Child pages
 • Automatisch bijwerken

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • De 1-click upgrade module is up-to-date (uw huidige versie is x.x). Dit geeft aan of u de module zelf nog moet bijwerken. Als u zojuist de upgrade-module hebt geïnstalleerd dan is de kans klein dat deze nog moet worden bijgewerkt.
  PrestaShop 1.4 - Als u niet de meest recente versie van de module hebt, dan verschijnt een knop onder dit veld, met de tekst "Installeer de laatste versie door te klikken op 'Toevoegen vanaf mijn pc'". Als u hierop klikt wordt u naar de "Modules"-pagina geleid. Vanaf hier kunt u op de knop "Nieuwe module toevoegen" klikken om het vooraf ingevulde formulier te openen. Klik op "Deze module downloaden" om de module bij te werken. Ga hierna weer terug naar de configuratiepagina van de module om te controleren of aan dit item op de checklist is voldaan.
  PrestaShop 1.5/1.6 - Als u niet de meest recente versie van de module hebt, dan verschijnen er twee links naast dit veld, met de tekst "Bijwerken" en "Downloaden". Als u kiest voor bijwerken, dan wordt deze module automatisch bijgewerkt. Kiest u voor "Downloaden" dan volgt u het stappenplan onder "Downloaden en installeren van de 1-Click Upgrade module". Ga hierna weer terug naar de configuratiepagina van de module om te controleren of aan dit item op de checklist is voldaan.
 • Your store Uw winkel root directory map is writeable beschrijfbaar (appropriate met de juiste CHMOD permissions). Indicates if the read/write permissions are correctly set. If not, you will have to change them, using your FTP client, such as FileZilla.
  See the Getting Started guide's "System compatibility & system configuration" section for a quick explanation of how to perform a CHMOD.
 • The PHP "Safe mode" option must be turned off.
 • The PHP permissies). Dit geeft aan of de toegangsrechten juist zijn ingesteld. Is dit niet het geval, dan moet u dit corrigeren met uw FTP-client.
  Bekijk de sectie Stap 3 & 4: Systeemcompatibiliteit & winkelinformatie uit het hoofdstuk PrestaShop installeren.
 • PHP's "Safe mode" optie is uitgeschakeld.
 • PHP's "allow_url_fopen" option must be turned on or CURL must be installed.You must put your store under maintenance. Indicates if your shop is active or in maintenance mode. You must put your shop in maintenance mode during the whole process (file backup, database backup, automatic upgrade, verification), so as to prevent customers from losing orders... and prevents you from losing clients. The module can disable your shop for you: Simply click on the "Click here to put your shop under maintenance" button. You can also choose to disable the shop yourself, using the shop's preference page:optie is ingeschakeld of cURL is geïnstalleerd.
 • Uw winkel is in onderhoudsmodus. Dit geeft aan of uw winkel nog actief is of in onderhoudsmodus staat. U moet uw winkel in onderhoudsmodus zetten gedurende het gehele updateproces (reservekopie maken van bestanden, reservekopie van database, automatisch bijwerken, verificatie). Dit is om te voorkomen dat u gedurende het proces geen bestellingen verliest (en uiteindelijk klanten). De module kan voor u de winkel in onderhoudsmodus zetten. Klik op de knop met de tekst "Klik hier om uw winkel in onderhoudsmodus te plaatsen". U kunt zelf ook de winkel in onderhoudsmodus zetten via de gebruikelijke configuratiepagina.
  • PrestaShop 1.4: enable/disable the shop in the main "Preferences" tabin-/uitschakelen van de winkel op de pagina "Instellingen".
  • PrestaShop 1.5 and later: enable/disable the shop in the "Maintenance" page, under the "Preferences" menu.
  You must disable the Caching features of PrestaShop. Indicates whether your shop's cache is enabled or disabled. You must disable it during the whole process. The module will not do it for you
  • /1.6 en nieuwer: in-/uitschakelen van de winkel op de pagina "Onderhoud" onder het "Instellingen"-menu.
 • De cache mogelijkheid van PrestaShop is uitgeschakeld. Dit geeft aan het of cachingmechanisme van PrestaShop is uitgeschakeld. U moet caching uitgeschakeld houden gedurende het upgradeproces. De module kan caching voor u niet uitschakelen.
  • PrestaShop 1.4: enable/disable the cache in the "Performances" page, under the "Preferences" tabin-/uitschakelen van de cache kan op de pagina "Prestaties" onder het "Instellingen"-menu.
  • PrestaShop 1.5 and later: enable/disable the cache in the "Performance" page, under the "Advanced parameters" menu.
 • The PHP time limit is high or disabled (Current value: xxx). The automatic upgrade can be a lengthy process, as it needs to download the archive from prestashop.com, unzip it on the server, replace the currently installed files, then trigger the update itself. Hence, the PHP settings might be too low, and break the upgrade altogether, mid-process at worse. In this field, PrestaShop gives you an indication of the current PHP settings. Ideally, it should indicate "disabled".

All these indicators must be green for the upgrade to work. Otherwise, the upgrade button will not appear.

...

  • /1.6 en nieuwer: in-/uitschakelen van de cache kan op de pagina "Instellingen" onder het menu "Geavanceerde parameters/Geavanceerde instellingen".
 • PHP's max_execution_time instelling heft een hoge waarde of is volledig uitgeschakeld (huidige waarde: xxx). Het automatisch bijwerken van PrestaShop is een langdurig proces, omdat de module het archief moet downloaden van prestashop.com, deze moet uitpakken en daarna de update zelf moet uitvoeren. Als deze waarde te laag is, dan kan het proces worden onderbroken en blijft u over met een beschadigde winkel. In het beste geval ziet u "Onbeperkt" staan.

Al deze indicatoren moeten groen zijn, anders verschijnt de knop "Werk PrestaShopo nu bij!" niet.

Note

Wanneer de winkel is gehost op uw eigen lokale server (http://localhost or of http://127.0.0.1), the dan begrijpt de auto-upgrade module understands that the maintenance mode is not required, since no one else than you can access the site. Therefore, even if you are not in maintenance mode, the module marks that check as valid.

Start your Upgrade

This section compares your version of PrestaShop with the latest stable one. You can quickly see whether you need to update or not. If you know that there is a newer version available than the one presented, you can trigger a version check by clicking the "Check if new version available" button.

Image Removed

...

dat onderhoudsmodus niet is vereist, omdat niemand anders, behalve u, de site kan bereiken. Daarom, zelfs als de winkel zich niet in onderhoudsmodus bevindt, kan het zijn dat dit item alsnog wordt goedgekeurd.

De upgrade starten

Dit gedeelte vergelijkt uw huidige versie van PrestaShop met de meeste recente stabiele versie. U kunt in een ogenblik zien of u moet updaten of niet. Als u weet dat er een nieuwere versie is dan hetgeen wordt getoond, dan kunt u een versiecontrole laten uitvoeren door te klikken op "Kijk na of er een nieuwe versie is".

Image Added

Standaard is de updatetool ingesteld om uw winkel bij te werken naar de volgende kleine release. Dit betekend dat als u een versie van de 1.4.x branch , it will not suggest the latest gebruikt, het niet meteen de meest recente 1.6.x version, but rather the latest . versie zal tonen, maar eerder de laatste versie van 1.4.x version. Therefore, if you want to update from a 1.4.x version to the latest 1.6.x version, you must click on the "More options . Als u wilt upgraden naar de meest recente versie van 1.6.x. vanuit 1.4.x. dan moet u klikken op de knop "Meer opties (Expert mode)" button. This will open a new section, named "More options (expert mode)", where you can choose the distribution channel to which you want to update.
This is also very useful if you want to check for a version other than a stable one (for instance, beta, RC or any other unstable version).

Before launching the upgrade, you must make sure that you understand its settings. The "Backup options" and "Upgrade options" sections are available at the bottom of the page (and are described later in this chapter). Make sure you understand them all.

Expert mode

This section enables you to pinpoint exactly to which version you want to upgrade your current PrestaShop installation.

Image Removed

The options are:

...

, waar u het kanaal kunt aanpassen.
Dit is ook erg handig als u wilt controleren op een andere versie dan de stabiele (bijvoorbeeld beta, RC of een andere onstabiele versie).

Voordat u de upgrade start, moet u zeker zijn dat u begrijpt wat er is ingesteld. De secties "Reservekopie opties" en "Upgrade opties" zijn beschikbaar aan de onderkant van de pagina (en worden verder in dit hoofdstuk omschreven). Zorg ervoor dat u ze allemaal begrijpt.

Expert mode

Deze sectie zorgt ervoor dat u precies kunt aangeven naar welke versie u PrestaShop wilt bijwerken.

Image Added

De opties zijn:

 • Kanaal. Kies het distributiekanaal dat u wilt gebruiken. De aangeraden optie is "Kleine release". Dat betekent elke stabiele versie binnen de huidige branch. De andere opties zijn:
  • Grote release. De volgende stabiele versie van de huidige of een nieuwere branch: omdat de huidige branch 1.6.x. is, gebruikt de update-tool de meest recente 1.6 versie (op het moment van schrijven: v1.6.1).
  • Kleine release. Dit is de standaardinstelling. Deze gebruikt alleen de stabiele releases binnen de huidige branch: als u PrestaShop 1.4.2 hebt, werkt het uw winkel bij naar 1.4.9, zelfs als 1.6.2 uitgebracht is.
  • Release kandidaten. RC-versies worden over het algemeen stabiel genoeg geacht voor de meeste gebruikers, maar nog niet goed genoeg voor een productieomgeving. Gebruik deze op eigen risico.
  • Beta releasesalpha releases. These are development versions. Use at your own risks.
  • Private release. Sometimes, the PrestaShop developers upload a private test version. If you have the right URL and hash key, you can update to this version easily using this channel. If you check the "Allow major upgrade" box, you indicate that are only interested in major releases.
  • Local archive. To be used if you have downloaded the version you want to upgrade to in the correct local folder, Dit zijn development-versies. Gebruik deze op eigen risico.
  • Private releases (link en md5 hash nodig. Soms uploaden PrestaShop-ontwikkelaars privéversies. Als u de juistie URL en hash hebt kunt u gemakkelijk naar een dergelijke versie upgraden.
  • Lokaal archief. Deze kan gebruikt worden als u de versie van PrestaShop waartoe u wilt upgraden hebt geüpload naar de juiste map: /admin/autoupgrade/download. Once you have selected archive in the drop-down selector, indicate the version number in the text field (be very exact!).Local directory. To be used if you have downloaded and uncompressed the version you want to upgrade to in the Zodra u het archief hebt geselecteerd in het dropdownmenu geeft u het versienummer aan in het tekstveld (deze moet precies kloppen).
  • Lokale map. Deze kan gebruikt worden om gedownloadde en uitgepakte versies van PrestaShop te installeren. De map moet geplaatst worden in /admin/autoupgrade/latest/prestashop folder. That /prestashop folder must come directly from the archive that you downloaded.
 • branch. Indicates if anything is available in the chosen channel.
 • name. The name of the latest version in the chosen channel.
 • url. The URL to the latest version in the chosen channel.
 • md5. The hash check for the latest version in the chosen channel.

Version comparison

For the curious, the numbered differences between your current version and the latest version in the chosen channel.

Image Removed

In case you have make changes directly to the core files instead of using the overriding possibilities of PrestaShop, these lists can help you know if your changes are safe or not.
Nevertheless, you can improve the lifespan of your custom code by turning it into overriding files. See the developer documentation for more information.

Rollback

This section only appears when at least one upgrade has been performed.

See below for more information.

Backup options

These options enable you to have some control on the backup process:

 • Backup my files and database. You must have your files backed-up, and the module will take care of this for you. You should never disable this setting, unless told to.
 • Backup my images. You should let the module take care of your images too, in order to be able to do a clean re-install again by re-uploading your files.

Image Removed

Upgrade Options

These options enable you to have some control on the upgrade process:

 • Server performance. Some shared hosted offer poor performance, which might hinder the performance of the upgrade process, or even make it fail. "Low" is thus selected by default, but if you know you have a powerful server, you can choose "Medium" or even "High".
 • Disable non-native modules. It is recommended to choose "Yes" for this option, as some module might prove a hindrance when upgrading PrestaShop.
 • Upgrade the "default" theme. The upgrade process overwrites the default theme with its latest incarnation. If you have made changes to the theme directly, you can protect these changes by choosing "No". As a reminder, it is NOT recommended to edit the default theme! You should make a copy of the theme, and make changes to that copy.
 • Upgrade the default e-mails. An update might bring new default e-mail templates. By default, the upgrade will replace the existing ones with the ones from the newer archive, and add the new templates. If you have customized your templates, it is recommended you keep them. You would then have to customize the new templates in order to fit the general style of your shop.
 • Step-by-step modeDev mode only. If enabled, the module will stop at each step to ask you for confirmation.
 • Display PHP errorsDev mode only. If enabled, the module will displays PHP errors, which could help you discover server issues that would otherwise stay hidden from view.

Image Removed

The Upgrade process

Once all the indicators in the "pre-Upgrade checklist" section are green, the update button appears in the "Start your Upgrade" section, along with the URL from which the new version will be downloaded.

Clicking the "Upgrade PrestaShop now !" button triggers the whole process.

Once the upgrade process is launched, the whole configuration page is replaced by two sections: "Activity Log" and "Rollback".

The activity log gives you a detailed journal of what the updater is doing, in a screen you can scroll through:

 • Removed files: only the sample files are removed, such as empty override classes and controllers.
 • Name of the backup archive: the name follows the auto-backupfiles_V1.6.0.2_20140127-120310-798d3a69.zip form.
 • Files added to the backup archive: all the remaining files of your current installation are put into the Zip archive.
 • Database tables added to the backup archive: your files are important, but your whole catalog is stored in your database, and is therefore saved in the same archive.
 • Removed files: mostly modules, controllers, classes, CSS and JavaScript files. Now that all the files have been saved in the backup archive, they can be safely removed.
 • Files copied from the new archive: all the existing files are replaced by their new version.
 • Merged translation files.
 • Created, deleted, altered and updated database tables.
 • Emptied temporary folders: if possible, the upgrader will try and delete the content of the cache folders.

A lot of files are mentioned during the whole process. You do not need to read all the notifications, it's only there for you to peruse in case of error.

You'll know the upgrade is over when the following message "upgrade complete. Please check your front office theme is functional (try to make an order, check theme)" appears in green, along with the following final log entry: "End of process". 
The upgrader also indicates that you should re-enable your shop, but before you do that, you should first check that everything is working in your back office: no errors, all products and categories are in place with their images and attached files, etc. Until you have checked that everything is okay in your shop, it is better to keep it from the public eye.

Tip

On first load, pages might look wonky: because your web browser caches files, it is probably using the old CSS files instead of the new ones. Do not hesitate to reload the page several times, or even empty your browser's cache, in order to get the correct interface.

Info

When you upgrade from version 1.4 to version 1.6, your menus will not be arranged the way they would be if you made a fresh installation of version 1.6.

That is because PrestaShop 1.4 tabs got reorganized into 1.6 menus, and a lot of pages were moved around in order to create consistent menus. Additionally, the upgrader assumes that your 1.4 tabs may have been customized or moved around, either by a module or by your own action. Therefore, rather than breaking the existing settings, the upgrader takes the tabs as-is, and does not re-arrange them into the default 1.6 menu order.

If you want to change the position of pages within a menu once you have updated to version 1.6, go the to "Menus" page under the "Administration" menu, and start fiddling with positions.

Once you have made sure your PrestaShop installation is up and running, you can re-enable your shop using the option in the "Maintenance" page of the "Preferences" menu, then make tests on your front office: browse products, sort them, try to order one, etc. In short, go through the entire buying process in order to make sure that you won't miss a sale.

Is everything working fine? Congratulations, you know have successfully upgraded your PrestaShop installation!

...

titleJavaScript error

...

 • tak / branch. Geeft aan of er iets beschikbaar is binnen het huidige kanaal.
 • naam. De naam van de meest recente versie binnen het huidige kanaal.
 • URL. De URL naar de meest recente versie binnen het huidige kanaal.
 • MD5 hash. De controlesom voor de meest recente versie.

Versievergelijking

Voor de nieuwsgierige gebruiker: het aantal verschillen tussen de huidige en meest recente versie worden hier aangegeven.

Image Added

Als u direct wijzigingen hebt aangebracht aan de hoofdbestanden in plaats van de override-mogelijkheden toe te passen binnen PrestaShop, dan kunt u met deze lijst erachter komen of uw wijzigingen veilig zijn of niet.
U kunt hoe dan ook de levensduur van uw wijzigingen verlengen door de veranderde bestanden om te zetten in override-bestanden. Bekijk de ontwikkelaarshandleiding hoe u dit kunt doen.

Terugzetten van reservekopie

Deze sectie verschijnt alleen wanneer er op zijn minst één upgrade is uitgevoerd.

Kijk hieronder voor meer informatie.

Reservekopie opties

Deze opties geven u meer controle over het reservekopieproces:

 • Neem een reservekopie van mijn bestanden en database. U moet een reservekopie hebben van uw bestanden en de module kan daarvoor zorgen. U zou deze instellingen nooit uit moeten schakelen, tenzij daar expliciet om gevraagd wordt.
 • Neem een reservekopie van mijn afbeeldingen. U zou de module ook een reservekopie laten maken van uw afbeeldingen, om ervoor te zorgen dat u met gemak een kopie kunt terugzetten.

Image Added

Upgrade opties

Deze opties zorgen ervoor dat u meer controle hebt over het upgradeproces:

 • Server performantie. Sommige gedeelde webhosts bieden slechte performance. Dit kan het updateproces hinderen of er zelfs voor zorgen dat het hierom faalt. "Laag" wordt standaard geselecteerd, maar als u weet dat u een krachtige server hebt, dan kunt u "Gemiddeld" (aangeraden voor krachtige VPS) of zelf "Hoog" kiezen (aangeraden voor krachtige dedicated server).
 • Schakel niet-native modules uit. Het wordt aangeraaden om "Ja" te kiezen voor deze optie, want sommige modules kunnen PrestaShop hinderen tijdens het bijwerkproces.
 • Upgrade en overschakelen naar de standaard thema van de nieuwe versie. Het upgradeproces overschijft het huidige standaardthema met de meest recente versie van het standaardthem.a Als u het standaardthema hebt gewijzigd, dan kunt u voorkomen dat deze wordt bijgewerkt. Er wordt afgeraden om het standaardthema te bewerken. Het is beter om een kopie te maken van het standaardthema en de wijzigingen hierop toe te passen.
 • Upgrade de standaard e-mails. Bij elke update horen ook nieuwe standaard e-mailsjablonen. Deze worden normaal gesproken overschreven bij een update. Als u de templates hebt aangepast, dan kunt u deze beter behouden. 
 • Stap voor stap modusAlleen dev mode. Wanneer dit ingeschakeld is, zal de module stoppen bij elke stap en vragen om toestemming om verder te mogen.
 • Toon PHP fouten. Alleen dev mode. Wanneer ingeschakeld, zal de module PHP-fouten tonen op het scherm. Deze kunnen u helpen bij het vinden van de oorzaak van een serverprobleem.

Image Added

Het bijwerkproces

Wanneer alle indicatoren van de lijst "De checklist voor het bijwerken" groen zijn, dan verschijnt de knop "PrestaShop nu bijwerken!" in het gedeelte "Start het bijwerken", samen met de URL waar de nieuwe versie vandaag zal worden gedownload.

Wanneer u klikt op "PrestaShop nu bijwerken!" wordt het gehele proces gestart.

Zodra het bijwerkproces is gelanceerd, wordt de gehele configuratiepagina vervangen door twee secties: "Activiteitenlog" en "Terugzetten".

De activiteitenlog geeft u een uitgebreid overzicht van wat de updater op dit moment aan het doen is. U kunt door dit venster scrollen:

 • Verwijderde bestanden: alleen de voorbeeldbesatnden worden verwijderd, zoals lege override-klassen en controllers.
 • Naam van het backup-archief: alle overige bestanden van uw huidige installatie worden in een zip-bestand bewaard.
 • Databasetabellen worden toegevoegd aan het archief: uw bestanden zijn belangrijk, maar uw gehele catalogus wordt bewaard in de database en wordt daarom in hetzelfde archief gestopt.
 • Verwijderde bestanden: veel daarvan zijn modules, controllers, klassen, CSS- en JavaScript-bestanden. Nu dat alle bestanden zijn bewaard in een archief, kunnen deze bestanden veilig worden verwijderd.
 • Bestanden gekopieerd vanuit het nieuwe archief: alle huidige bestanden zijn vervangen door nieuwere versies.
 • Samenvoegen van vertaalbestanden.
 • Aanmaken, verwijderen, aanpassen en bijwerken van databasetabellen.
 • Lege tijdelijke mappen: als het mogelijk is probeert de updater de mappen met cachebestanden te verwijderen.

Er worden veel bestanden genoemd tijdens het gehele prcoces. U hoeft niet alle notificaties te lezen, ze zijn er slechts om gelezen te worden wanneer er fouten optreden.

U ontvangt de melding "Upgrade compleet. Kijk na of het front office thema volledig werkt (probeer een account aan te maken, een bestelling te plaatsen...)" in het groen, samen met de laatste melding in de log: "Einde van het proces".
De upgrader geeft ook aan dat u uw winkel uit onderhoudsmodus moet halen, maar voordat u dat doet, controleert u eerst even of alles werkt in uw back office: er mogen geen fouten voorkomen, alle producten en categoriën zijn nog steeds juist, samen met de afbeeldingen en bijlagen, etc. Totdat u heeft gecontroleerd of alles in uw winkel nog werkt, kunt u beter de winkel verbergen voor het publiek. 

Tip

Bij de eerste keer laden van pagina's zien ze er wellicht vreemd uit: omdat uw browser bestanden in de cache plaatst, is het mogelijk dat oude CSS-bestanden worden gebruikt in plaats van de nieuwe. Wanneer dit gebeurt kunt u de pagina meerdere keren proberen te herladen of de browser cache legen om zo de goede interface te krijgen.

Info

Wanneer u upgrade van versie 1.4 naar versie 1.6, dan zullen uw menu's anders gerangschikt zijn dan wanneer u een versie installatie van versie 1.6 zou gebruiken.

Dat is omdat de tabs van PrestaShop 1.4 opnieuw zijn onderverdeel in de menu's van versie 1.6. Veel pagina's moesten hierom verplaatst worden om consistente menu's te krijgen. Ook gat de module er vanuit dat uw 1.4 tabs mogelijk zijn aangepast of verplaatst, door een module of door eigen aanpassingen. In dat geval blijft de upgrader voorzichtig en laat de tabs voor wat ze zijn en probeert ze niet op de 1.6 manier te rangschikken.

Asl u de posities van de paginas wilt wijzigen, zodra uw winkel is bijgewerkt naar versie 1.6, dan gaat u naar "Menu's" onder het menu "Administratie" en kunt u de posities daar wijzigen.

Zodra u er zeker van bent dat uw PrestaShop-installatie goed werkt, kunt u de shop weer inschakelen door naar de optie "Onderhoud" onder het menu "Instellingen" te gaan, korte tests uit te voeren op uw front office: zoeken naar producten, proefbestelling plaatsen, etc. In het kort: doorloop het gehele bestelproces om ervoor te zorgen dat u geen bestelling mist.

Werkt alles naar behoren? Gefeliciteerd, u heeft nu succesvol uw PrestaShop-winkel bijgewerkt!

Warning
titleJavaScript error

Met sommige serverconfiguraties verschijnt er een foutmelding met de tekst "Javascript error (parseJSON) detected for action "upgradeNow". Starting restoration...".

Follow these steps to solve the error, Volg onderstaande stappen om het probleem op te lossen:

 • Open your uw php.ini file and enable (uncomment) the MySQLi and MySQL PDO extensions. If you cannot access the php.ini file, contact your web host about this.Open the bestand en schakel de MySQLi en MySQL PDO extensies in (door de comment weg te halen). Als u geen toegang hebt tot uw php.ini bestand neem, dan contact op met uw hostingprovider.
 • Open het bestand /modules/autoupgrade/db/Db.php and find these lines (around line en zoek naar onderstaande regels (rond regel 210):

  Code Block
  public static function getClass()
  {
    $class = 'MySQL';
    /*if (PHP_VERSION_ID >= 50200 && extension_loaded('pdo_mysql'))
      $class = 'DbPDO';
    else if (extension_loaded('mysqli'))
      $class = 'DbMySQLi';*/
    return $class;
  }

  Simply uncomment these lines (remove /* and Verwijder simpelweg de comments van deze regels (verwijder /* en */). They should now look like thisDe regels zouden er nu als volgt uit moeten zien:

  Code Block
  public static function getClass()
  {
    $class = 'MySQL';
    if (PHP_VERSION_ID >= 50200 && extension_loaded('pdo_mysql'))
      $class = 'DbPDO';
    else if (extension_loaded('mysqli'))
      $class = 'DbMySQLi';
    return $class;
  }

After you have done all this, start the autoupgrade process again.

Going back to the previous version: rollbacks

Sadly, not all upgrades are successful – which is the very reason why you should always back-up all your files and data, and why PrestaShop performs an additional backup of said files and data by itself, which you should not always count on. Make your own backup first. See the "Making and restoring your own backup" chapter of this guide for more information.

...

Als u dit hebt gedaan, wordt het bijwerkproces opnieuw gestart.

Terug naar de vorige versie: terugzetten

Helaas zijn niet alle upgrades een even groot succes – wat de reden is om altijd een reservekopie te maken van uw bestanden en data, en waarom PrestaShop zelf een extra backup van de genoemde bestanden en data aanmaakt, waar u niet altijd vanuit mag gaan dat deze goed zijn. Maak altijd eerst uw eigen backup. Bekijk het hoofdstuk Backups aanmaken en terugzetten van deze handleiding voor meer informatie.

PrestaShop's eigen reservekopiebestanden worden bewaard op uw server, en als blijkt dat de update niet is gegaan zoals had gemoeten, dan kunt u de backups vinden onder "Terugzetten" op de configuratiepagina van de 1-Click Upgrade module.
Backupbestanden worden aangemaakt zodra het updateproces is gestart en zijn meteen beschikbaar in de dropdown die verschijnt naast "Kies uw backup".
Kies de meest recente. De datum en tijdstip van aan het aanmaken van het bestand bevinden zicht vlak naast de naam: Vversie-datum-uur-willekeurig, bijvoorbeeld: "V1.4.9.0_20120907-114024-f85f41a" for a backup of a previous voor een backup van een vorige PrestaShop 1.4.9 installation, made September 7th 2012, at installatie, gemaakt op 7 september 2012 om 11:40:24 AM.

The De "Rollback" button triggers two actions:

 • Takes the files from the latest backup, and re-installs them in place of those from the current installed version.
 • Takes the data from the latest backup, and re-installs it in place of that from the current database.

Select the backup archive to which you want to roll back to, and click the "Rollback" button. As with the upgrade process, the whole interface disappears to only leave the "Activity Log" section and the "Rollback" section. You can follow the rollback process in the scrolling journal, and once it is finished, reload the page in order to check that everything is indeed back in place.

Going back to the previous version: restoring your own backup

This is explained in details in the "Making and restoring your own backup" of this guide: http://doc.prestashop.com/display/PS16/Making+and+restoring+your+own+backup.Terugzetten"-knop doet twee dingen:

 • Neemt de bestanden van de backup en plaatst deze over de huidige installatie.
 • Neemt de data van de backup en plaatst deze over de huidige database.

Selecteer het backuparchief die u wilt gebruiken en klik op de "Terugzetten" knop. Net zoals bij het updateproces verdwijnt de gehele interface en blijven alleen de activieitenlog en terugzetten-secties over. U kunt de vooruitgang van het terugzetten volgen in de log en zodra het proces is voltooid, kunt u de winkel opnieuw bekijken om te controleren of alles goed is teruggezet.

Terugzetten van de vorige versie: herstellen door middel van uw eigen reservekopie

Dit wordt in detail uitgelegd in hoofdstuk Handmatig bijwerken.