Child pages
 • PrestaShop installeren op uw computer

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • De webserver moet draaien. U zou deze moeten kunnen bereiken met uw browser door 127.0.0.1 in de adresbalk te typen.

  Info

  http://127.0.0.1 is de "localhost", oftewel "uw computer": het is een zogeheten loopback adres welke uw browser naar uw lokale webserver stuurt.
  In effect, Vaak zijn http://127.0.0.1 and en http://localhost are synonymous: you can use one or the other interchangeably, both send you to the root folder of your local web server synoniem aan elkaar: u kunt beide gebruiken, beide sturen u naar de hoofdmap van uw lokale webserver.

  Warning

  Soms kan een webserver niet gestart worden omdat de lokale poort (meestal poort 80) al in gebruik is door een andere applicatie.

  Dit gebeurt vaak wanneer Skype is gestart. Om te voorkomen dat Skype deze poort bezet houdt, gaat u naar de geavanceerde instellingen van Skype (Extra > Verbindingsinstellingen... > Verbinding) en zorg ervoor dat "Poort 80 en 443 gebruiken voor extra inkomende verbindingen" is uitgevinkt. Start de webserver opnieuw op.

 • De database-server moet draaien. De MySQL-server is waar PrestaShop al zijn data bewaart. Het AMP-pakket zou duidelijk moeten aangeven of MySQL is gestart of niet.
 • Het programma phpMyAdmin moet toegankelijk zijn. Dit is de webapplicatie waarmee de MySQL-database beheerd kan worden. De locatie is afhankelijk van welk AMP-pakket u gekozen hebt: het kan gevonden worden op http://127.0.0.1/phpmyadmin (XAMPP, WampServer, MAMP), http://127.0.0.1/mysql (EasyPHP) of wellicht een andere locatie. Bekijk de documentatie van uw pakket - het programma kan zelfs een kopn hebben waarmee u gelijk de juiste URL opent in uw browser.

...