Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Backoffice beheren

Het menu "Administratie" bevat een speciale set met configuratiepagina's: in plaats van opties te tonen die invloed hebben op klanten of uw frontoffice, zijn ze bedoeld voor de innerlijke werking van uw winkel en uw bedrijf zelf. Effectief maken deze pagina's het mogelijk om te bepalen hoe de PrestaShop-software voor u werkt en hoe u en uw team het kan gebruiken.

Dit deel bevat de volgende hoofdstukken:

Children Display