Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bestellingen beheren

Als winkelier, wilt u hopen bestellingen verwerken met de bijbehorende facturen en klantverzoeken – tenminste, dat is waar we allemaal op hopen. Dageljks orders verwerken kan een tijdrovende taak zijn. Gelukkig doet PrestaShop haar best om u met alle bestellingen te helpen en ze succesvol te verwerken, samen met de pakbonnen en de onvermijdelijke retourmeldingen.

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

Children Display