Child pages
 • Twoi klienci

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Twoi klienci

Pierwsza strona menu “Klienci” przedstawia listę wszystkich zapisanych użytkowników sklepu.

Image Added

Lista ta pozwala na globalny podgląd wszystkich klientów, z uwzględnieniem szczegółów, które przydadzą Ci się przy sortowaniu lub wyszukiwaniu kont użytkowników:

 • Zwrot grzecznościowy. Klienci mogą wskazać swój zwrot grzecznościowy (z uwzględnieniem rodzaju gramatycznego oraz liczby) i przez to pomóc Ci lepiej spersonalizować użytkowanie przez nich Twojego sklepu. Domyślnie istnieją dwa zwroty grzecznościowe "Pan" i "Pani", ale możesz tworzyć własne w zakładce "Tytuły" w menu "Klienci".
 • Wiek. Znając wiek klientów, można lepiej określić ich potrzeby. Dzięki tej informacji będzie można proponować produkty, które wydają się właściwe dla określonego przedziału wiekowego.
 • Aktywne konta. Wskazuje, czy konto jest aktywne czy też nie. Możesz wyłączyć konto, klikając na zielony przycisk "Tak".
 • Newsletter. Wskazuje, czy klient zapisał się do Twojego newslettera. Możesz go usunąć z listy newslettera, klikając na zielony przycisk "Tak".
 • Zgody. Wskazują, czy klient wyraża zgodę na otrzymywanie oferty handlowej od Twoich partnerów. Możesz go usunąć z listy mailingowej, klikając na zielone "Tak". Nie zapisuj klientów do list ofertowych bez ich zgody, gdyż wiadomości te mogą zostać uznane za spam.
 • Data rejestracji i ostatniego logowania do konta mogą być przydatne podczas sortowania kont użytkowników.
 • Działania. Możesz edytować konto użytkownika, w prosty sposób zobaczyć jego dane (w tym wiadomości, zamówienia, adres, kupony rabatowe itp.) lub usunąć je bezpowrotnie.
Info

W chwili pierwszej instalacji, która zawiera przykładowe dane, PrestaShop tworzy domyślnego użytkownika o nazwie John Doe.

Możesz go używać w celu przetestowania różnych funkcjonalności Twojego sklepu. Dzięki niemu zobaczysz również swój sklep oczami zwykłego użytkownika.

Aby zalogować się do sklepu jako John Doe, użyj następujących danych:

Przed udostępnieniem Twojego sklepu prawdziwym klientom, upewnij się, że usunąłeś domyślnego klienta (John Doe) lub przynajmniej zmieniłeś jego login i hasło! Jeżeli tego nie zrobisz, złośliwi użytkownicy mogliby się nimi posłużyć w celu składania fałszywych zamówień lub dokonania innych szkód.

Pod listą klientów znajduje się przycisk "Ustaw pola wymagane w tej sekcji". Otwiera on formularz, którego możesz użyć do wskazania, które pola bazy danych są obowiązkowe lub nie, poprzez zaznaczenie właściwego okienka: w ten sposób możesz zdefiniować pola "newsletter" lub "optin" jako obowiązkowe już podczas rejestracji użytkownika w Twoim sklepie.

Możesz eksportować listę klientów za pomocą przycisku "Eksportuj", znajdującego się na górze.
Możesz również zaimportować klientów, używając przycisku "Importuj". Będziesz wtedy potrzebować pliku CSV o następującym formacie:

Code Block
ID;Title;Last name;First Name;Email address;Age;Enabled;News.;Opt.;Registration;Last visit;
2;1;Gorred;Francis;[email protected];-;1;0;0;2013-07-04 15:20:02;2013-07-04 15:18:50;
1;1;DOE;John;[email protected];43;1;1;1;2013-07-02 17:36:07;2013-07-03 16:04:15;

Więcej informacji znajdziesz na stronie “Import CSV” w menu “Zaawansowane”.

Tworzenie nowego konta użytkownika

Aby samodzielnie stworzyć nowego użytkownika, kliknij na przycisk "Dodaj". Otworzy się następujący formularz:

Image Added

Wypełnij następujące pola:

 • Nazwa kontaktu. Wybierz jeden z dostępnych zwrotów grzecznościowych lub stwórz własny za pomocą strony "Tytuły" w menu "Klienci".
 • Imię, nazwisko, adres e-mail. Te informacje są niezbędne: imię i nazwisko jest używane w e-mailach, które wysyła PrestaShop, a adres e-mail jest używany przy logowaniu.
 • Hasło. Podaj hasło składające się z minimum 5 znaków.
 • Urodziny. Ta informacja może być przydatna przy wysyłaniu e-maili urodzinowych i i informacji o tymczasowych promocjach.
 • Status (Włączony). Możesz chcieć stworzyć konto, lecz nie aktywować go natychmiast.
 • Newsletter. Może być używany poprzez moduł "Newsletter", aby regularnie wysyłać bieżące informacje do klientów, którzy się do niego zapisali.
 • Zapisz się. Może być używany poprzez moduły w celu regularnego wysyłania ofert promocyjnych od Twoich partnerów do klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Nie zapisuj klientów do otrzymywania takich wiadomości bez ich zgody, gdyż mogą być one uznane za spam.
 • Dostęp grupowy. Tworzenie grup klientów pozwala Ci na przyznawanie im specjalnych promocji. Wiele funkcji PrestaShop może zostać zastosowanych tylko do jednej grupy. Więcej informacji na temat grup klientów znajdziesz w sekcji "Grupy" tego rozdziału.
 • Domyślna grupa klientów. Niezależnie od ilości grup, do których należy klient, powinien mieć on zawsze przypisaną jedną grupę główną.
Info

Jeśli Twoimi klientami są głównie firmy, powinieneś aktywować tryb B2B, aby uzyskać dodatkowe opcje: przejdź do "Klienci" w menu "Preferencje" i wybierz "Tak" dla opcji "Aktywuj tryb B2B".

Image Added

Tryb B2B dodaje kilka specyficznych pól właściwych firmom:

 • Firma. Nazwa firmy.
 • REGON.
 • Numer identyfikacyjny.
 • Strona WWW. Adres strony internetowej firmy.
 • Dozwolona niespłacona kwota. Wysokość niespłaconej kwoty dozwolonej dla tej firmy.
 • Maksymalna ilość dni płatności. Ustalony termin płatności faktury.
 • Ocena ryzyka. Ocena ryzyka dla tej firmy: żadne, niskie, średnie, wysokie.

Przeglądanie informacji o kliencie

W przypadku, gdy chcesz mieć więcej informacji dotyczących konkretnego klienta, kliknij przycisk "Zobacz", znajdujący się na końcu wiersza na liście klientów. Otworzy się nowa strona:

Image Added

Sekcje tej strony przedstawią Ci kluczowe dane dotyczące wybranego użytkownika:

 • Informacje na temat klienta, jego imię, nazwisko, e-mail, płeć, datę rejestracji, datę ostatniej wizyty.

 • Informacje dotyczące subskrypcji do newslettera sklepu i subskrypcji do reklam parterów sklepu, wiek, datę ostatniej aktualizacji danych, status konta (aktywne/nieaktywne).
 • Prywatne notatki ze strony pracowników sklepu (np. Twoje lub Twojego zespołu).
 • Wiadomość wysłana przez użytkownika do pracowników sklepu (poprzez serwis obsługi klienta).
 • Grupy, do których należy klient.
 • Podsumowanie zakupów dokonanych przez klienta. Suma wydanych pieniędzy, sposób płatności, status zamówienia. W celu uzyskania więcej informacji dotyczących poszczególnych zamówień, kliknij na przycisk “Zobacz" w kolumnie "Akcje".
 • Lista produktów, które zostały zamówione przez klienta. To między innymi ta opcja pozwoli Ci dowiedzieć się, który produkt klient lubi najbardziej i umożliwi np. udzielenie mu rabatu po dziesiątym zamówieniu tego produktu. Klikając na produkt, zostaniesz odesłany do zamówienia, z jakim ten produkt jest powiązany.

 • Jego adresy.
 • Dostępne bony/kupony rabatowe.
 • Koszyki stworzone przez klienta (lecz niekoniecznie zatwierdzone) od czasu rejestracji. Kiedy klient aktualnie znajduje się na Twojej stronie, jesteś w stanie śledzić, jakie produkty dodaje do koszyka.

 • Data ostatniego logowania.

Wyszukiwanie klienta

Istnieją dwa sposoby wyszukiwania klienta w Twoim sklepie.

Pierwszy sposób polega na wprowadzeniu informacji, które posiadasz w wewnętrznej wyszukiwarce, znajdującej się na samej górze w panelu administracyjnym. Wybierając: "wszędzie", "przez nazwisko" lub "przez adres IP" możesz wyszukiwać w oparciu o:

 • ID. Numer przypisany klientowi w Twojej bazie danych.
 • Imię lub nazwisko. Zauważ, że nie możesz wyszukiwać za pomocą kombinacji imienia i nazwiska. Użyj zatem jednej wartości (albo imienia, albo nazwiska), gdyż w innym przypadku nie da Ci to jakichkolwiek rezultatów.
 • Adres e-mail.
 • Adres IP. Możesz wyszukiwać z wykorzystaniem adresu IP, za pośrednictwem którego klient ostatnio logował się do sklepu.

Image Added

Wyniki, jeśli takowe są, wyświetlają się w następujący sposób: na liście znajduje się numer ID użytkownika, zwrot grzecznościowy, adres e-mail, data urodzin, data rejestracji, ilość zamówień i informacja czy konto jest aktywne. Z tego poziomu masz dostęp do pełnej strony użytkownika lub edycji jego danych.

Image Added

Drugi sposób polega na przejściu na stronę "Klienci" i użyciu listy klientów.

Image Added

W istocie możesz wypełnić pola na górze listy, żeby przefiltrować zawartość pod względem następujących kryteriów: ID, zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail, wiek, status konta, subskrypcja do newslettera i do otrzymywania promocji od partnerów, data rejestracji i data ostatniego logowania. Wybierz i wprowadź swoje kryteria, a następnie kliknij przycisk "Filtruj", znajdujący się po prawej stronie tabeli. Następnie możesz posortować listę według kilku kolumn.

Kliknij na przycisk "Wyczyść", aby powrócić do kompletnej listy.