Child pages
 • Województwa lub regiony

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Domyślnie PrestaShop dostarcza zestaw regionów: 54 stanów USA, 13 estados Meksyku, 13 prowincji Kanady, 34 prowincje Indonezji, 24 prowincje Argentyny, 47 todōfuken Japonii, oraz 110 prowincji Włoch.

Image RemovedImage Added

Poprawnie zdefiniowane w bazie danych regiony pozwalają na lepsze przedstawienie możliwości dostawy dla Twoich przewoźników. Te regiony mogą być również niezwykle ważne w obliczaniu podatku w zależności od państwa. Dlatego ważne jest wprowadzenie podziału administracyjnego, jeśli jest to wązne ważne dla Twoich przewoźników. Możesz znaleźć odpowiednie informacje dotyczące podziału administracyjnego na tej stronie Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_administrative_divisions_by_country.

...

Stwórzmy więc nowy region. Naciśnij "Dodaj nowy", aby wyświetlić formularz.

Image RemovedImage Added

 • Nazwa. Nazwa regionu będzie widoczna na fakturach i na liście przewozowym. Dlatego musi być napisana w języku kraju danego regionu.
 • Kod ISO. Kod ISO-3166-2 regionu:
  1. Idź na tę stronę Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2,
  2. Naciśnij na dwuliterowy kod stanu.
  3. Na tej stronie znajdź kod stanu.
  4. Jeśli go znajdziesz usuń prefiks kraju, aby kod miał mniej niż 4 znaki. Na przykład pełen kod dla Devon w Wielkiej Brytanii to "GB-DEV". Użyj po prostu "DEV" jako kodu ISO – będzie on już przypisany do Kraju za pomocą listy rozwijanej krajów w Prestashop (patrz kolejny krok)
 • Kraj. Wskaż kraj regionu za pomocą rozwijanej listy.
 • Strefa. Wskaż geograficzne położenie strefy za pomocą rozwijanej listy. Nie pomyl się, ponieważ to może przełożyć się na błędne funkcjonowanie ustawień kraju i strefy w PrestaShopie.
 • Wyświetlany. Nie wyświetlany region, nie będzie sugerowany jako opcja podczas rejestracji klienta w sklepie.