Child pages
 • Województwa lub regiony

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Województwa lub regiony

By Poprzez "Statesregion" , PrestaShop calls first-level administrative divisions of a country. In the United-States, they are called states; in Italy, it is regioni (singular: regione); in France, it is régions; in the United-Kingdom, it is regions.
By default, PrestaShop provides you with a set of states: 54 US states and territories, 31 Mexican estados, 13 Canadian provinces and territories, 34 Indonesian provinsi, 24 Argentinian provincias, 47 Japanese todōfuken, and 110 Italian province (singular: provincia).

Image Removed

Having states properly defined in your database helps better represent the delivery possibilities of your carriers. These states can also be essential for tax rates calculation, depending on the country. It is therefore important to enter all of a given country's administrative divisions if they are important to your carriers. You can find a list of such divisions on this Wikipedia pagePrestaShop rozumie także Stany, czyli jednostki pierwszego stopnia w podziale administracyjnym państwa. W Stanach Zjednoczonych są to stany, we Włoszech regiony, w Polsce województwa.

Domyślnie PrestaShop dostarcza zestaw regionów: 54 stanów USA, 13 estados Meksyku, 13 prowincji Kanady, 34 prowincje Indonezji, 24 prowincje Argentyny, 47 todōfuken Japonii, oraz 110 prowincji Włoch.

Image Added

Poprawnie zdefiniowane w bazie danych regiony pozwalają na lepsze przedstawienie możliwości dostawy dla Twoich przewoźników. Te regiony mogą być również niezwykle ważne w obliczaniu podatku w zależności od państwa. Dlatego ważne jest wprowadzenie podziału administracyjnego, jeśli jest to ważne dla Twoich przewoźników. Możesz znaleźć odpowiednie informacje dotyczące podziału administracyjnego na tej stronie Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_administrative_divisions_by_country.

...

Note

The PrestaShop address form currently only lists states which are available for the customer to choose. Therefore, make sure to use a sensible list when adding content to your states list. That is the reason why, for instance, the list contains Italian province (second-level administrative divisions) rather than regioni (first-level administrative divisions).

Adding a New State

Let's create a new state. Click the "Add New" button to get to the creation form.

Image Removed

...

Formularz adresowy w PrestaShopie wyświetla regiony tylko wtedy, gdy są one dostępne dla wybranego kraju. Dlatego upewnij się, że posiadasz praktyczną listę regionów, kiedy będzie ją dodawać. Z tego też powodu lista regionów zawiera włoskie prowincje (czyli drugi poziom podziału administracyjnego), zamiast regionów (pierwszy poziom).

Dodawanie nowego regionu/województwa/stanu

Stwórzmy więc nowy region. Naciśnij "Dodaj nowy", aby wyświetlić formularz.

Image Added

 • Nazwa. Nazwa regionu będzie widoczna na fakturach i na liście przewozowym. Dlatego musi być napisana w języku kraju danego regionu.
 • Kod ISO. Kod ISO-3166-2 regionu:
  1. Idź na tę stronę Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2,
  2. Click the state's country two-letter code (in the "Entry" column of the main table),
  3. On that page, find the state's code (it should be in a list on the page, or in the text for the smallest countries),
  4. If there is one, remove the country's prefix in order to keep the code under 4 characters. For instance, the full ISO 3166-2 for Devon, in the United Kingdom, is Naciśnij na dwuliterowy kod stanu.
  5. Na tej stronie znajdź kod stanu.
  6. Jeśli go znajdziesz usuń prefiks kraju, aby kod miał mniej niż 4 znaki. Na przykład pełen kod dla Devon w Wielkiej Brytanii to "GB-DEV". Simply use Użyj po prostu "DEV" as the state's ISO code – it already is attached to the country using PrestaShop's "Country" drop-down list (see next step).
 • Country. Indicate its country using the drop-down list.
 • Zone. Indicate its geographical zone using the drop down list. Pay attention not to use the wrong zone, as this can mix up PrestaShop's country and zone settings.
 • Status. A disabled state will not be suggested as an option when a visitor wants to register and create a new account
  1. jako kodu ISO – będzie on już przypisany do Kraju za pomocą listy rozwijanej krajów w Prestashop (patrz kolejny krok)
 • Kraj. Wskaż kraj regionu za pomocą rozwijanej listy.
 • Strefa. Wskaż geograficzne położenie strefy za pomocą rozwijanej listy. Nie pomyl się, ponieważ to może przełożyć się na błędne funkcjonowanie ustawień kraju i strefy w PrestaShopie.
 • Wyświetlany. Nie wyświetlany region, nie będzie sugerowany jako opcja podczas rejestracji klienta w sklepie.