Child pages
  • Voorraadbeheer-interface

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Bezig met aanmaken. Dit is de eerste stap van het aanmaakproces, waarin u de bestelling nog kunt wijzigen.
  2. Bestelling bevestigd. Deze status bevestigt de bestelling en bevriest de informatie die het bevat (inkoopprijzen, aantallen, etc.). Tijdens deze stap verschijnt er een nieuwe actie actieknop in de actiekolom, waar u de inkoopfactuur kunt bekijken.
  3. In afwachting van ontvangst. Zodra de leverancier uw inkoopfactuur heeft ontvangen en bevestigd, kunt u de status veranderen in "In afwachting van ontvangst".
  4. Bestelling gedeeltelijk ontvangen. Zodra er is geleverd, moet u de bestelling wijzigen naar deze status. Er kunnen meerdere leveringen zijn een een bestelgeschiedenis en een bestelgeschiedenis wordt bijgehouden voor elk product. De voorraad wordt bij elke levering opgehoogd.
  5. Bestelling geheel ontvangen. Zodra een bestelling helemaal is geleverd of gedeeltelijk vanwege een gedeeltelijke annuleren, dan gebruikt u deze status. De voorraad wordt in dit geval niet beïnvloed, en het is mogelijk om acties uit te voeren op de bestelling.
  6. Bestelling geannuleerd. Deze status wordt gegeven aan orders die zijn geannuleerd, wat de reden ook is. Voorraad wordt in dit geval niet aangepast en het is niet meer mogelijk om de bestelling te wijzigen.

Met elke statusverandering verandert de selector met statussen, om elke keer de beste status aan te geven. De statussen die niet meer beschikbaar zijn, zijn grijs gemaakt.

...

Door gebruik te maken van de leveranciersbestellingen-interface, kunt u de lijst met bestellingen of de gegevens van deze bestellingen filteren, zodat u een aangepast bestand kunt exporteren, aangepast aan de filters (referentie, leverancier, etc.).
Y U kunt er ook voor kiezen om bestellingen die zijn voltooid of geannuleerd niet langer weer te geven.

...