użytkownika, kliknij na przycisk “Dodaj”"Dodaj". Otworzy się następujący formularz:

...

 • Nazwa kontaktu. Wybierz jeden z dostępnych zwrotów grzecznościowych lub stwórz własny za pomocą strony "Tytuły" z menu "Klienci".
 • Imię, nazwisko, adres e-mail. Te informacje są niezbędne: nazwy są imię i nazwisko jest używane w e-mailach, które PrestaShop  wysyła PrestaShop, a adres e-mail jest używany przy logowaniu.
 • Hasło. Stwórz Podaj hasło składające się z minimum z 5 znaków.
 • Urodziny. Ta informacja może być przydatna przy wysyłaniu e-maili urodzinowych i i informacji o tymczasowych promocjach.
 • Status (Włączony). Możesz chcieć stworzyć konto, lecz nie aktywować go natychmiast.
 • Newsletter. Może być używany poprzez moduł “Newsletter” "Newsletter" aby regularnie wysyłać bieżące informacje do klientów, którzy sobie tego życząsię do niego zapisali.
 • Zapisz się. Może być używany poprzez moduły w celu regularnego wysyłania ofert promocyjnych od Twoich parterów do klientów, którzy wyrazili na to zgodę.   Nie zapisuj klientów do otrzymywania takich wiadomości bez ich zgody, gdyż mogą być one uznane za spam.
 • Dostęp do grupowy - możliwość tworzenia . Stworzenie grup klientów pozwala Ci na tworzenie specjalnych promocji dla tych grup. Wiele funkcji PrestaShop może zostać zastosowane zastosowanych tylko do jednej grupy. Więcej informacji na temat grup klientów znajdziesz w dziale “Grupy” sekcji "Grupy" tego rozdziału.
 • Domyślna grupa klientów - . Niezależnie od ilości grup, do których należy klient, powinien mieć on zawsze przypisaną jedną grupę główną grupę.
Info

Jeśli Twoimi klientami są głównie firmy, powinieneś aktywować tryb B2B, aby uzyskać dodatkowe opcje: przejdź do “Klienci” "Klienci" z menu "Preferencje" i wybierz “Tak” "Tak" dla opcji “Aktywuj "Aktywuj tryb B2B”B2B".

Tryb B2B dodaje kilka specyficznych pól dotyczących poszczególnych firmwłaściwych firmom:

 • Firma - nazwa . Nazwa firmy.
 • REGON.
 • Numer identyfikacyjny.
 • Strona WWW - strona internetowa . Adres strony internetowej firmy.
 • Dozwolona niespłacona kwota. Wysokość niespłaconej kwoty dozwolonej dla tej firmy.
 • Maksymalna ilość dni płatności. Ustalony termin płatności faktury.
 • Ocena ryzyka - ocena . Ocena ryzyka dla tej konkretnie firmy: żadne, niskie, średnie, wysokie.

...

W przypadku, gdy chciałbyś mieć więcej informacji dotyczących konkretnego klienta, kliknij przycisk “Zobacz” "Zobacz" znajdujący się na końcu wiersza na liście klientów. Otworzy się nowa strona.:

Sekcja Sekcje tej strony przedstawi Ci  przedstawią Ci kluczowe dane dotyczące wybranego użytkownika:

 • Informacje na temat klienta, jego imię, nazwisko, e-mail, płeć, datę rejestracji, datę ostatniej wizyty.

 • Informacje dotyczące subskrybcji newlettera do newletter'a sklepu i subskrybcji do reklam parterów sklepu, jego wiek, datę ostatniej aktualizacji danych, status konta (aktywne/nieaktywne).
 • Prywatne notatki ze strony pracowników sklepu (np. Ty lub Twoja ekipa).
 • Wiadomość wysłana przez użytkownika do pracowników sklepu (poprzez serwis posprzedażowy).
 • Grupy, do których należy klient.
 • Podsumowanie dokonanych zakupów przez klienta. Suma wydanych pieniędzy, sposób płatności, status zamówienia. W celu uzyskania więcej informacji dotyczących poszczególnych zamówień, kliknij na przycisk “Zobacz" w kolumnie "Akcje".
 • Lista produktów, które zostały zamówione przez klienta. To między innymi ta akcja pozwala opcja pozwoli Ci dowiedzieć się, który produkt klient lubi najbardziej i umożliwia umożliwi, np. udzielenie mu rabatu po dziesiątym zamówieniu tego produktu. Klikając na produkt zostaniesz odesłany do zamówienia z jakim ten produkt jest powiązany.

 • Zapisane Jego adresy.
 • Dostępne bony/kupony rabatowe.
 • Koszyki stworzone przez klienta (lecz niekoniecznie zatwierdzone) od czasu rejestracji. Kiedy klient aktualnie znajduje się na Twojej stronie, jesteś w stanie śledzić to jakie produkty dodaje do koszyka.

 • Data ostatniego logowania.

...

Pierwszy sposób polega na wprowadzeniu informacji, które posiadasz w wewnętrznej wyszukiwarce znajdującej się na samej górze w back-office. Wybierając: “wszędzie”, “przez nazwisko” lub “przez adres IP” "wszędzie", "przez nazwisko" lub "przez adres IP" możesz wyszukiwać w oparciu o:

 • ID - liczba przypisana . Numer przypisany klientowi w Twojej bazie danych sklepu.
 • Imię lub nazwisko. Zauważ, że nie możesz wyszukiwać za pomocą kombinacji imienia i nazwiska. Użyj zatem jednej wartości (albo imienia albo nazwiska), gdyż w innym przypadku nie da Ci to jakichkolwiek rezultatów.
 • Adres e-mail.
 • Adres IP. Możesz wyszukiwać za pomocą IP ostatniego podłączenia z wykorzystaniem adresu IP, za pośrednictwem, którego klient ostatnio logował się do sklepu.

Wyniki, jeśli takowe są, wyświetlają się w formie listy z numerem następujący sposób: na liście znajduje się numer ID użytkowników, zwrotem grzecznościowymzwrot grzecznościowy, adresem adres e-mail, urodzinamidatą urodzin, datą rejestracji, ilością zamówień i informacją czy konto jest aktywne. Z tego poziomu możesz przeglądać wszystkie masz dostęp do pełnej strony użytkownika lub edytować jego dane.

...

Drugi sposób polega na przejściu na stronę “Klienci” "Klienci" i użyciu listy klientów.

W istocie możesz wypełnić pola na górze listy, żeby przefiltrować zawartość pod względem następujących kryteriów: ID, zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail, wiek, status konta, zapisanie się subskrypcja do newslettera , zapisanie się i do otrzymywania wiadomości z promocjami promocji od partnerów, datę data rejestracji , datę i data ostatniego logowania. Wybierz i wprowadź swoje kryteria, a następnie kliknij przycisk “Filtruj” "Filtruj" znajdujący się po prawej stronie tabeli. Możesz również Następnie, możesz posortować listę na kilka kolumn.

Kliknij na przycisk "ResetWyczyść", aby powrócić do kompletnej listy.