Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Podatki do skomplikowany temat, który należy zrozumieć w pełni, ponieważ może on mieć wyraźny wpływ na ceny produktu oraz koszty przesyłki. Ten podręcznik nie ma na celu wskazanie wszystkich mozliwości możliwości podatkowych, ale powinien wskazać Ci konkretne punkty, na któe które powinno się zwrócić uwagę.

Cytując za Wikipedią: "Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych." W skrócie: każdy produkt, który sprzedajesz podlega opodatkowaniu, które zależy od obecnego prawa.

Istnieje wiele stawek podatkowych na świecie i różnią się one pomiędzy poszczególnymi krajami, a nawet mogą być różne w zależności od stanów, regionów etc (tak jak w przypadku USA, Niemiec, Rosji etc). Tak więc powinieneś upewnić się, że ściśle przestrzegasz prawa podatkowego Twojego kraju, a także tych lokalnych, które mogą Cię obowiązywać. Dowiedz się z odpowiednich lokalnych urzędach wszystkich niezbędnych szczegółów.

Domślnie Domyślnie w PrestaShopie, podatki nakładane są na we wszystkich krajach/stanach/strefach. Aby nadać konkretny podatek na poszczególny kraj, albo grupy krajów (a nie jakiś innych), musisz nadać regułę podatkową. Reguła podatkowa, jest nadawana poszczególnym produktom podczas tworzenia produktu (zakładka "Ceny")

...

  • Włącz podatek. Określ, czy uwzględniać podatek podczas każdego zamówienie, czy nie.
  • Wyświetlaj podatek w koszyku. Możesz chcieć, aby klient nie był świadomy podatków, które są nakładane na zamówienie. W takim przypadku wyłącż wyłącz tę opcję.
  • Bazuje na. Klient może wybrać, żeby produkt został dostarczony na inny adres, niż ten na rachunku (fakturze). Domyślnie PrestaShop bazuje podatki na adresie dostawy, ale możesz wskazać, aby domyślnie był wysyłany na adres rozliczeniowy.
  • Użyj podatku ekologicznego. Podatek ekologiczny, to "który służy opodatkowaniu niektórych działań, towarów lub usług w celu włączenia w ich cenę kosztów ochrony środowiska lub w celu ukierunkowania producentów i konsumentów na działania charakteryzujące się większym poszanowaniem dla środowiska". Więcej na ten temat znajdziesz na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_ekologiczny.
    Gdy włączysz podatek ekologiczny, wszystkie produkty w Back-Office, będą posiadać opcję "Podatku ekologicznego" w zakładce "Ceny". Powinieneś uzupełnić to pole z odpowiednią kwotą, która zależy od prawa podatkowego w Twoim kraju.

...

Pamiętaj też, że jeśli ustawiłeś podatek ekologiczny dla Twoich produktów i zdecydujesz wyłączyć podatek, wtedy wszystkie produkty stracą ustawenia ustawienia podatku ekologicznego i włączenie ponownie podatku będzie oznaczać wprowadzenie wszystkich danych ponownie.

...