Child pages
  • Przykładowe użycie i specyfika

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Podobnie będzie, jeśli zmienisz produkt w kontekście wszystkich sklepów, albo grupy sklepów, niektóre pola będą wyłączone: ponieważ ich zmiana ma wpływ globalny, nie można ich zmieniać. Jęsli Jeśli naprawdę potrzebowałbyś zmienić ich zawartość, każde pole posiada przycisk, po zaznaczeniu którego  będziesz w stanie edytować dane pole w kontekście danego sklepu

...

Zduplikowane dane są określane podczas konfiguracji każdego poszczególnego sklepu,poprzez import części zawartości sklepu do nowego sklepu. Zawartość, którą można importować jest zróżnicowana: produkty, kategorie, pracownicy, moduły, reguły koszyka, dostacy dostawcy etc. Import danych jest jednorazowy, po utworzeniu sklepu nie ma prostej metody na zaimprotowaniu zaimportowaniu danych ponownie z innego sklepu.

...

Sklepy mogą dzielić się informacjami. Dzielienie Dzielenie się nimi jest zarządane zarządzane przede wsyztkim wszystkim na poziomie grup sklepów: jedną z najważniejszych rzeczy, które należy zrozumieć podczas obsługi PrestaShopa w trybie multisklep, jest to, że wszystkie sklepy w ramach tej samej grupy mogą dzielić te same informacje - a dokładniej, trzy typy zawartości: klientów, dostępne ilości produktu, oraz zamówienia. Gdy sklep zostanie utworzony, dzielenie się danymi jest skończone: podczas gdy możesz zmienić ustawienia dotyczące ilości dostępnych produktów, nie możesz zmienić ustawień dotyczących klientów oraz zamówień.

...

Kiedy tworzysz nowy sklep w ramach grupy, możesz określić, czy chcesze chcesz mieć wszystkie, czy tylko wybrane kategorie w nowym sklepie, które będą dokładnymi duplikatami kategorii w każdymi innym sklepie twojego PrestaShopa.

...

Przez przypisywanie nowych sklepów do określonej kategorii, każda zmiana w danej kategorii będzie miała wpływ na wszystkie związnae związane z nią sklepu, nawet dla tych z innej grupy sklepów. Dlatego możesz zmienić zawartość katagorii kategorii raz dla wszystkich, także produkty.

...

Współdzielenie klientów oraz grup klientów

Jak wspomniano powyżej, sklepy w tej samej grupie sklepów moga mogą dzielić klientów: wszystko, co musisz zrobić to ustawić odpowiednią opcję podczas tworzenia grupy sklepów.

...

Zarządzanie stronami CMS w multisklepie

Podczas przeglądania listry listy stron CMS w kontekście "Wszystkich sklepów", wyświetlone zostaną wszystkie strony wszystkich sklepów. Podobnie w kontekście grupy, wyświetlane są strony dla wszystkich sklepów z grupy.

...

Dostęp do API jest także konfigurowalny na poziomie pojedyńczego pojedynczego sklepu i grupy sklepów. Podczas tworzenia klucza dostepowego dostępowego można określić czy powiązać go ze wszystkimi sklepaisklepami, z grupą lub wybranym sklepem.