Child pages
  • Profile Pracowników

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Profile Pracowników

PrestaShop pozwala Ci na przypisanie pewnych obowiązków i praw każdemu pracownikowi, który pomaga przy prowadzeniu sklepu. Na przykład, administrator posiada dostęp do całego sklepu bez ograniczeń, podczas gdy pracownik może mieć dostęp do katalogu i zamówień.

Image AddedDomyślnie Prestashop posiada 4 gotowe profile:

  • SuperAdmin. Najwyższe uprawnienia. Posiada prawa i dostępy do wszystkiego w PrestaShopie.
  • Logistician. Czyli osoba odpowiedzialna za pakowanie i wysyłanie zamówień. Ma dostęp wyłącznie do zamówień, wysyłki, oraz Magazynu i częściowe uprawnienia do Katalogu oraz kont klientów.
  • Translator. Czyli osoby za przetłumaczenie zawartości Twojego sklepu. Mają dostęp do produktów i kategorii, stron CMS oraz strony "Tłumaczenia".
  • Salesman. Sprzedawcy, oprócz tych samych praw co tłumacze, mają także dostęp do kont klientów, modułów, API i niektórych statystyk.

Możesz zobaczyć szczegóły uprawnień przeglądając każdy profil na stronie "Uprawnienia".

Note

Profil SuperAdmin, nie może być usunięty, tylko jego nazwa może się zmienić.

Powinien być co najmniej jeden pracownik o profilu SuperAdmina.

Dodawanie nowego profilu.

Możesz dodać tyle profili, ile potrzebujesz.

Image Added

Dodanie profilu jest proste, naciśnij "Dodaj nowy", wprowadź unikalną nazwę profilu i zachowaj.

Bardziej skomplikowana część, czyli nadawanie uprawnień, znajdziesz w kolejnym podrozdziale "Uprawnienia".