Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Twoje moduły

The Strona "Modules" page under the "Modules" menu gives you access to the list of modules. On this page you can install, uninstall, and configure each module. All the native modules are explained in depth in their own chapter, "Making the Native Modules Work". This chapter simply explains how the Modules page works.

Module notifications

Below the page title, you will at times get notifications from installed modules. Most of the time, the notification help you complete the configuration of modules that are installed but are not yet ready to be used: updating their settings should make the notification disappear... and your module work properly.

Image Removed

When one of your module has an update available on the Addons site, PrestaShop will let you know about it, and an "Update all" button will appear at the top of the page. Click on this button to update them all.

Image Removed

The modules list

This list enables you to quickly find the module you want to install or edit the settings of.

The first section is where you can search for a specific module, or filter down modules until you find the one you are looking for.

Image Removed

 • Search field. Modules are displayed while you type their name, which makes it even more intuitive and fast.
 • Sort selectors. The list automatically reloads when you make a selection, and displays modules according to all the current settings.
  • Installed & Not Installed. Most of the time, you will want to perform an action on an installed module, or install a new one. This filter is the most commonly used.
  • Enabled & Disabled. Installed module are the only ones that can be configured, hence the importance of this selector.
  • Authors. You can filter the modules by author. By default, only "PrestaShop" is available, but as add more modules, this selector will prove very useful.

On the left is a list of all the module categories, with the number of modules for each in brackets. Click on a category in order to display the modules for this category.
One of the categories is named "Favorites" and is empty by default. This enables you to gather the modules you most often use, and to access them quickly. You can set your favorite modules using the "Mark as Favorite" action.

Modules can have one of 4 statuses:

 • Non-installed.
 • Installed but disabled
 • Installed and enabled.
 • Installed and enabled, but with warnings.

Some module have a "Popular" badge. This modules are actually from the Addons website. They are not free: the "Install" button is replaced by a shopping cart button, with the price of the module. Clicking that button open the module's page on the Addons website, where you can buy the moduleModuły" pod menu "Moduły" daje Ci dostęp do listy modułów.Przeważnie powiadomienie pomoże Ci uzupełnić konfigurację zainstalowanych modułów, które nie są jeszcze gotowe do użycia: aktualizacja ich ustawień powinna sprawić, że powiadomienie zniknie, a Twój moduł będzie działać prawidłowo.

Powiadomienia

Poniżej nazwy strony są widoczne powiadomienia, będziesz je otrzymywać po zainstalowaniu modułu. Przeważnie powiadomienia pomogą Ci dokończyć konfigurację modułów, które zostały zainstalowane, ale nie są gotowe do użytku: aktualizacja ich ustawień powinno sprawić, że powiadomienie zniknie, a moduł będzie działać prawidłowo.

Image Added

Jeśli na stronie Addons pojawi się aktualizacja do któregoś z Twoich modułów, PrestaShop da Ci znać o tym oraz pojawi się przycisk "Uaktualnij wszystko" u góry strony. Naciśnij go by zaktualizować wszystkie wymienione moduły.

Image Added

Lista modułów

Ta lista pozwoli CI na szybkie odnalezienie modułu, który chcesz zainstalować albo zmienić jego ustawienia.
W pierwszej części możesz szukać określonego modułu, albo filtrować moduły dopóki nie znajdziesz tego, którego szukasz.

Image Added

 • Pole wyszukiwania - moduły zaczną się pojawiać, kiedy zaczniesz wpisywać ich nazwę

 • Listy filtrowania - Lista modułów automatycznie zostanie przeładowana po wyborze ustawienia i pojawią się moduły zgodne ze wszystkimi ustawieniami

  • Zainstalowane i niezainstalowane - Przeważnie, będziesz chciał zmienić coś w zainstalowanym module, albo zainstalować nowy. To filtrowanie jest najczęściej używane.

  • Aktywne i nieaktywne - Tylko zainstalowane moduły można konfigurować stąd ten sposób filtrowania

  • Autorzy - możesz filtrować moduły wg autora. Standardowo tylko "PrestaShop" jest dostępny, ale gdy dodasz więcej modułów, ten filtr okaże się bardzo przydatny.

Po lewej znajduje się lista wszystkich kategorii modułów wraz z liczbą dostępnych dla nich modułów. Wybierz kategorię, aby zobaczyć moduły należące wyłącznie do tej kategorii.
Jedna z kategorii nazywa się "Ulubione" i jest pusta. Pozwoli Ci ona na gromadzenie i szybki dostęp do modułów, z których często korzystasz. Możesz ustawić na ulubiony moduł za pomocą polecenia "Oznacz jako ulubiony" (dostępny pod trójkątem przy poleceniu "Instaluj").

Moduły mogą mieć 4 statusy aktywności:

 • Niezainstalowany.
 • Zainstalowany ale nieaktywny.
 • Zainstalowany i aktywny.
 • Zainstalowany i aktywny, ale z uwagami.

Niektóre moduły posiadają znaczek "Popularne". The moduły pochodzą ze strony Addons i są płatne, przycisk "Instaluj" został zastąpiony znaczkiem z koszykiem zakupowym oraz ceną modułu. Naciśnięcie tego przycisku przeniesie Cię na stronę modułu, gdzie można go kupić.

Info
titleDifference between disabling and uninstalling

When you do not have a use for a module anymore, you can either disable or uninstall it. The results of both actions are seemingly the same: the module is not available anymore, its options do not appear in your back-office and any element it added to your front-end have disappeared.

The difference is that disabling a module keeps its configuration safe for later re-enabling, while uninstalling it removes all of its configuration and database data.

Therefore, you should only uninstall a module if you do not care about its data or if you are certain that you would not need it. If you are really sure you do not want that module on your shop, you can even click on its "Delete" link.

...