Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lokalisatie-instellingen

Zo logisch als het er wellicht uitziet, is dit het Internet, en mensen over de gehele wereld zullen uw winkel bezoeken en producten bestellen. Als winkeleigenaar moet u zorgen voor zoveel mogelijk klanten. Dit betekent dat u uw winkel vertaalt in zoveel mogelijk talen als dat nodig is, met lokale belastingen, eenheden voor gewichten, valuta, lokale geografische zones, etc.

...