Child pages
  • Backups aanmaken en terugzetten

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Of u nu uw PrestaShop bijwerkt door middel van de automatische methode of the de handmatige, u moet ervoor zorgen dat u uw eigen reservekopie maakt. Eén waarop u kunt vertrouwen en op uw eigen manier kunt herstellen.

...