Child pages
  • Interfejs Mutlisklepu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Obydwa służą w tym samym celu: pozwalają Ci  włączać opcję, które normalnie byłyby wyłączone w obecnych ustawieniach sklepu. Możesz wybrać opcje, które chcesz włączyć, albo możesz  włączyć wszystkie opcje korzystając z opcjie opcje "Tak/Nie". Włączone pozwala Cie na określenie wartości dla każdej opcji: naciskając pole wybory albo włączając przycisk "Tak/nie" nie zmienia żadnych ustawień, tylko pozwala Ci na zmianę w tym wybranym kontekście.

...

Item Przedmiot

Sklep

Grupa sklepów

Wszystkie sklepy

Pracownicy

X

X

X

Grupy klientów

X

X

X

Produkty

X

X

X

— Ceny

X

X

X

— Kombinacje i ceny

X

X

X

— Języki

X

X

X

— Wiele obrazów (oprócz obrazka głównego)

X

X

X

— Dostępność produkty do sprzedaży, gdy:

  • Opcja "Współdziel ilość dostępną do sprzedaży" jest zaznaczona dla grupy
  • Grupa nie dzieli ilości produktów dostępnych do sprzedaży poza grupą

X

X

 

— Wszystkie inne informacje (opisy, tagi, przyjazne adresy URL, etc.)

X

X

X

Katalog cech i atrybutów

X

X

X

Rabaty: zasady koszyka

X

 

 

Rabaty: reguły cen katalogu

X

 

 

Podatki: reguły podatkowe

X

X

X

Kategorie (oprócz obrazka głównego)

X

X

X

Przewoźnicy

X

X

X

Magazyny

X

X

X

Zaawansowane zarządzanie magazynem

X

 

 

Dostawcy

X

X

X

Producenci

X

X

X

Strony CMS

X

X

X

Kontakty

X

X

X

Kraje
Status kraju (włączony/wyłączony) jest wspólny dla wszystkich powiązanych sklepów

X

X

X

Waluty

X

X

X

Języki

X

X

X

Moduły

X

X

X

— Zaczepy i wyjątki

X

X

X

— Włączanie/wyłaczaniewyłączanie

X

X

X

— Konfiguracja (np. logowanie do PayPala)

X

 

 

Moduły płatności

X

X

X

— Ograniczenia  Kraju

X

 

 

— Ograniczenia walut

X

 

 

— Ograniczenia grup

X

 

 

Przyjazne adresy URL

X

 

 

Sceny

X

X

X

API

X

X

X

Slider na stronie głównej

X

 

 

...