Child pages
 • Vervoerders beheren

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: btw-regels > belastingregels

...

 • Voeg afhankelingskosten toe. Voeg afhandelingskosten wel of niet toe aan de prijs van de vervoerder, zoals gezet op de pagina "Verzendingen > Instellingen".
 • Gratis verzending. Als dit is ingeschakeld, dan worden er geen verzendkosten in rekening gebracht voor deze vervoerder.
  Als dit is ingeschakeld, dan kunt u per zone een reeks instellen in het formulier eronder.
 • Facturering. Wanneer de klant wordt gefactureerd, dan kan PrestaShop twee methoden toepassen, welke afhankelijk zijn van hoe uw vervoerder de kosten berekend.
  • Afhankelijk van de totaalprijs. Prijs hangt af van de totaalprijs van de bestelling.
  • Afhankelijk van het totaalgewicht. De prijs hangt af van het totaalgewicht van de bestelling.
 • Btw. Geeft aan of er btw berekend moet worden over de vervoerskosten. De btw-regel belastingregel moet al bestaan in PrestaShop (onder "Lokalisatie > Btw-regelsBelastingregels").
 • Afwijkende gedrag. In het geval dat er voor de vervoerder geen verzendkosten gevonden kunnen worden voor de vereiste zone of gewicht, dan kunt u aangeven wat er als alternatief moet gebeuren in PrestaShop. U hebt twee opties:
  • Kosten van hoogste gedefinieerde klasse toepassen. PrestaShop neemt de duurste reeks en past de voorwaarden toe.
  • Vervoerder uitschakelen. PrestaShop zal de vervoerder niet aanbevelen, omdat de bestelling waarschijnlijk niet geleverd kan worden.

...