Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kraj. Oficjalna nazwa kraju, który chcesz dodać, we wszystkich obsługiwanych językach.W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie nazwy kraju, sprawdź jego stronę na Wikipedii.
 • Kod ISO. Kod kraju ISO-3166, który można znaleźć na oficjalnej stronie ISO: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm.
 • Prefiks połączeń. Międzynarodowy kod połączenia kraju, który możesz znaleźć na stronie Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_country_calling_codes.
 • Domyślna waluta. Możesz użyć domyślnej waluty (jak również ustawić ją na stronie "Lokalizacja", w menu "Lokalizacja"), lub wybrać jedną z już istniejących. Pamiętaj, że w razie potrzeby możesz dodać nową walutę za pomocą strony "Waluty".
 • Strefa. Podregion świata, do którego jest przypisany konkretny kraj. Jeśli to konieczne, możesz dodać nowe strefy za pomocą strony "Strefy", z menu "Lokalizacja".
 • Czy trzeba zip / kod pocztowy?. Wskazuje, czy użytkownik mieszkający w danym kraju musi podać kod pocztowy, podczas logowania się do sklepu.
 • Format kodu pocztowego i kodu zip. Możesz również podać więcej szczegółów na temat formatu kodu pocztowego (lub kodu zip). Jeśli nie umieścisz niczego, PrestaShop nie będzie weryfikował poprawności kodu pocztowego, gdy otrzyma nowy adres dla danego kraju.
  Użyj następujących kodów dla kodu pocztowego: "L" dla litery "N" dla numeru i "C" dla kodu ISO kraju (ten, który wprowadziłeś przy ISO powyżej).
  Jeśli nie wiesz jak wygląda format kodu pocztowego w konkretnym kraju, możesz to sprawdzić na stronie Wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes. Upewnij się, że nie skopiowałeś notacji z Wikipedii, ale ją dostosowałeś! Na przykład, Wikipedia wskazuje, że kod pocztowy na Malcie to "AAA 9999 *", a zatem dla PrestaShop zapis ten powinien wyglądać następująco "LLL NNNN" (bez końcowego *).
 • Format adresu. Give details about the address layout, when displaying it to customers. You can click on the various helper links on the side of the text-field in order to add more fields. In live usage, they are automatically replaced by PrestaShop with the data from the customer's account.
  Your changes are only saved when you save the whole page. If you have made a mistake, you can make use of one of the four helper buttons at the bottom of the form, depending on your situation Podaj szczegóły dotyczące układu adresu, podczas wyświetlania go do klientowi. Możesz kliknąć na poszczególne linki pomocnicze na stronie pola tekstowego, aby dodać więcej pól. W użytkowaniu na żywo, są one automatycznie zastąpione przez PrestaShop z danymi z konta klienta.
  Zmiany są zapisywane podczas zapisywania całej strony. Jeśli popełnisz błąd, w zależności od sytuacji możesz skorzystać z jednego z czterech przycisków pomocniczych na dole.
 • Active. A disabled country will not be suggested as an option when a visitor wants to register and create a new account.
 • Contains states. Indicates whether the country has "states" or not. This adds a new field to the PrestaShop address form. Note that "states" can be regions, provinces, departments... anything that makes sense to that country's postal service.
 • Do you need a tax identification number? and Display tax label (e.g. "Tax incl.Zawiera stany/regiony. Wskazuje czy kraj składa się ze stanów/regionów, czy też nie. Dodaje to nowe pole w formularzu adresu PrestaShop. Należy pamiętać, że "stanami" mogą być regiony, prowincje, departamenty. Wszystko to co ma jakiekolwiek znaczenie dla adresu pocztowego danego kraju.
 • Czy potrzebny jest numer identyfikacji podatkowej? oraz Wyświetlanie etykiety podatku (np "brutto"). A Tax Identification Number is an identification number used by the country's revenue service in the administration of tax laws. Not every country needs of even has such a number for business. Inquire about this with the country's revenue service.
 • Shop association. You can make the country only available to a selection of your shops, for instance shops that target a specific locale.