Child pages
  • Województwa lub regiony

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poprawnie zdefiniowane w bazie danych regiony pozwalają na lepsze przedstawienie możliwości dostawy dla Twoich przewoźników. Te regiony mogą być również niezwykle ważne w obliczaniu podatku w zależności od państwa. Dlatego ważne jest wprowadzenie podziału administracyjnego, jeśli jest to wązne ważne dla Twoich przewoźników. Możesz znaleźć odpowiednie informacje dotyczące podziału administracyjnego na tej stronie Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_administrative_divisions_by_country.

...