Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Warning

Jeśli chcesz korzystać z zaawansowanego zarządzania magazynem, musisz:

 • Połączyć produkty z hurtowniami.
 • Połączyć hutrownie hurtownie z dostawcami.
 • Połączyć hurtownie z właściwymi sklepami.

...

 • Brak zarządzania stanem magazynowym: Nie zarządzasz jakąkolwiek ilością. PrestaShop zakłada, że ilość produktów jest nieskończona. Użyj tej opcji, jeśli sprzedajesz usługi lub produkty wirtualne (np. pliki).
 • Proste zarządzenie stanem magazynowym: Dla każdego sprzedawanego produktu, możesz wskazać aktualnie dostępną ilość (włącznie z kombinacjami produktów. Ta opcja jest rekomendowana, jeśli nie posiadasz zbyt wielu produktów lub masz niewielki magazyn.
 • Zaawansowane zarządzanie stanem magazynowym: Dla każdego sprzedawanego produktu (i jego kombinacji), możesz wskazać, gdzie znajduje się dostępna ilość (w nieograniczonej liczbie magazynów - z różnymi dostawcami i metodami wyceny). Możesz również zobaczyć ruchy Twojego magazynu, jego stan w danym momencie, jak i jego natychmistowe natychmiastowe pokrycie oraz składanie zamówień u dostawców.

...

 • Preferencje -> Produkty -> “
 • Katalog -> Produkty -> strona produktu (informacja) -> dodane od jednej do dwóch zakładek do tworzenia/edycji strony produktu:
  •  Ilość:
   • W trybie prostym: możesz ręcznie ustawić ilość każdego produktu.
   • W trybie zaawansowanym: ilość jest zarządzana z menu “Magazyn” PrestaShop.
  • Magazyny: w trybie zaawansowanym, można wskazać lokalizację produktu lub jego kombinacji w magazynie.
 • Magazyny: w trybie zaawansowanym, możesz skorzystać z wszystkich stron zarządzania zapasami (tworzenie magazynów, ruch magazynowy, stany magzaynowemagazynowe, pokrycie magazynu, dostawa zamówień).

...

Note
TitleDifferences between version 1.4 and 1.5

W PrestaShop 1.4 należało ręcznie ustawić liczbę produktów dostępnych do sprzedaży w sklepie.

W PrestaShop 1.5 i 1.6 istnieje możliwość ręcznego ustawienia ilości produktów dostępnych w sklepie. Jednakże jeśli uruchomiłeś zaawansowane zarządzanie zaspobamizasobami, masz również możliwość automatycznego sprecyzowania tej liczby w zależności od stanu Twojego fizycznego magazynu. Zauważ zatem, że jest możliwa globalna aktywacja funkcjonalności zaawansowanego zarządzania zasobami, ale używaj jej tylko wtedy kiedy masz tylko kilka produktów.

Po włączeniu opcji "Włącz zarządzanie magazynem" (na stronie "Preferencje > Produkty"), wszystkie produkty są widoczne jako dodane w nowej zakładce do ich strony administracyjnej o nazwie “Ilość”. Ten prosty, przejrzysty i unikalny interface pozwolala pozwala Ci na zarządzanie ilością dostępną do sprzedaży dla danego produktu i wszystkich jego ewentualnych kombinacji.

...

Jeżeli nie chcesz tego robić ręcznie (produkt po produktcieprodukcie) i chcesz, aby każda ilość produktów była bezpośrednio zarządzana poprzez zaawansowanego managera zapasów PrestaShop, musisz aktywować inną opcję, która znajduje się na stronie "Preferencje > Produkty" : "Włącz zaawansowane zarządzanie magazynem".

...

Po aktywacji zaawansowanego zarządzania zasobami, zakładka “Magazyny” automatycznie doda się do karty produktu, aby określić w jakim lub jakich hurtowniach może znajdować się dany produkt (fizycznie) i każda z jego ewentualnych kombinacji. Istnieje również możliwość sprecyzowania miejsca występowania w hutrownii hurtowni danego produktu i jego odmian.

...

 • Numer referencyjny i Nazwa. Unikalny login hurtowni i jego nazwa. Upewnij się, że używasz nazwy rozpoznawalnej. Musisz byc być w stanie z łatwością rozróżnić hurtownie pomiędzy sobą, które znajdują się na rozwijanej liście.
 • Adres, Kod pocztowy*, “Miasto” i “Kraj”. Adres fizyczny hurtowni. Ta informacja będzie używana przy zamówieniach dokonywanych przez waszych dostawców.
 • Kierownik. Osoba odpowiedzialna za hurtownię/magazyn, wybrana spośród jej pracowników zarejestrowanych w Twoim e-sklepie. Jeżeli konta pracowników nie zostały stworzone, musisz koniecznie to zrobić.
 • Przewoźnik. Licencjonowani przewoźnicy, którzy zajmą się przesyłkami pochodzącymi z e-sklepu. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij, aby wybrać więcej niż jednego dostawcę.
 • Sposób wyceny. Sposób, w który zarządzasz e-sklepem, w zależności od prawa podatkowego Twojego kraju. Przeczytaj dział "Zasady zarządzania magazynem", aby dowiedzieć się więcej. 
 • Waluta wyceny magazynu. Waluta wyceny dla hurtowni magazynu (spośród zarejestrowanych walut).

...

Wszystkie dostępne produkty w Twoim katalogu zostaną wylistowane  wylistowane w tym interfeaceinterfejsie. Dla ewentualnych odmian istnieje możliwość zarządzania nimi poprzez użycie operacji “Szczegóły".

...

 • Ilość zapasów przeznaczona do dodania. Liczba ta musi być dodatnia. Nie możesz dodać zapasów przy użyciu ujemnej liczby.
 • Dostępne do sprzedaży?. Jeśli liczba zapasu jest przeznaczona do użycia w sklepie lub zwyczajnie przechowywana i zarezerwowana do późniejszego użycia.
 • Skład/przechowalnia/hutrowaniahurtowania. Miejsce, do którego dany produkt powinien zostać dodany. Formularz pozwala Ci na dodanie zapasów danego produktu tylko do jednej hurtowni. Jeśli musisz dodać zapasy produktu do więcej niż jednej hurtowni musisz ponowić cały proces dodawania dla każdej hurtowni.
 • Cena jednostkowa netto. Cena jednostkowa produktu w trakcie dodawania do zapasów (aby dokonać wyceny).
 • Waluta. Wartość odnosząca się do ceny jednostkowej. Jeśli jakaś waluta nie jest dostępna, możesz ją stworzyć na stronie “Waluty” w menu “Lokalizacja” lub importować ją ze strony “Lokalizacja” (z tego samego menu), importując pakiet lokalizacyjny kraju, który posługuje się walutą, którą chcesz użyć.
 • Etykieta. Wygenerowana etykieta dla ruchów magazynu, w celu przyszłych odniesień. Ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny.
Tip

Po rozwinięciu kursorem pól "Ilości do dodania" i "Cenna jednostkowa netto" domyślnie jako przypomnienie. Wyświetlą się wartości ustawione podczas ostatniego dodawania.

Usuwanie zapasów z

...

hurtowni

Kiedy chcesz usunąć pewną wartość zapasów jakiegoś produktu, musisz użyć opcji “Supprimer du stock” “Usuń z magazynu” (strzałka w dół dostępna wyłącznie wtedy, kiedy produkty są już  w magazynie). Następnie otworzy się nowa strona z formularzem, na której znajdują się najistotniejsze informacje, tak aby ułatwić Ci jego rozpoznanie (odniesienie, kod EAN-13 i UPC oraz jego nazwę). Ta informacja nie może zostać zmieniona w tym formularzu, tak więc jest nieaktywna.

...

Ten interfejs pozwala na sprawdzenie pokrycia magazynu. Wskazuje on liczbę dni sprzedaży, którą magazyn jest w stanie pokryć. Jest to bardzo pomocna informacja, aby przewidzieć z góry konieczne uzupełnienia. Jest ona obliczana na podstawie wcześniej zapisanych ruchów magazynowych.

You can get the stock coverage for all the warehouses, or for a single warehouse.
You can also set the time period (one week, two weeks, three weeks, one month, six months, a year) of registered stock movement which is to be taken into account when calculating the coverage.
Finally, you can highlight the stock coverage which is below a given number of days. This will highlight the relevant products, helping you identify them quicker.

In order to view the stock coverage of product combinations, you have to click the "Details" action of the product.

Tip

It is possible to receive notifications of the stock coverage for a product. The e-mail notification module (mail alerts) can take product stock coverage into account. It is thus possible to set a number of coverage days below which you will receive a notification. See the configuration for this module.

Supply orders

One of the major features of the stock manager is the ability to place orders to suppliers so as to better manage your restocking.
This interface enables you to manage all your supplier orders, as well as reusable order templates.

Image Removed

The order template creation process is the same as the order creation process (except for the "Expected delivery date" field). We will therefore only explain the order creation process.

Creating a new order

The creation of an order for a supplier can be broken down in two steps: creating the order, then adding products to it.

Image Removed

So, the first step is to define the order's headers:

 • Set the unique reference number. This is an administrative number; do not put any seemingly unique number.
 • Select the supplier. If the supplier you want is not in the drop-down list, you must create it in the "Suppliers" page, under the "Catalog" menu.
 • Select the warehouse which will take delivery of the order. You must have created at least one warehouse.
 • Select the currency in which the order will be formalized. If needed, you can create or import a currency using, respectively, the "Currencies" or "Localization" page under the "Localization" menu.
 • Select the language in which the order will be formalized. If needed, you can create or import a language using, respectively, the "Languages" or "Localization" page under the "Localization" menu.
 • If needed, set the global discount on the order (in percentage). You can just leave it at "0" if you do not have a discount on this order.
 • If needed, set the physical quantity of a product below which all the products have to be restocked, and are therefore to be added to the order automatically. Each pre-added product will be ordered with a quantity equal to the entered quantity, minus the already available quantity.
 • Set the expected delivery date.

The second step consists of adding actual products to the order. To make that second step, you can either:

 • Click on the "Save order and stay" button.
 • Click on the "Save order" button. You are taken back to the list of supply orders: click on the "Edit" action for the order you just created.

The interface of the order creation form has been updated with a second form below the previously-filled fields. You must use that second form to add products to your order, using the integrated search engine. The products that you add appear in a new list.

Image Removed

For each product, you must set or update the unit purchase price (tax excluded), the quantity to order, any applicable tax rate, and any product-specific discount.

Once the order is created, it appears in the list with the "Creation in progress" status. This status enables you to view and edit the information that were previously entered as well as add products to the order. You will not be able to change the order once you change its status to "Order validated".

Note

You can never delete a supply order: you can only cancel it.

You need to follow through for the whole order process, always indicating its status change in PrestaShop's interface. This is what the first action button of the list ("Change state") is for: click on it to reach the status changing form. See the "Changing the status of a supplier order" section below for more information on the available statuses, and see the "Registering the reception of products" to understand how to follow through on a supply order.

The "+" icon in the supply order list displays the order's history, which enables you to see who did what and when.

Order template creation

The whole point of creating a template is to serve as a basis for new orders.

Image Removed

The supply order template creation process is the same as the one for a real order, except that:

 • You do not have to set a planned delivery date.
 • The "Automatically load products" value will be the quantity to order for the loaded products, not the stock/typed value difference.

Image Removed

Moreover, contrary to an ordinary supply order:

 • A template does not have a status.
 • A template can be deleted.
 • A template has no edit history.

Once you have created your template, you only need to use the "Use this template to create a supply order" action from the template list (the "two windows" icon) to start creating an order.

Changing the status of a supply order

Each order has many available actions (in the "Actions" column of the order list). One of them enables you to edit the status: the "Change state" one. There are six possible default statuses, but you can add your own (see the "Configuration" section of this chapter).

Image Removed

An order's status helps you understand your stock movements at a glance thanks to their color code. Here is the significance of the six default statuses:

 1. Creation in progress. This is when you are in the first step of the creation step, where you can edit everything.
 2. Order validated. This status validates the order and freezes the information it contains (purchase prices, quantities, etc.). At this step, a new action appears in the "Actions" column, which enables you to edit the invoice that is sent to the supplier in PDF format.
 3. Pending receipt. As soon as the supplier has received and validated your invoice, you have to change the supply order's status to "Pending receipt".
 4. Order received in part. As soon as a delivery is made, you must switch the order to this status. There can be multiple deliveries, and a delivery history is logged for each product. The restocking is made with each delivery.
 5. Order received completely. Once an order is completely delivered, or partially because of a partial cancellation, it should be switched to this status. Stocks are unaffected in this case, and it is possible to perform actions on the order.
 6. Order canceled. This status is to be given to canceled orders, whatever the reason. Stocks are unaffected in this case, and it is not possible to perform actions on the order.

With each status change, the status drop-down selector evolves in order to present only the possible status changes, in regard to the current status. The unavailable statuses are grayed out.

Details of a supplier order

Clicking the "View" icon from the list of supply orders enables you to get a synthetic view of your order.
You can also download the invoice generated as a PDF file (provided the order is validated by you) from the list of orders or from the status change page.

The "Details" action enables you to display the status change history for the current order.

Registering the reception of products

You must change the status of your supply order within PrestaShop as soon as actions are taken in the real world. This is done using the "Change state" action in the "Actions" column from the list of orders. The form in this page always preselects the next logical status, but you are free to choose any of the other statuses available.

While you are preparing the supply order, keep its status to "Creation in progress". Once you are done preparing the order, switch it to "Order validated", then print the invoice PDF and send it to your supplier. As soon as your supplier confirms the reception of the invoice, change the status to "Pending receipt".

During the "Pending receipt" and "Order received in part" statuses, a new action is available in the "Actions" column. Using the "truck" icon, the "Update ongoing receipt of products" action enables you to register the reception of products for a given order during the current day.
The form that opens after clicking that "truck" action enables you to see how many items were expected, and to indicate the quantity of product delivered for each product that day. Click the "Update selected" button to mark the selected products as received with the number of items you indicated in the "Quantity received today?" field. The checkbox on the left of each row must be checked for PrestaShop to take that line into account.

Note

This step can be done as many times as necessary, and it is possible to receive and incorporate more stock than planned.

If you receive less stock than expected, PrestaShop automatically changes the order's status to "Order received in part".

For each product, a reception history is available ("+" action), as well as an indication of the received quantity, the expected quantity, and the remaining quantity. If the "received quantity" is equal to the "expected quantity", the corresponding row is highlighted in green. If you received more than expected, it is in red.

When all the products from the order have been received, you must manually change the supply order's status to "Order received completely". This ends the supply order process, and a new "Export" action appears, which you can use to download a CSV file of all the information pertaining to that order.

CSV export

Using the supply orders interface, you can filter the list of orders or the details of these orders so that you may export it, according to the current filters (reference, supplier, etc.).
Moreover, you can choose not to display the orders that are completed or canceled, using the appropriate checkbox.

Configuration

The configuration page enables you to customize the way certain parts of the advanced stock manager work:

 • The available statuses for a supply order.
 • The labels for the stock movements.
 • The default statuses for some stock movements which are used throughout the solution.

Adding a new default order status

You can add custom statuses corresponding to your business line. You cannot delete a default status.

The list on the main page enables you to get a better perspective of the available statuses, and how they can impact an order.

Click the "Add new" button to reach the creation form.

Image Removed

A status has a label, a color, and enables you to define whether:

 • The order can be edited. As long as the order is editable, it cannot be sent to the supplier.
 • The order delivery note can be generated.
 • Product reception is ongoing, meaning that you have not yet received all the ordered products.
 • Product delivery is still pending, meaning that you are still waiting for any product to arrive.

Adding a stock movement label

It is possible to add more labels to stock movements. Click the "Add new" button from the "Stock movement labels" section to access the creation form.

Image Removed

You simply have to set a name for the label, and indicate whether it pertains to stock increase or decrease. Those labels can be used when adding/removing/transferring stock manually (as explained earlier).

Changing default supply order labels

It is possible to choose the default stock movement labels in the following standard cases:

Image Removed

 • Increasing stock (manually).
 • Decreasing stock (manually).
 • Decreasing stock following the shipment of a client order.
 • Increasing stock following the delivery of products from a supplier's order.

Domyślnie tylko trzecia opcja (“Chcę dostępne ilości ręcznie.”) jest aktywowana. Dopóki nie zaznaczysz pierwszej opcji (“Chcę używać zaawansowanego zarządzania stanem magazynowym dla tego produktu”) Ilość produktów będzie zarządzana w taki sam sposób jak odbywało się to w wersji 1.4, tzn. ręcznie. Tak więc musisz samodzielnie dodać dostępną ilość, a PrestaShop odejmie odpowiednią część po każdorazowej sprzedaży.

Możesz uzyskać pokrycie magazynu dla wszystkich magazynów, bądź też dla konkretnego magazynu. Możesz również wybrać okres (tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, sześć miesięcy, rok), którego zapisane ruchy będą brane pod uwagę celem obliczenia pokrycia. Wreszcie możesz uwypuklić magazyn, którego liczba dni sprzedaży jest mniejsza niż wprowadzona ilość (w dniach). Ta funkcja uwypukli te produkty, na które należy zwrócić uwagę.

Aby otrzymać pokrycie zapasami dla odmian produktu, będziesz musiał skorzystać z opcji “Szczegóły" dla wybranego produktu.

Tip

Istnieje możliwość otrzymywania alertów dotyczących pokrycia zapasami produktu. Moduł notyfikacji poprzez e-mail (alert mailowy) może brać pod uwagę pokrycie zapasami. Jest zatem możliwe wskazanie liczby dni pokrycia począwszy, od tego w którym otrzymujesz powiadomienie. Przeczytaj dokumentację tego modułu.

Zamówienia u dostawcy

Jedną z głównych funkcjonalności zarządzania magazynami jest możliwość składania zamówień w dostawców w celu lepszego zarządzania uzupełnianiem zapasów.

Ten interface pozwala na zarządzanie całością zamówień u dostawców, jak również modelami zamówień wielokrotnego użytku.

Image Added

Tworzenie modelu zamówień odbywa się w taki sam sposób jak tworzenie zamówienia (z wyjątkiem pola "Data dostawy"). A zatem dalej zostanie omówiony sam proces tworzenia zamówienia.

Tworzenie zamówienia

Tworzenie zamówienia u dostawcy składa się z dwóch etapów: tworzenia zamówienia, następnie dodania do niego produktów.

Image Added

Zacznij od zdefiniowania nagłówków zamówienia:

 • Określ unikalne odniesienie. Chodzi o odniesienie administracyjne - nie używaj zatem liczby, która wydaje się Tobie unikalna.
 • Wybierz dostawcę. Jeśli pożądany dostawca nie znajduje się w rozwijanej listy, musisz go stworzyć za pośrednictwem strony "Dostawcy" z menu "Katalog".
 • Wybierz magazyn aby otrzymać zamówienie. Musisz mieć już utworzony co najmniej jeden magazyn.
 • Wybierz walutę, w jakiej zostanie sfinalizowane zamówienie. Jeśli jest taka potrzeba, możesz stworzyć lub zaimportować walutę przechodząc kolejno przez strony "Waluty" lub "Lokalizacja" z menu "Lokalizacja".
 • Wybierz język, w którym zostanie sfinalizowane zamówienie. Jeśli jest taka potrzeba, możesz stworzyć lub zaimportować język przechodząc kolejno przez strony "Waluty" lub "Lokalizacja" z menu "Lokalizacja".
 • Jeśli jest taka potrzeba, wybierz ogólny rabat procentowy. Możesz zostawić pole na “0” jeśli nie ma rabatu odnośnie tego zamówienia.

 • Jeśli jest taka potrzeba wybierz ilość fizyczną produktu, poniżej której wszystkie produkty muszą zostać uzupełnione i automatycznie dodane do zamówienia. Ilością do zamówienia dla każdego wstępnie dodanego produktu będzie wcześniej ustalona ilość pomniejszona o aktualnie dostępną (ilość).
 • Wybierz przewidywaną datę dostawy.

Drugi etap polega na dodaniu produktów do zamówienia. Aby go zrealizować możesz:

 • Kliknąć na przycisk “Zapisz zamówienie i pozostań".
 • Kliknąć na przycisk "Zapisz". Zostaniesz w tym wypadku przekierowany do listy zamówień na dostawę: kliknij na opcję “Edytuj” zamówienia, które właśnie stworzyłeś.

Interface formularza tworzenia zamówienia został zaktualizowany, tak aby przedstawić drugi formularz (pod wypełnionymi już polami). Musisz użyć drugiego formularza, aby dodać produkty do Twojego zamówienia, przy pomocy zintegrowanej wyszukiwarki. Produkty, które dodajesz pojawiają się na nowej liście.

Image Added

Dla każdego produktu należy sprecyzować lub uaktualnić następujące informacje: jednostkową cenę netto zakupu, ilość do zamówienia, ewentualną stopę podatkową (jeśli ma zastosowanie), ewentualny rabat dla tego produktu.

Raz stworzone zamówienie pojawia się na liście ze statusem “w trakcie tworzenia”. Ten status umożliwia Ci na wyświetlenie i edycję informacji, które wprowadziłeś, jak również dodanie produktów do zamówienia. Gdy zmienisz jego status na “Zamówienie zatwierdzone”, nie możesz edytować zamówienia po raz kolejny.

Note

Nie ma możliwości usunięcia zamówienia dostawy. Możesz je jedynie anulować.

Przy raz stworzonym zamówieniu musisz kontynuować proces wskazując zmiany statusu w interface PrestaShop. To właśnie do tego służy pierwszy przycisk znajdujący się na liście. Kliknij na ikonę “Zmień status” w celu otwarcia formularza zmian statusu. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj sekcję “Zmień status zamówienia dostawy” poniżej.

Ikona "+" na liście zamówień dostaw wyświetla historię zamówienia. Dzięki niej dowiesz się kto zamawiał, co zamawiał i kiedy?

Tworzenie modelu zamówienia

Zaletą tego modelu jest to, że służy jako podstawa do generowania zamówienia.

Image Added

Proces tworzenia modelu zamówienia dostawy jest taki sam jak przy tworzeniu zamówienia, za wyjątkiem:

 • Przewidywana data dostawy nie jest wymagana.
 • "Automatycznie załadować produkty" wartością będzie ilość do zamówienia dla załadowanych produktów, a nie różnice magazynowe.

Image Added

Ponad to, w przeciwieństwie do normalnego zamówienia dostawy:

 • Model nie posiada statusu.
 • Model może zostać usunięty.
 • Model nie posiada historii zmian.

Przy raz stworzonym modelu wystarczy użyć opcji "Użyj tego modelu, aby stworzyć zamówienie dostawcy" (ikona "dwa okna"), by rozpocząć tworzenie zamówienia.

Zmiana statusu zamówienia dostawy

Każda komenda ma klika działań. Niektóre z nich pozwalają na na zmianę statusu. Domyślnie istnieje sześć rożnych domyślnych statusów, lecz możesz również dodać własne (przeczytaj sekcję "Konfiguracja") tego rozdziału.

Image Added

Status zamówienia pomaga w zrozumieniu ruchów Twojego magazynu dzięki kodowi kolorystycznemu. Poniżej znajduje się wyjaśnienie sześciu domyślnych statusów:

 1. W trakcie tworzenia. Jest to etap tworzenia zamówienia, w którym masz możliwość wprowadzenia dowolnych modyfikacji.
 2. Zatwierdzone zamówienie. Ten etap zatwierdza zamówienie oraz nie pozwala na zmianę zamieszczonych w nim informacji (ceny zakupu, ilości, itp.). Na tym etapie pojawia się nowa opcja(akcja), która pojawia się w kolumnie Opcje (Akcje) pozwalającej na edycję w formacie PDF dokumentu zamówienia do wysłania dostawcy.
 3. W oczekiwaniu na przyjęcie. Jak tylko dostawca otrzyma Twoje zamówienie i je zatwierdzi musisz zmienić status zamówienia na “W oczekiwaniu na przyjęcie”.
 4. Częściowe przyjęcie zamówienia.  Jak tylko nastąpi pierwsze przyjęcie produktu, musisz zmienić status zamówienia na “Częściowe przyjęcie zamówienia”. Wielokrotne przyjęcia są możliwe a historia jest zachowywana dla każdego produktu. Za każdym odbytym przyjęciem stan magazynu jest aktualizowany.
 5. Całkowite przyjęcie zamówienia. Kiedy nastąpi całkowite odebranie zamówienia  lub częściowe (przez wzgląd na częściową anulację), musisz nadać zamówieniu ten właśnie status. Na tym poziomie nie ma to wpływu na zapasy, jak również nie ma możliwości wprowadzania zmian w zamówieniu.
 6. Zamówienie anulowane. Ten status dotyczy zamówień anulowanych niezależnie od powodu. Na tym poziomie nie ma to wpływu na zapasy, jak również nie ma możliwości wprowadzania zmian w zamówieniu.

Interface zmian statusu zmienia się przy każdej zmianie statusu, żeby przedstawiać tylko możliwe statusy w zależności od aktualnego statusu. Niedostępne statusy są zaznaczone siwym kolorem.

Szczegóły zamówienia dostawy

Klikając na opcję “Wyświetl” z listy zamówień wyświetli się zwięzła informacja dotyczącą Twojego zamówienia. Możesz również pobrać dokument zamówienia wygenerowany w formacie PDF (pod warunkiem, że zatwierdziłeś zamówienie) z poziomu listy zamówień lub z poziomu strony zmian statusu.

Opcja “Szczegóły” umożliwi Ci wyświetlenie historii zmian statusu dla realizowanego zamówienia.

Zapisywanie przyjęcia produktów

Musisz zmienić status  Twojego zamówienia dostawy wewnątrz PrestaShop jak tylko działania zostaną podjęte. Aby to zrobić użyj ikony “Zmień status” z kolumny “Akcje” (“Opcje”) z listy zamówień. Formularz tej strony przedwstępnie wybiera ten, który jest zgodny z ogólną logiką, jednakże możesz wybrać jakikolwiek z dostępnych statusów.

Podczas przygotowywania zamówienia do dostawy zmień jego status na “W trakcie tworzenia”. Po skończeniu przygotowywania zamówienia nadaj mu status “Zamówienie zarezerwowane”, a później wydrukuj zamówienie PDF, które wyślesz swojemu dostawcy. Jak tylko potwierdzi on otrzymanie zamówienia, nadaj mu status “W oczekiwaniu na przyjęcie”.

Podczas statusów “W oczekiwaniu na przyjęcie” i “Częściowe przyjęcie zamówienia”  pojawia się nowa opcja w kolumnie “Akcje” (“Opcje”). Za pomocą ikony “ciężarówki”, opcja "Aktualizacja bieżącego odbioru produktów" pozwala Ci na odbiór produktu/towaru w określonej kolejności w ciągu ostatniego dnia…
Formularz, który otwiera się po kliknięciu na ikonę z “ciężarówką” pozwala Ci na wgląd ile artykułów oczekuje i na wskazanie ilości produktów dostarczonych podczas tego dnia. Kliknij na przycisk “Zapisz zmiany", aby wskazać, że produkty zaznaczone zostały dobrze dostarczone, w ilości którą wskazałeś w polu "Dzisiejsza otrzymana ilość ?". Okienko po lewej w każdym wersie musi być zaznaczone, żeby PrestaShop mógł wziąć to pod uwagę.

Note

Ta operacja może być wykonana tyle razy ile potrzeba. Istnieje również  możliwość przyjmowania i uwzględnienia w magazynie więcej produktów, niż planowano.

Jeśli otrzymałeś mniej towaru (zapasów) niż oczekiwałeś, PrestaShop zmieni automatycznie status zamówienia na "Zamówienie otrzymane w części".

Historia odbioru jest dostępna dla każdego produktu (opcja "Szczegóły" lub "+") jak również wskazówka odnośnie otrzymanej, oczekiwanej i pozostałej ilości. Jeśli “ilość otrzymana” jest równa “ilości  oczekiwanej” linia je łącząca będzie wyświetlona na zielono, natomiast jeśli “ilość otrzymana” przewyższy “ilość oczekiwaną” linia wyświetli się na czerwono.

Kiedy wszystkie produkty zamówienia zostaną wysłane, musisz ręcznie zmienić status zamówienia dostawy na “Zamówienie przyjęte w całości”. Zakończy to proces zamówienia dostawy i pojawi się nowa opcja eksportowania, którą możesz użyć w celu pobrania pliku CSV zawierający wszystkie informacje związane z tym zamówieniem.

Import CSV

Istnieje możliwość zaimportowania zamówień i produktów do zamówienia poprzez interfejs dedykowany importowi CSV.

Konfiguracja

Strona konfiguracji pozwala dostosować sposób pracy niektórych części zaawansowanego menedżera magazynu:

 • Dostępnych statusów dla zamówienia u dostawcy.
 • Etykiet ruchów magazynowych.
 • Domyślne statusy, dla niektórych ruchów magazynowych standardowo stosowane. 

Dodawanie nowego domyślnego statusu zamówienia

Istnieje możliwość dodania własnych statusów w zależności od Twojej działalności. Nie ma natomiast możliwości usunięcia domyślnych statusów.

Lista na stronie głównej pozwala Ci na posiadanie lepszego widoku dostępnych statusów i ich wpływ na zamówienie.

Kliknij na przycisk “Stwórz” aby otrzymać formularz tworzenia.

Image Added

Status ma etykietę, kolor, i daje możliwość wprowadzenia zmian, jeśli:

 • Zamówienie jest edytowalne. Tak długo jak zamówienie jest edytowalne, tak długo nie możesz go wysłać do dostawcy.

 • Dokument zamówienia może być wygenerowany.
 • Odbiór produktów jest w oczekiwaniu, co oznacza że nie otrzymałeś wszystkich zamówionych produktów.
 • Odbiór produktów jest w trakcie realizacji, co oznacza że oczekujesz jeszcze na przesyłkę produktów.

Dodawanie statusu ruchów magazynu

Istnieje również możliwość dodania statusów ruchów magazynu. Kliknij na przycisk “Stwórz” znajdującego się w sekcji "“Nadaj statusy ruchom magazynu”, aby otworzyć formularz tworzenia.

Image Added

Wystarczy zdefiniować status i sprecyzować czy koresponduje on z dodaniem do magazynu lub wycofaniem z magazynu. Statusy te będą przydatne podczas dodawania/wycofywania/przeniesienia z magazynu fizycznego (jak zostało to wcześniej wytłumaczone).

Edycja domyślnego statusu zamówienia dostawy

Istnieje możliwość wybrania domyślnych statusów zamówień dostawy dla następujących standardowych przypadków:

Image Added

 • Inkrementacja magazynu (ręczna).
 • Dekrementacja magazynu (ręczna).
 • Dekrementacja magazynu nawiązująca do wysyłki zamówienia od klienta.
 • Inkrementacja magazynu nawiązująca do odbioru produktu zamówieniu dostawy.