Child pages
  • E-mail instellen

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uw winkel verzend veel berichten tijdens de registratie en bij het bestelproces. Op deze pagina kunt u configureren hoe deze berichten worden verzonden en welke berichten worden verzonden.

Note
titlePrestaShop Cloud gebruiker?

Als u PrestaShop Cloud gebruikt voor uw winkel, dan is er specifieke informatie die u moet weten over uw e-mailconfiguratie. Raadpleeg daarvoor de volgende pagina: http://doc.prestashop.com/display/CLOUD/Managing+your+email+domain+name.

E-mail

De eerste sectie van de pagina toont een lijst van alle e-mails die zijn verzonden vanuit PrestaShop, met de ontvanger, het gebruikte sjabloon, de taal van de berichten, het onderwerp van de e-mail en de status van de actie.

...