Child pages
  • De multistore-interface

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Toepassen op alle winkels binnen uw PrestaShop-installatie.
  • Toepassen op winkels binnen de geselecteerde groep.
  • Toepassen op de geselecteerde winkel.

Image RemovedImage Added

Deze shopkiezer toont u voor welke winkels de wijzigingen gelden.

...