Child pages
 • Belastingen

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: btw-regels > belastingregels

...

Standaard geldt in PrestaShop een belasting voor alle landen/staten/zones. Om een belastingregel toe te passen op een enkel land of een aantal landen bij elkaar moet u een btw-regel belastingregel aanmaken. De btw-regel belastingregel wordt daarna toegepast per product, bij het aanmaken van een product (tabblad "Prijzen").

U kunt niet gelijk een belasting toepassen op een product; u kunt slechts btw-regels toepassenbelastingregels toepassen. Daarom moet u alle relevante belastingen registreren en een btw-regel belastingregel aanmaken voor de belastingen om aan te geven voor welke landen de belasting geld en een btw-regel belastingregel toepassen op het product.

...

 • Belasting inschakelen. Of belastingen al dan niet worden toegepast op aankopen.
 • Btw in winkelwagen weergeven. U kunt ervoor kiezen dat de klant niet kan zien welke belastingen van toepassing zijn in de winkelwagen. In dat geval schakelt u deze optie uit.
 • Gebaseerd op. De klant kan ervoor kiezen om het product al dan niet naar hetzelfde adres te sturen als waar de factuur naar verzonden moet worden. Dit kan een behoorlijke invloed hebben op belastingen. Standaard baseert PrestaShop de belastingen op de btw-regels die belastingregels die van toepassing zijn op het afleveradres, maar u kunt ervoor kiezen om deze te baseren op het factuuradres.
 • Gebruik ecobelasting. De ecobelasting is bedoeld voor "het promoten van ecologisch duurzame activiteiten door middel van economische sancties". Het is een belasting die winkeleigenaren betalen om de "schadelijke gevolgen van hun acties" te voelen. Kom meer te weten over ecobelasting op deze Wikipediapagina: http://en.wikipedia.org/wiki/Ecotax.
  Zodra u ecobelasting hebt ingeschakeld, krijgen alle producten in uw backoffice een extra optie genaamd "Ecotaks (incl. btw) op het tabblad "Prijzen". U moet dat veld vullen met de exacte waarde van de belasting, welke afhankelijk is van de belastingregels in uw land (het is waarschijnlijk gebaseerd op de productprijs).

...

Een nieuwe belasting toevoegen is erg gemakkelijk, omdat btw-regels belastingregels alle logica bevatten om belastingen toe te passen. Het aanmaakformulier voor een belasting is om die reden erg kort:

 • Naam. Wees erg specifiek. Hierdoor wordt het aanmaken van een btw-regel belastingregel gemakkelijker.
  Er wordt aangeraden om herinneringen toe te voegen aan de naam, zoals het land/groep/zone waarvoor de belasting geld en het percentage. Dit helpt u bij het herinneren welke belastingen gebruikt worden in een btw-regelbelastingregel.
 • Tarief. Het exacte tarief. Het formaat is XX.XX.
 • Inschakelen. U kunt de belasting te allen tijde in- of uitschakelen.

...