Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SEO

Google Sitemap

This module helps you build a sitemap for your shop, and keep it up to date.

In order to optimize your SEO, it is essential to have a sitemap, which is a XML file that lists all the products and pages on your shop. This file will enable search engines to index all pages easily and efficiently. Your products will then appear perfectly in the search engines when a visitor conducts a search. You can create a sitemap for PrestaShop, and be indexed by all the search engines that support the file format Deze module helpt u bij het opbouwen van een sitemap voor uw winkel en het automatisch bijgewerkt houden ervan.

Om uw SEO te optimaliseren is het noodzakelijk om te beschikken over een sitemap; dit is een XML-bestand met daarin alle producten en pagina's van uw winkel. Dit bestand maakt het gemakkelijker voor zoekmachine's om uw pagina's te vinden en indexeren. Uw producten verschijnen daarna perfect in de zoekmachines wanneer een klant producten zoekt. U kunt een sitemap aanmaken voor PrestaShop en deze laten indexeren door zoekmachine's die het formaat ondersteunen (Google, Yahoo, Bing...), using tools such as Google's door gebruik te maken van tools zoals Google Webmaster Tools.

The configuration page has few options: indicate how often your store (including the catalog and the CMS page) is updated on average, check the boxes of the page you do not want to include in the sitemap, and click the "Generate Sitemap" button.

Once you have finished configuring the module, click on "Update sitemap file". You are then given the Sitemap's address (e.g., De configuratiepagina heeft een paar opties: aangeven hoe vaak uw winkel (inclusief de catalogus en CMS-pagina) wordt bijgewerkt, daarna de checkboxen aanvinken van de pagina's die u niet wilt toevoegen en vervolgens klitk u op de knop "Sitemap genereren".

Zodra u klaar bent met het configureren van de module, klikt u op de knop "Sitemap bijwerken". U ontvang daarna het adres van de sitemap (bijv. http://www.myprestashop.com/sitemap.xml). Copy this URL to save it to your Kopieer deze URL en voeg het toe aan uw Google Webmaster Tools account. The module will then show you the file size and the number of pages indexed. Remember to update it regularly so that search engines index your content perfectly.The last part of the configuration page gives a cron link. A good sitemap is an updated one, and unless you are willing to click on the "Update sitemap file" button every time there is a change on your shop, you might want to have your server do the work for you. Create a cron task with the given URL, and never worry about this again.
If you do not know what a cron task is, ask your web hostDe module toont vervolgens de bestandsgrootte en het aantal pagina's dat is geïndexeerd. Werk deze regelmatig bij om ervoor te zorgen dat zoekmachine's uw content perfect indexeren.

Het laatste gedeelte van de configuratiepagina geeft een cron-link. Een goede sitemap is er één die is bijgewerkt en tenzij u telkens op de link wilt klikken is het beter om de link toe te voegen als crontaak. Als u niet weet wat een cronjob is, vraagt u uw hostingprovider om hulp.