Child pages
 • Statystyki

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tip

Począwszy od pierwszego dnia instalacji PrestaShop  gromadzi statystyki. Jeżeli nie chcesz, aby dane były zbierane z dniem otwarcia Twojego sklepu (i w istocie usunąć wszystkie dane pochodzące z fazy testów), możecie skorzystać z opcji "Période de nettoyage automatique" najpóźniej 24 godziny przed ostatecznym uruchomieniem e-sklepu.

Main interface

By default, the page displays the Stats Dashboard, an overview of the main numbers gathered by PrestaShop stat system since you launched your online shop.

Image Removed

At the top of the page is a single bar which helps you choose the period of time for the currently displayed statistics. Three sets of options are available:

 • Current day, month or year.
 • Previous day, month or year.
 • Precise date selection.

The dashboard contains 8 sections:

 • The main statistics. This truly is the heart of your statistics. Within a single table, PrestaShop gives an overview of the most important numbers that were gathered for the selected period of time: visitors, new registrations, new orders, number of items bought for all orders combined, percentage of registration per visitors, percentage of orders per visitors, amount of used coupons, amount of all sales combined.
  You can change the granularity using the drop-down selector, at the top right of the section. The available period sizes are: daily, weekly, monthly, and yearly.
  The three lines at the bottom of the table are not affected by the selected period: total, average and forecast numbers enable you get a better estimate of where your shop is headed to.
 • Conversion. This section gives you an idea of how much a visitor or a registered customer are worth on your shop, based the number of orders they place, basically. It is a nice indicator of how your shop is doing.
 • Payment distribution. This section presents which payment methods are most often chosen by your paying customers. Based on these figures, you may wish to adapt your shop or your business in order to better cater for the most popular methods, or to push forward a specific method that you would prefer that your customers choose.
  Using the "Zone" drop-down selector at top right of the section, you can limit the numbers to a specific geographical zone, and thus see which method works best or worst depending on the region.
 • Category distribution. This section gives category-specific information. For each category, it presents you with useful numbers: products, sales, percentage of global for the whole shop, percentage of sales for the whole shop, average product price. If you notice that a category is way more successful than others, you might want to push your promotion efforts on it. On the other hand, you could try bolstering the numbers of disappointing category by releasing vouchers or other doing other promotional actions...
  Using the "Zone" drop-down selector at top right of the section, you can limit the numbers to a specific geographical zone, and thus see which category is most successful depending on the region.
 • Language distribution. You customers can choose their preferred language when registering, and you can see the language distribution with this section. Make sure to have all your products correctly translated for at least the two most popular languages.
 • Zone distribution. You can filter other section by zones, and this section directly gives you a per-zone run down of your number of registered customers and placed sales (and their respective percentages).
 • Currency distribution. If you accept more than one currency, this section helps you see which one is the most used by your paying customers.
  Using the "Zone" drop-down selector at top right of the section, you can limit the numbers to a specific geographical zone, and thus see which currency is most successful depending on the region.
 • Attribute distribution. This is more of an internal statistic, enabling you to see which attribute and attribute group is the most used within your products.

Navigating the statistics

...

Główny Interface

Domyślnie, strona wyświetla panel statystyk, omówienie danych (wielkości) zebranych poprzez system PrestaShop począwszy od dnia uruchomienia sklepu.

Image Added

Menu na górze strony pozwala na wybranie przedziału czasowego, który ma zostać wyświetlony. Dostępne są trzy opcje:

 • Aktualny dzień, miesiąc, rok.
 • Poprzedni dzień, miesiąc, rok.
 • Konkretna data.

Panel statystyk składa się z 8 sekcji:

 • Panel statystyk. Stanowi sedno tej funkcji. PrestaShop w jednej tabeli wyświetla przegląd najważniejszych danych, które zostały zebrane w określonym czasie: odwiedzający, liczba rejestracji, nowe zamówienia, sprzedane produkty, odsetek rejestracji na jednego odwiedzającego, odstetek zamówień na jednego odwiedzającego, całkowita ilość sprzedaży. Możesz również dostosować szczegółowość tabeli za pomocą rozwijanej listy na górze po prawej stronie sekcji. Do wyboru są nastepujące okresy czasu: dzień, tydzień, miesiąc, rok.

  Wybór okresu nie wpływa na trzy linie znajdujące się u dołu strony: suma, średnia i prognozy. Pozwolą Ci na lepszą ocenę stanu Twojego sklepu.
 • Konwersja. Ta sekcja daje wyobrażenie o wartości każdego odwiedzającego lub zarejestrowanego klienta, poprzez utworzenie zestawienia w zależności od liczby zamówień.
 • Rozdział płatności. Ta sekcja przedstawia sposoby płatności najczęściej wybierane przez Twoich klientów. Na podstawie tych danych, masz możliwość dostosowania Twojego sklepu (a nawet firmy) w taki sposób, by lepiej zrozumieć najczęściej używane rozwiązania. Jeżeli chcesz, by Twoi klienci korzystali z takiego rozwiązania, które Ty preferujesz możesz je uwypuklić.
 • Rozkład kategorii. Ta sekcja udziela informacji pod względem kategorii. Dla każdej z nich, przedstawione zostają przydatne liczby z następujących domen: produkty, sprzedaż, odsetek produktów z całego katalogu, odsetek wszystkich sprzedaży w sklepie, średnia cena. Jeżeli zauważysz, że jedna z kategorii charakteryzuje się większą popularnością niż inne, to możesz zacząć ją promować. Z drugiej strony, możesz również zwiększyć wyniki tej kategorii, która Cię rozczarowała poprzez uruchomienie akcji promocyjnej proponując np. bony zniżkowe.
  Wybierając przełącznik “Strefa” na górze po prawej stronie sekcji, możesz zawęzić wyniki do określonego obszaru geograficznego, i tym samym zweryfikować, która z kategorii odnosi sukces, a która wręcz przeciwnie, pozostawia wiele do życzenia na określonym rynku.
 • Rozkład języków. Twoi klienci mogą wybrać język w chwili rejestracji, a Ty możesz zobaczyć to w sposób globalny właśnie dzięki tej sekcji. Spraw, żeby wszystkie produkty zostały poprawnie przetłumaczone na co najmniej dwa najbardziej popularne języki.
 • Rozkład stref. Masz możliwość filtrowania innych sekcji według regionu geograficznego, natomiast ta sekcja pozwoli Ci na bezpośrednie wyświetlenie liczby zarejestrowanych klientów oraz liczbę zrealizowanej sprzedaży (wraz z wartościami procentowymi).
 • Rozkład płatności. Jeżeli zaakceptujesz więcej niż jedną walutę, ta sekcja pomoże Ci w ustaleniu, która z nich jest najczęściej używana przez klientów. Wybierając przełącznik “Strefa” na górze po prawej stronie sekcji możesz zawęzić wyniki do określonego obszaru geograficznego, co pozwoli Ci na oszacowanie, która z walut jest najczęściej używana na określonym rynku.
 • Rozkład atrybutów. W tym wypadku chodzi bardziej o wewnętrzny rodzaj statystyk, które umożliwiają zaobserwowanie, które z atrybutów i grup atrybutów są najczęściej używane względem produktów.

   

Lista dostępnych statystyk

Tip

Większość danych statystycznych może zostać pobrana w formie pliku CSV, po kliknięciu na “Export CSV”.

Section
Column

Column
 • Available quantities. This section gives you an overview of the value of your current stock.
 • Best categories. This section presents your shop's performance by category. You can find out how many products in each category have been sold, the revenue generated, and the number of pages viewed. Make sure to regularly check the consistency of your results between different categories in order to adjust your shop's cohesiveness.
 • Best customers. This section lists the best customers in your shop. It displays their e-mail address, as well as the number of time they have visited the website, and how much they have spent so far. Keep an eye on this page in order to keep track of, and take care of, your best customers. By clicking on the buttons at the top of the columns, you can choose how you would like to sort this data.
 • Best suppliers. This section gives statistics on your suppliers by providing the quantities sold and the revenue generated.
 • Best vouchers. This section displays the most popular coupons, vouchers, cart rules and catalog price rules that you created and distributed, whether personally or through a promotional campaign. The table also displays the turnover, and the number of coupons used.
 • Best-selling products. This section displays your best performing products. You can view the turnover achieved, the average daily sales, number of page views, and the quantity left in your current stock. With this table, you can identify your core products and decide whether to perform actions such as increasing or decreasing your prices or giving discounts on a specific product.
 • Browsers and operating systems. This section informs you of the web browsers that visitors and customers use to browse your shop. You should verify that your shop is perfectly compatible with these browsers, or at least the three most popular ones. It also tells you if visitors are browsing your shop from their mobile devices (such as a smart-phone). If this number is significant, you should think of having a mobile version of your shop.
  Finally, you can see what operating systems your visitors are using. Make sure that your shop is fully compatible with all of your visitors' platforms.
 • Carrier distribution. This page indicates which carriers are used most by your visitors. You can filter all results by order status. If you learn that a carrier is not often used, despite being fast and efficient, it might be appropriate to display it more prominently during checkout, to increase customer satisfaction.
 • Catalog evaluation. This section gives an overview of your catalog's performance. You can find out if each product is active, or if its description is correctly entered in all of your shop's active languages. You can also see if all your products have enough images, their sales performance, and current stock status. The overall score for each product is displayed using a colored icon. You can define your criteria by filling in the table at the top of the page, then saving your settings.
 • Catalog statistics. This section contains practical information on the products sold in your online shop, and your catalog as a whole. The figures can be filtered by category using the drop-down selector at the top right of the section. You can act on your catalog's performance by considering the following indicators:
  • Products available. The amount of available products in this category (by default, all categories).
  • Average price (base price). Average product price in the selected category.
  • Product pages viewed. Number of pages that were visited by your potential customers. Compare this data between different categories to see which has the most product views, or on the contrary which ones do not attract many customers. Use this information to make some improvements in your catalog.
  • Products bought. The amount of products purchased in each category.
  • Average number of page visits. The global number of visits for the products in the selected category.
  • Average number of purchases. The global return for the product sales in the selected category.
  • Images available. Indicates how many images are tied to the selected category's products. A quick way to know if some products lack images is when there are fewer images as there are products.
  • Average number of images. Number of images divided by the number of products in the selected category.
  • Products never viewed. Some of your products might never have been viewed by visitors. Check their pages to try and understand why.
  • Products never purchased. Some of your products have never been bought by customers. This is a serious issue, and you should take time to understand why.
  • Conversion rate. Indicates the relationship between the number of visitors and the number of purchases. It is important that this value be as high as possible.
  • A table at the bottom of the page tells you what products in this category have never been purchased. You may want to consider changing their price or writing a more attractive description.
 • Customer accounts. This page displays a graph with the number of customer accounts created in your online shop. With this information, you can measure the impact of your marketing campaigns. You can see the number of visitors who subscribed but actually never purchased anything, as well as the number of customers who created an account and bought an item immediately after registering.
 • Newsletter. This page displays newsletter subscription statistics. You can use this database to keep customers informed. The newsletters usually help increase traffic to your shop. If you want to improve subscription, consider adding coupons/voucher/cart rules codes to each newsletter. You can see all of your subscribers' addresses via the "Newsletter" module, in the "Modules" page.
 • Pages not found. This page tells you which pages of your catalog people have attempted to access but could not find (resulting in what is called "HTTP 404" errors). This is useful for finding potential technical problems that may hinder your sales.
 • Product details. This page shows you all the products in your shop by the reference number, name, and available stock. You can sort your results by selecting from the drop-down menu above the product category you want to view. Click on a product to access its statistics. You can then view a chart with two sets of data: sales made and number of visits to the product page. The conversion rate of the product will also be displayed.
 • Registered Customer Information. This section is divided into 5 charts.
  • Gender Distribution. You can see how your customers are distributed among the various social titles that you have set – by default, Mr., Ms. and Miss, but there can be many others, such as Dr. or Sr. Therefore, you cannot trust this graph to show you the gender distribution... unless you have reduced your social titles to just two gendered ones.
  • Age Ranges. You can learn about the distribution of your customers according to their age. If you see that the age range of your customers is not what you imagined it would be, think about adjusting your marketing approach.
  • Country Distribution. You can quickly consult in which countries your customers are living. This can help you focus marketing efforts on a single country.
  • Currency Distribution. You can see what currencies are used to shop for items in your shop, and in what proportions.
  • Language Distribution. You can see in what languages your shop is consulted most often, and thus decide whether or not you should improve your shop's translations in a given language.
 • Sales and orders. Those two graphs present the evolution of your shop's sales and orders. They can be filtered by country, using the drop-down menu at the top right.
  • The first graph indicates the total number of valid orders, as well as the total number of products ordered. With this graph, you can analyze which periods gave you the biggest return in terms of quantity of orders.
  • The second graph helps you visualize your sales graphically. It can analyze the periods of time when you had the greatest sales. This enables you, for instance, to have a better idea of when to start your marketing campaigns.
 • Search engine keywords. This page tells you what keywords typed into a search engine brought visitors to your online shop. This enables you to know which terms make your shop easily identifiable. Conversely you can see which keywords are absent from this list, and are thus not effective.
 • Shop search. This section presents two indicators.
  • The first one is a chart which shows the distribution of keywords typed into your shop's search bar. This allows you to see which products your visitors are most looking for – and therefore, the one you should have plenty of stock of.
  • The second is a table summarizing your visitors' searches. You can see which keywords are being used, how often they were typed, and how many results were available. It is important that all of your customers' requests get a result. To improve your shop, be sure to add the products that meet the customers' demands (searches) or add additional tags to your products that are easily identifiable.
 • Stats Dashboard. This is the stats homepage itself. It presents a bird's eye view of you shop's stats. Clicking this last option simply takes you back to the global stats dashboard.
 • Visitors online. This section indicates the number of visitors currently on your shop. You can see their names and the pages that they are currently looking at. The data is updated live, as visitors browse your shop.
 • Visitors origin. This page uses a graph to give you the top ten sites and search engines that have sent visitors to you. Usually, search engines play a very important role. If you create a marketing campaign by publishing articles on other sites, you can see what impact it had on your shop. Below the graph are the names of the sites that brought you your audience, with the number of visitors from each on the right hand column.
 • Visits and Visitors. This page gives you statistics on visitors to your shop and the number of times they visit. The larger the number, the more popular your shop is. The graph helps you understand the behavior of your visitors. Basically you will see how many visits your shop gets, and you can compare it to the number of visitors (PrestaShop can recognize when the same person visits your shop multiple times, hence why the number of visits will be much higher than the number of visitors). The greater the difference between the two numbers, the more you are succeeding in creating a faithful base of core customers.
 • Dostępne ilości. Ta sekcja umożliwia podgląd dostępnej ilości w aktualnym magazynie.
 • Najlepsze kategorie. Ta sekcja pokazuje wydajność sklepu  wg wybranych wcześniej kategorii. Dla każdej kategorii wyświetlają się informacje dotyczące ilości sprzedanych produktów, przychodu ze sprzedaży oraz liczby odsłon. W celu poprawienia spójności sklepu, starajcie się regularnie przeglądać wyniki różnych kategorii.
 • Najlepsi klienci. W tej sekcji znajdziesz listę najlepszych klientów Twojego e-sklepu. Dodatkowo masz dostęp do ich danych kontaktowych, liczby odwiedzin strony, liczby odwiedzanych podstron i łącznej sumy jaką wydali w Twoim e-sklepie. Weź pod uwagę te informacje i zadbaj o swoich wiernych klientów. Chcąc zmienić sposób wyświetlania tych informacji, kliknij przycisk na górze strony.
 • Najlepsi dostawcy. Ta sekcja proponuje statystyki dotyczące dostawców, w których zawiera się wysokość sprzedaży oraz uzyskane z niej przychody.
 • Najlepsze bony rabatowe. Ta sekcja zawiera zestawienie korzystania z bonów rabatowych, promocji oraz obniżek cenowych (np. drugi produkt za 50%) wdrożonych bezpośrednio lub za pośrednictwem kampanii promocyjnej. W tabeli został wyświetlony również obrót, jak i liczba użytych bonów rabatowych.
 • Najlepsze produkty. Ta sekcja pokazuje najczęściej wyświetlane produkty. Będziesz miał dostęp do utargu, średniej dziennej sprzedaży, liczby odsłon oraz dostępnej ilości w magazynie. Dzięki tym informacjom bez trudu rozpoznasz najlepiej sprzedające się produkty, co pozwoli Ci na ewentualne dostosowanie ceny (zmniejszenie jej lub zwiększenie), bądź też zaproponowanie rabatu na konkretny produkt.
 • Przeglądarki i systemy operacyjne. Dzięki tej sekcji dowiesz się z jakich przeglądarek internetowych korzystają Twoi klienci odwiedzając Twój e-sklep. A zatem rozsądnym wydaje się sprawdzenie czy Twój sklep jest w pełni zgodny z minimum trzema najpopularniejszymi przeglądarkami. Dodatkowo dowiesz się czy klienci odwiedzają sklep korzystając ze smartfonów. Jeżeli liczba takich klientów jest znacząca, może warto było by zastanowić się nad stworzeniem wersji mobilnej e-sklepu?
  Wreszcie będziesz w stanie zanalizować system operacyjny, którego używają Twoi klienci. Upewnij się, że Twój e-sklep jest kompatybilny ze wszystkimi platformami używanymi przez Twoich klientów.
 • Rozkład sposobu dostawy. Ta sekcja pozwala Ci na ocenę, który z kurierów po pierwsze jest najczęściej wybierany przez klientów, jak i który najlepiej wykonuje swoją pracę (pod względem szybkości oraz skuteczności dostawy).
 • Katalog oceny. Ta sekcja zawiera przegląd wydajności Twojego katalogu. Dzięki niej dowiesz się czy każdy produkt jest aktywowany oraz czy jego opisy są dostępne we wszystkich wersjach językowych. Możesz również dowiedzieć się, ile zdjęć wyświetla się przy danym produkcie, czy jego sprzedaż plasuje się na dobrym poziomie oraz jaki jest jego stan magazynowy (ile sztuk jest dostępnych). Wyniki są wyświetlane za pomocą kolorowej ikony. Możesz ją spersonalizować określając kolory i ustalając kryteria w tabeli na górze strony. Nie zapomnij o zapisaniu wybranych parametrów.
 • Statystyki katalogu. Ta sekcja zawiera praktyczne informacje na temat sprzedanych produktów, jak i na temat katalogu w ogóle. Wyniki, które się tutaj pojawiają mogą zostać sklasyfikowane wg kategorii. Możesz również wpłynąć na wydajność katalogu, biorąc pod uwagę następujące wskaźniki:
  • Produkty dostępne. Ilość dostępnych produktów w tej kategorii (domyślnie wszystkie kategorie).
  • Średnia cena (cena bazowa). Średnie ceny produktów w wybranej kategorii.
  • Wyświetlono stron produktu. Liczba stron przeglądanych przez klientów. Porównaj te informacje pomiędzy różnymi kategoriami, aby zobaczyć, które produkty są najbardziej popularne, jak również które z nich przyciągają najmniejszą liczbę klientów. Niech posłuży Ci to w ulepszeniu swojego katalogu produktów.
  • Kupione produkty. Ilość produktów zakupionych w każdej kategorii.
  • Średnia liczba oglądanych stron. Ogólna liczba wizyt dla produktów w wybranej kategorii.
  • Średnia liczba zakupów. Całkowity dochód z tytułu sprzedaży produktów w wybranej kategorii.
  • Ilość dostępnych zdjęć. Wskazuje liczbę zdjęć powiązanych z produktami w wybranej kategorii. W szybki i łatwy sposób dowiesz się, którym z produktów brakuje zdjęć (w przypadku gdy obrazów jest mniej niż produktów).
  • Średnia liczba zdjęć. Liczba obrazów, podzieloną przez liczbę produktów w wybranej kategorii.
  • Produkty nigdy nie oglądane. Pokazuje, które z produktów nie przyciągnęły ani jednego odwiedzającego. Sprawdź ich strony, by dowiedzieć się co jest tego przyczyną.
  • Produkty nigdy nie kupione. Jeżeli niektóre z produktów nie zostały nigdy zakupione przez Twoich klientów, to jest to kwestia, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. Zapewne będziesz potrzebować czasu, by zrozumieć jej przyczyny.
  • Stopa konwersji. Przedstawia zależność między liczbą użytkowników a liczbą zakupów. Ważne jest to, aby ten współczynnik był jak najwyższy z możliwych.
  • Tabela na dole strony informuje, jakie produkty z tej kategorii nie zostały zakupione. Aby poprawić sprzedaż tych produktów, sugerujemy zmianę ceny lub napisanie atrakcyjnego opisu.
 • Konta klientów. Ta strona przedstawia wykres z liczbą stworzonych kont użytkowników w sklepie. Dzięki niemu jesteś w stanie określić wpływ kampanii marketingowej na wysokość sprzedaży. Pozwoli Ci to także na zweryfikowanie liczby zapisanych użytkowników oraz ilu z nich nie dokonało żadnego zakupu. Dodatkowo istnieje możliwość zweryfikowania ilu użytkowników dokonało zakupu zaraz po rejestracji.
 • Newsletter. Ta strona wyświetla statystyki dotyczące subskrypcji newslettera. Dzięki tej bazie danych sprawisz, że Twoi klienci będą na bieżąco, co pozwoli na zwiększenie ruchu na stronie. Jeżeli zależy Ci na zwiększeniu subskrpcji możesz spróbować zaoferować bony rabatowe w  newsletterze. Możliwość sprawdzenia adresu wszystkich abonentów znajduje się na stronie "Moduły" -> modułu "Newsletter".
 • Strony nie znalezione. W tym miejscu przedstawiamy strony Twojego katalogu, które nie zostały załadowane (błąd "HTTP 404"). Jest to przydatne przy identyfikacji potencjalnych problemów technicznych, które mogą zmniejszyć wydajność Twojego e-sklepu.
 • Szczegóły produktu. Ta strona wyświetla wszystkie produkty ze sklepu pod względem ich numeru referencyjnego, nazwy i dostępnej ilości do sprzedaży. Istnieje również możliwość sortowania wyników wybierając interesującą Cię kategorię z menu rozwijanego na górze strony. Aby uzyskać dostęp do statystyk danego produktu, musisz na niego kliknąć. Zostanie wtedy wyświetlony wykres z dwiema informacjami: liczbą sprzedaży oraz liczbą wizyt na stronie produktu, a także współczynnikiem konwersji.
 • Zarejestrowany Klient informacje. Ta sekcja została podzielona na pięć wykresów:
  • Rozkład płci. Jesteś w stanie zobaczyć w jaki sposób klienci zostali rozdzieleni względem ustawionych zwrotów grzecznościowych (domyślnie Pani, Pan, Państwo). Jednakże pośród nich mogą znaleźć się również inne (np. dr, prof itp.). Tak więc nie można mieć pełnego zaufania  wobec informacji przestawionych na tym wykresie, dopóki klienci nie zostaną podzieleni na dwie podstawowe grupy (kobiety i mężczyźni).
  • Przedziały wiekowe. Możesz zobaczyć jak wygląda podział klientów wg wieku. Jeżeli okaże się, że dominujący wiek klientów nie koresponduje z docelową grupą wiekową, do której skierowane były dotychczasowe działania, być może oznacza to, że należałoby skorygować strategię marketingową.
  • Podział wg kraju. Możesz szybko sprawdzić w jakich krajach mieszkają Twoi klienci. Zdecydowanie ułatwi to ukierunkowanie działań marketingowych.
  • Zakresy walut. Możesz zobaczyć jak rozkłada się częstotliwość używania poszczególnych walut w sklepie oraz w jakich proporcjach.
  • Podział wg języka. Możesz zobaczyć, która z wersji językowych jest najczęściej wybierana i zadecydować czy należy poprawić tłumaczenia. 
 • Sprzedaż i zamówienia. Te dwa wykresy pokazują zmiany zachodzące w sprzedaży i zamówieniach realizowanych w sklepie. Mogą  być one filtorwane wg kraju, przy użyciu rozwijanego menu znajdującego się nad nimi po prawej stronie.
  • Pierwszy wykres wskazuje na całkowitą liczbę zatwierdzonych zamówień oraz całkowitą liczbę produktów zamówionych. Za pomocą tego wykresu z łatwością możesz ustalić w jakim okresie otrzymałeś najwięcej zamówień.
  • Drugi wykres pozwala na graficzne przedstawienie sprzedaży oraz na analizę określonych ram czasowych, np. okres w którym osiągnąłeś najlepsze rezultaty. Pozwoli Ci to na określenie, kiedy kampania marketingowa będzie najbardziej przydatna.
 • Wyszukiwarka słów kluczowych. Ta strona pokazuje, które słowa kluczowe wpisywane w wyszukiwarkach skierowały odwiedzających do Twojego sklepu. Dzięki temu bez problemu określisz, które ze słów czynią go łatwo rozpoznawalnym, a które z nich są mało efektywne. 
 • Wyszukiwarka sklepu. Ta sekcja zawiera dwa wskaźniki.
  • Pierwszy przedstawia rozkład słów kluczowych, które były wyszukiwane na stronie Twojego sklepu. Możesz zatem dowiedzieć się, które produkty przyciągają największą liczbę klientów. I to właśnie te produkty powinieneś mieć w ciągłym zapasie w magazynie.
  • Drugi to tabela podsumowująca wyszukiwania Twoich klientów. Możesz dzięki temu zobaczyć jakie hasła i jak często były wpisywane oraz jakie dało to wyniki. Ważnym jest, aby wszystkie wyszukiwania klientów doprowadzały do jakiegoś rezultatu (wyniku). Dlatego, aby zwiększyć efektywność wyszukiwania, do najczęściej wyszukiwanych produktów należy dodać takie produkty które spełniają zapotrzebowanie klientów. Dodatkowo przypisując im tagi, sprawisz, że staną się one z łatwością wyszukiwane.
 • Panel statystyk. Jest to główna strona statystyk, która nadaje im ogólny zarys. Wybierając tę opcję wrócisz do głównego panelu statystyk.
 • Odwiedzający online.  Ta sekcja pokazuje liczbę osób aktualnie odwiedzających Twój e-sklep. Masz możliwość zobaczenia ich nazwisk oraz stron/podstron, które oglądają. Te dane są na bieżąco uaktualniane z uwzględnieniem ich przemieszczania się pomiędzy kategoriami.
 • Pochodzenie odwiedzających. Ta strona przedstawia wykres z dziesięcioma najlepszymi stronami i wyszukiwarkami internetowymi,  dzięki którym odwiedzający znaleźli się na stronie Twojego e-sklepu. Najczęściej to przeglądarki internetowe odgrywają ważną rolę. W przypadku gdy stworzysz kampanię marketingową  opierającą się na publikowaniu artykułów/produktów na innych stronach, będziesz w stanie określić jak duży wpływ miało to na Twój e-sklep.  Poniżej wykresu znajdują się nazwy stron, które doprowadziły odbiorców do Twojego e-sklepu  z liczbą odwiedzających z każdej z nich (prawa kolumna).
 • Odwiedziny i odwiedzający. Ta strona pokazuje statystyki dotyczące odwiedzających Twój e-sklep oraz liczbę ich wizyt. Jak dobrze wiadomo wraz ze wzrostem liczby odwiedzin wrasta popularność  e-sklepu. Zamieszczony tu wykres pomoże Ci w zrozumieniu zachowania użytkowników. Będziesz mógł z niego odczytać ile wizyt miała Twoja strona i porównać ją z liczbą odwiedzających. PrestaShop jest w stanie rozpoznać, kiedy użytkownik odwiedza stronę kilkukrotnie, stąd też istnieje możliwość odnotowania znacznie większej liczby odwiedzin (wizyt) od liczby odwiedzających. Jeżeli różnica między tymi dwiema liczbami jest istotna, może to oznaczać, że posiadasz grupę lojalnych klientów.

 

Zakresy walut. Możesz zobaczyć jak rozkłada się częstotliwość używania poszczególnych walut w sklepie oraz w jakich proporcjach.