Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W PrestaShopie istnieją dwa sposoby aktualizacji kursu wymiany walut:

  • Ręcznie. W skecji sekcji "Kursy wymiany" naciśnij na "Aktualizuj kurs wymiany". To pobierze plik z aktualizacją z serwera PrestaShop.com.
  • Automatycznie. Ta metoda jest rekomendowana. Zamiast naciskać przycisk "Aktualizuj kurs wymiany" raz dziennie, możesz stworzyć zadanie Cron, który wywoła aktualizację pliku tak często, jak będzie to potrzebne. Aby to zrobić, wykorzystaj podany adres URL w pliku crontab, aby aktywować automatyczną aktualizację. Jeśli nie znasz Crona i Crontab, skontaktuj się z Twoim dostawcą usług.

...